Sociale organisatie Verdihuis kiest voor Axxerion Go van Spacewell

Heteren – De Noord-Brabantse Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis koos begin 2021 voor Axxerion Go, Spacewell’s uiterst gebruiksvriendelijke en out-of-the-box FMIS.

Over Verdihuis

Het Verdihuis is een organisatie die voorziet in crisisopvang en woonbegeleiding in Oss De medewerkers van Het Verdihuis doen er alles aan om mensen die het, om welke reden dan ook, moeilijk hebben, opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.

Naast crisis en noodopvang, biedt het Verdihuis ook verschillende vormen van woonbegeleiding aan, zoals o.a. begeleid wonen en moeder- en kindhuizen.

crisisopvang voor moeder en kind

Waar het Verdihuis na de oprichting in 1975 veelal op vrijwilligers draaide, wordt er tegenwoordig breed samengewerkt met verschillende zorg- en welzijnspartners in Noordoost-Brabant.

De keuze voor de Spacewell oplossing Axxerion Go

Het is voor iedere organisatie (groot of klein) onmisbaar om een goede datamanager in huis te hebben. Om deze reden zijn Spacewell en het Verdihuis vorig jaar met elkaar om de tafel gegaan. De financiële administratie en de afdelingen facilitair en ICT gaan nu starten met Axxerion Go. Deze afdelingen gaan beginnen met het vastleggen van data, zoals contacten, gebouwen, ruimtes en inventaris. Daarnaast worden ook de functionaliteiten voor meldingen en contractenbeheer benut.

Voordelen van Axxerion Go

Het grote voordeel van Axxerion Go, juist in deze lastige Covid-19-tijd, is dat de meest gebruikte facilitaire processen direct kunnen worden geïmplementeerd. Dit is mogelijk dankzij standaard workflows en de intuïtieve werking. Geen lange implementatietrajecten dus, maar na een korte introductie al vlot van start.

Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis kan hierdoor vrijwel direct aan de slag. Bovendien hoeven er met het oog op Covid-19, geen (risicovolle) samenkomsten plaats te vinden.

Een tweede voordeel van de cloudsoftware Axxerion Go is dat de klant eventueel ook gemakkelijk kan upgraden naar Axxerion, Bijvoorbeeld omdat er in de toekomst een wens is om te koppelen met andere systemen voor het uitwisselen van informatie.

We kijken uit naar een mooie samenwerking!

Home » Bedrijf » Nieuws » Sociale organisatie Verdihuis kiest voor Axxerion Go van Spacewell