Nieuw onderzoek toont aan: duurzaamheidsbeleid van werkgevers steeds belangrijker

Zweden – Uit een onderzoek dat SIFO (Svenska institutet för opinionsundersökningar; het Zweedse instituut voor opiniepeilingen) onlangs uitvoerde, blijkt dat werknemers vandaag aanzienlijk anders denken over duurzaamheid dan vijf jaar geleden. Zo vindt 56 % van de respondenten het tegenwoordig belangrijker dat hun werkgever zich actief inzet voor het milieu en duurzaamheid. De grootste verschuiving zien we bij de mening van jonge vrouwen over dit thema, wat aangeeft dat duurzaamheid een prioriteit wordt voor een jonger publiek.

Zweden is altijd al een toonaangevende en geloofwaardige pionier geweest als het gaat om klimaat- en milieukwesties. Duurzaamheidstrends duiken dan ook vaak hier voor het eerst op voor ze elders op de voorgrond komen. Dit onderzoek laat zien hoe de houding van werknemers ten opzichte van duurzaamheid snel verandert. Die trend zal de komende jaren naar verwachting nog prominenter worden en belangrijke gevolgen hebben voor hoe bedrijven omgaan met hun bedrijfsvastgoed en werkplekken.

“Wat mensen denken en vinden is de drijvende kracht achter verandering. Het is dan ook heel mooi om te zien dat steeds meer mensen willen werken voor bedrijven die sterk inzetten op milieubehoud. Werkgevers hebben er alles bij te winnen om het voortouw te nemen op het gebied van duurzame en energie-efficiënte werkplekken. Niet alleen om hun impact op het klimaat te verkleinen en hun kosten te drukken, maar ook om hun werkgeversmerk te versterken”, zegt Thomas Marx, IoT-expert bij Spacewell.

Grootste verschuiving bij jonge vrouwen

56 % van de ondervraagde Zweden vindt het vandaag belangrijker dat hun werkgever zich actief inzet voor het milieu en duurzaamheid dan vijf jaar geleden. De grootste verschuiving is te zien in de mening van vrouwen tussen 18 en 29 jaar. In die categorie geeft 64 % van de respondenten aan dat duurzaamheid op het werk aan belang heeft gewonnen. Dat blijkt uit een onderzoek door SIFO in opdracht van Spacewell, een bedrijf dat met digitale oplossingen slimme en energie-efficiënte werkplekken creëert voor bedrijven als Accenture, AXA, Ørsted, Deloitte en PostNord.

Groene transitie

In Zweden zijn gebouwen goed voor ongeveer 40 % van het landelijke energieverbruik en voor meer dan een vijfde van de uitstoot van broeikasgassen als we hun hele levenscyclus in beschouwing nemen. Nu de EU haar regels op het gebied van duurzaam ondernemen aanscherpt (bijvoorbeeld met de nieuwe CSRD-rapporteringsichtlijn, moeten bedrijven hun waardeketens doorlichten en laten zien hoe die bijdragen aan een groene transitie.

“Het is niet langer de vraag of je überhaupt voor slimme en energie-efficiënte werkplekken moet kiezen, maar wel: doe je het nu of pas volgend jaar? Het voordeel is dat je impact op het klimaat beperken meestal ook inhoudt dat je kosten naar omlaag gaan. De werkplek energie-efficiënter maken, al is het alleen maar met de hulp van AI-gestuurde software, kan bedrijven helpen hun energiekosten met 20 % te drukken”, aldus Thomas Marx.

Spacewell is een internationaal bedrijf dat nieuwe technologie ontwikkelt die een slimmer gebouwbeheer, energiezuinige kantoren en een prettigere werkomgeving mogelijk maakt. De gebruiksfase vertegenwoordigt tot 80 % van de totale levenscycluskosten van een gebouw. Daarom wil Spacewell met digitale oplossingen een gunstig langetermijneffect teweegbrengen op het vlak van gebouwbeheer, met duurzamere werkplekken als doel.

Over het duurzaamheidsonderzoek

Dit persbericht is gebaseerd op een opiniepeiling die Kantar Sifo tussen 12 en 21 mei 2023 uitvoerde via online-interviews. De respondenten vormen een representatieve steekproef van de Zweedse bevolking. In totaal werden 1001 interviews afgenomen.

Vindt u dat het de afgelopen vijf jaar belangrijker of net minder belangrijk is gewordendat uw werkgever zich actief inzet voor het milieu en duurzaamheid?

Alle respondenten Mannen Vrouwen
Het is veel belangrijker geworden 20 % 22 % 18 %
Het is enigszins belangrijker geworden 36 % 33 % 38 %
Het is een beetje minder belangrijk geworden 4 % 5 % 3 %
Het is veel minder belangrijk geworden 1 % 1 % 1 %
Het is hetzelfde gebleven 18 % 23 % 13 %
Ik weet het niet 21 % 16 % 27 %
Aantal antwoorden 1,001 500 501
Home » Bedrijf » Nieuws » Nieuw onderzoek toont aan: duurzaamheidsbeleid van werkgevers steeds belangrijker