Het pad naar een hybride werkmodel (Memoori)

Een toolkit voor een geslaagde aanpak

Hoe kan jouw organisatie het pad naar een hybride werkmodel met succes bewandelen? De overgang naar een hybride model is complex. Je moet inzicht krijgen in de werkpatronen en een met feiten onderbouwd beleid uitstippelen dat de voordelen van gegevens en technologie optimaal benut. In deze whitepaper stellen we een genuanceerd, aanpasbaar raamwerk voor dat transformatie in de hand werkt en organisaties in staat stelt om hun eigen koers uit te stippelen, op maat van hun situatie. Besteed amper een halfuurtje van je tijd en lees deze leidraad. Je zult er geen spijt van hebben, want je krijgt een schat aan bruikbare inzichten en strategische tips.

Download de whitepaper:

Een doeltreffende strategie voor hybride werken opent de deur naar immense mogelijkheden: meer tevreden medewerkers, aantrekkelijke werkplekken en een dynamischere organisatie, klaar voor groei. Maar zo’n overgang is een heuse uitdaging en vereist een doordachte strategie en toegang tot de juiste tools, maatstaven en gegevens. Ook betrokkenheid en samenwerking binnen het bedrijf zijn cruciaal – iedereen moet zijn of haar steentje bijdragen.

In deze whitepaper, geschreven door Memoori en Spacewell, lichten we een tipje van de sluier en laten we zien wat er allemaal nodig is om dit traject met succes te bewandelen. Daarbij hebben we zowel de mogelijkheden als de valkuilen van het hybride werkmodel onder de loep genomen.

Het pad naar een hybride werkmodel – Inhoud:

 1. Inleiding
  • Het hybride werkmodel: een ongemakkelijk compromis?
  • Het dilemma van de kantoorruimte
  • Je eigen koers uitstippelen
  • De opkomst van het hybride werkmodel
 2. Uitdagingen van de overgang naar een hybride werkmodel
  • Een geschikt hybride model uitwerken
  • Hybride werkmodellen met succes invoeren
  • Doelstellingen op elkaar afstemmen en het projectteam samenstellen
  • Doelstellingen bepalen en succes meten
  • Bedrijfscultuur, betrokkenheid en communicatie
 3. Voornaamste overwegingen en prioriteiten
  • Het ‘waarom’ vastleggen
  • Externe factoren overwegen
  • Inzicht in werkpatronen en de behoeften van medewerkers
  • Een hybride werkbeleid op maat uitstippelen
  • Knowhow binnen de organisatie opbouwen
  • Communicatie, aanpassing en evolutie
  • Ontwerp van de fysieke werkplek
 4. Gegevens en technologieën voor doeltreffende hybride werkstrategieën
  • Resultaten zijn belangrijker dan technologie
  • Praktische toepassingen
  • Het belang van gebruiksgegevens
  • Beschikbare gegevens optimaal benutten
 5. Successverhaal
 6. Conclusie en de volgende stappen
Home » Het pad naar een hybride werkmodel (Memoori)