Open BIM

OPEN BIM

Het gebruik van BIM (Building Information Modeling) is wereldwijd noodzakelijk geworden. Het platform zorgt ervoor dat de planning, het ontwerp en de bouw van gebouwen – en ook het facilitymanagement en technisch onderhoud na de bouw – uiterst efficiënt en collaboratief verlopen.

OPEN BIM breidt de voordelen van BIM nog verder uit. OPEN BIM is een samenwerkingsproces dat de betrokkenen bij een bouwproject met elkaar verbindt. Het zorgt voor een transparante workflow, een lange levensduur en toegankelijkheid van de gegevens voor built assets.

Open BIM

Voordelen van OPEN BIM:

Interoperabiliteit

is de sleutel tot de digitale transformatie van de built asset-sector

Open

en neutrale standaarden om interoperabiliteit te vergemakkelijken

Betrouwbare

gegevensuitwisselingen gebaseerd op onafhankelijke kwaliteitsbenchmarks

Samenwerkings-

workflows zijn verbeterd door open en flexibele gegevensformaten

Flexibiliteit

in de keuze van technologie creëert meer waarde voor alle betrokkenen

Duurzaamheid

wordt gewaarborgd door interoperabele gegevensstandaarden op lange termijn

Interoperabiliteit

is de sleutel tot de digitale transformatie van de built asset-sector

Open

en neutrale standaarden om interoperabiliteit te vergemakkelijken

Betrouwbare

gegevensuitwisselingen gebaseerd op onafhankelijke kwaliteitsbenchmarks

Samenwerkings-

workflows zijn verbeterd door open en flexibele gegevensformaten

Flexibiliteit

in de keuze van technologie creëert meer waarde voor alle betrokkenen

Duurzaamheid

wordt gewaarborgd door interoperabele gegevensstandaarden op lange termijn

De Nemetschek Group, initiatiefnemer van OPEN BIM

De Nemetschek Group is leider in het ontwikkelen en promoten van OPEN BIM-oplossingen en -workflows om een naadloze en vrije samenwerking tussen de verschillende disciplines mogelijk te maken, ongeacht hun softwarekeuze.

Hoge kwaliteitsnormen

OPEN BIM is gebaseerd op open standaarden zoals IFC van buildingSMART. De Nemetschek Group ondersteunt het openBIM-programma van buildingSMART volledig. Wij staan ook voor 100% achter de hoge kwaliteitsnormen die zijn gedefinieerd in ons OPEN BIM Charter en die worden weerspiegeld in ons OPEN BIM-logo.

Gesloten BIM vs. OPEN BIM

Bij gesloten BIM (ook wel ‘Lonely’ BIM genoemd) moeten alle projectdeelnemers dezelfde BIM-software gebruiken om informatie te kunnen uitwisselen.

OPEN BIM daarentegen is gebaseerd op een methode en een workflow waarbij alle deelnemers kunnen samenwerken en projectinformatie met elkaar kunnen uitwisselen via niet aan eigendomsrechten gebonden, neutrale bestandsformaten, ongeacht de BIM-tools en -toepassingen die zij gebruiken. OPEN BIM laat alle projectdeelnemers rimpelloos samenwerken en vergemakkelijkt de interoperabiliteit tijdens de hele levenscyclus van projecten en assets.

Port of Antwerp hoofdkantoor

Een pleidooi voor OPEN BIM

Bij middelgrote tot grote bouwprojecten worden wellicht verschillende softwaretools gebruikt door het grote aantal betrokkenen. Vanuit zakelijk oogpunt is het logisch dat elke betrokkene de tool van zijn keuze kan gebruiken, op voorwaarde dat die op betrouwbare wijze gegevens kan uitwisselen met anderen. OPEN BIM ondersteunt transparante, open workflows, zodat projectleden, ongeacht de softwaretools die zij gebruiken, eraan kunnen deelnemen.

Voorbeeld: Door gebruik te maken van OPEN BIM-standaarden speelden de merken van de Nemetschek Group Graphisoft (ArchiCAD), Bluebeam, dRofus en Solibri een beslissende rol bij het afleveren van het prijswinnende ontwerp van het Queen’s Wharf-project van $3,6 miljard in Brisbane, Australië.

Pragmatisch beginnen met OPEN BIM

Begin met een model aan te maken. Gebruik hiervoor een commerciële modelleersoftware. U werkt in een ‘native’ of eigen formaat. Op een bepaald moment zult u het model willen delen met het projectteam. Als u het native model uitgeeft, moet de ontvangende partij over dezelfde of compatibele software beschikken om het te kunnen bekijken.

Zij kunnen dan ook wijzigingen aan het model aanbrengen zonder dat u het weet. Als u het model echter publiceert in een open uitwisselingsformaat, zoals IFC, zijn de modelgegevens vrij raadpleegbaar – meetbaar en bruikbaar. Maar de inhoud van het model is beschermd. In een IFC-bestand kunnen geen wijzigingen worden aangebracht. Ze kunnen alleen in de oorspronkelijke modelleersoftware worden aangebracht.

Queen's Wharf Brisbane

Maritime Campus Antwerp, Belgium

“MCA is een investeringsproject op lange termijn, waarbij meerdere belanghebbenden betrokken zijn. Omdat we de site minstens 30 jaar in beheer zullen hebben, houdt ons ontwerp rekening met de kosten van de totale levenscyclus. We wilden ook dat de nieuwe site zeer aanpasbaar zou zijn. Wij hebben de flexibiliteit nodig om van functie te veranderen en bijvoorbeeld een R&D-lab om te bouwen tot een virtual reality-ruimte of een samenwerkingsruimte. Daarom hebben wij vanaf de vroege stadia van planning en ontwerp OPEN BIM gebruikt en zo een digitale tweeling gecreëerd die ons helpt:

  • te voorspellen hoe ontwerpkeuzes de onderhoudskosten op lange termijn zullen beïnvloeden
  • een gebruikerservaring in het gebouw te orkestreren, in termen van welzijn en productiviteit
  • de ‘matchmaking’ tussen verschillende partijen te bevorderen

MCA heeft als missie innovatie in de maritieme sector te stimuleren. De MCA-campus zal R&D- en opleidingsfaciliteiten, labs, kantoren en coworking spaces voor startups en vergader- en evenementenruimtes bieden.

Bart Huybrechts, Maritime Campus Antwerp

Maritime Campus Antwerp
Home » Bedrijf » OPEN BIM