Een glimlachende persoon met een bril in haar hand

Adviesdiensten in Facility Management

Helpen je bij de creatie van een uiterst performante werkomgeving die geïnspireerd is door visie, uitgaat van gegevens en ondersteund wordt door de medewerkers

Focus

Doelgerichte benadering om de manier waarop organisaties hun bedrijfsgebouwen gebruiken, beheren en onderhouden te verbeteren

Visie

FM en werkomgeving als een bron van bedrijfssucces (en niet enkel als een kostenpost)

Gespecialiseerde expertise

Onafhankelijk advies van prominente gespecialiseerde consultants met jarenlange ervaring in hun vakgebied

Multidisciplinaire aanpak

Buiten de gebaande paden lopen om een maximum aan waarde te bereiken

Best practices

Prestaties meten aan de hand van best practices van de industrie, internationale normen en sectoroverschrijdende benchmarkingresultaten

Nieuwe methoden

Mogelijk maken van slimme dienstverlening en werkplekken, gebruikmakend van IoT-gerelateerde technologieën en gegevensanalyses

Samenwerking

Samen met de klant relevante KPI’s, toekomstbestendige scenario’s en geschikte tools vastleggen

Duurzame resultaten

Klanten tijdens iedere stap van het traject ondersteunen om ervoor te zorgen dat veranderingen grondig, vlekkeloos en blijvend worden geïmplementeerd

Werkplek

Slimme werkomgeving

Richt de werkomgeving opnieuw in om het nieuwe werken te bevorderen

Onze onafhankelijke consultants geven een tweede opinie en beschikken over sectoroverschrijdende ervaring om:

 • De werkomgeving, het gebruik en de doeltreffendheid ervan te beoordelen
 • Bezetting, comfort, activiteiten en interactie met behulp van IoT-sensoren en overige gegevensverzamelingsmethodes te meten en benchmarken
 • De gegevens te analyseren zodat een doeltreffend werkplekconcept voor de mobiele medewerkers van vandaag kan worden gedefinieerd
 • Een optimale mix van werkplektypes voor verschillende gebruikersgroepen aan te bevelen
 • Ontwerpers en architecten van datagestuurde inzichten te voorzien waarmee ze een optimale omgeving kunnen ontwerpen
Facilitair servicebeheer

Facilitair servicebeheer

Een FM-strategie ontwikkelen en de prestaties bewaken

Onze consultants gaan samen met je op een strategische manier na wat de meest geschikte facilitymanagementscenario’s voor je organisatie zijn:

 • Performantiescan van het huidige FM-servicemodel
 • Selectie van strategische KPI’s en uitkomstgerichte SLA’s
 • Configuratie van een evenwichtig, resultaatgericht dienstverleningsmodel
 • Mogelijk maken van op activiteiten gebaseerd facility management door integratie van IoT-sensorgegevens en realtime-analyses
 • Geïntegreerde FM-uitbestedingsprojecten, opstellen van RFP’s, selectieproces en normgebaseerde
  kwaliteitsbewaking
Facilitair servicebeheer
Kantoorschoonmaak

Schoonmaakbeheer

Beoordeel objectief en optimaliseer de kwaliteit en kost van je schoonmaakactiviteiten

Onze schoonmaakconsultants beschikken over ruime schoonmaakexpertise om:

 • Relevante KPI’s en SLA’s voor je organisatie vast te stellen
 • Het middenkader en de schoonmaakploegen te coachen en op te leiden
 • Schoonmaakactiviteiten effectief uit te besteden
 • Een objectieve kwaliteitsmonitoring uit te voeren, op basis van criteria afgeleid uit schoonmaakonderzoek
 • Activiteitengestuurde schoonmaak op basis van IoT-sensorgegevens te implementeren

Wat anderen zeggen

Port Of Antwerp logo

“Schoonmaken is geëvolueerd van een subjectief gevoel naar een objectief feit. De samenwerking met Spacewell heeft ons de controle gegeven over de geleverde diensten. We zitten in de driver’s seat, weten precies waar we voor betalen en houden nauwlettend in de gaten of de eindgebruikers het verschil zien.”

Xavier Jordens
Facility Manager, Port of Antwerp

Home » Oplossingen » Adviesdiensten