Hoe kan geïntegreerde software voor assetmanagement het beheer van uw vastgoedportfolio verbeteren?

Geschatte leestijd:
4
minuten

In de sector van assetmanagement wordt steeds meer gebruik gemaakt van softwareoplossingen ontworpen voor het beheer van bedrijfsassets. In een context waarin procesoptimalisering en kostenvermindering steeds belangrijker worden, kan dit soort software zeker zijn nut bewijzen.

In de praktijk ondervinden veel assetmanagers beperkingen bij de integratie van gegevens in hun analysetools omdat de gebruikte hulpmiddelen dat niet faciliteren. Dit kan worden verholpen met behulp van van geïntegreerde software voor assetmanagement die tal van mogelijkheden biedt en een doeltreffende strategische planning voor het beheer van uw assetportfolio mogelijk maakt.

Vastgoedbeheer en assetmanagement

Vastgoedbeheer, zoals het doorgaans wordt opgevat, omvat twee soorten activiteiten:

 • Het beheer en verhuur van vastgoed, ook wel ‘property management’ genoemd: dit bestaat uit het dagelijkse beheer van een onroerend goed: onderhoud, huurinkomsten, kosten, relaties met huurders, enz. Deze functies worden over het algemeen uitgevoerd door een vastgoedbeheerder of property manager.
 • Het strategische beheer van een portfolio, namelijk assetmanagement: dit wordt veeleer door institutionele investeerders dan door particulieren uitgeoefend en speelt een cruciale rol bij het handhaven en verbeteren van de kwaliteit en de prestaties van een vastgoedportfolio.

Assetbeheer heeft over het algemeen betrekking op een substantieel patrimonium van meer dan 3 miljoen euro.

Verschillende aspecten van assetmanagement

De activiteiten op het gebied van assetmanagement bestrijken verschillende gebieden.

Tijdens de verwervingsfase

In de verwervingsfase van de assets, de assetmanager:

 • stelt een overnamestrategie op die aansluit bij de doelstellingen van de investeerder en de marktomstandigheden;
 • betreedt de markt om opportuniteiten te identificeren die in de gedefinieerde strategie passen;
 • analyseert de geplande investering (marktstudie, technische audit, financiële analyse, enz);
 • kan betrokken zijn bij fondsenwerving.

Tijdens de exploitatiefase van de assets

Als het gaat over vastgoed dat al door de investeerder is verworven, bestaat de activiteiten van de assetmanager uit het volgende:

 • strategische oriëntaties voorstellen op het beste moment: aanpassing aan de normen, uitvoering van grote werkzaamheden, optimalisering van de verhuursituatie, enz. Daarbij steunt een assetmanager op zijn algemene kennis van de vastgoedmarkt en op instrumenten voor financiële modellering die hem in staat stellen de kosten van elke overwogen optie te beoordelen.
 • toezicht houden op alle dienstverleners en onderaannemers (architect, boekhouder, huuragent, enz.) om het enige aanspreekpunt voor de eigenaar van het vastgoed te zijn, hem alle informatie te verstrekken en een nauwkeurige evaluatie te geven van de financiële prestaties van zijn assets.

Kortom, een assetmanager moet als een investeerder denken die optreedt in naam van de opdrachtgever, de eigenaar van de assets.

Waar dient assetmanagementsoftware voor?

Met behulp van software voor assetmanagement kunnen assetmanagers hun strategische planning verbeteren en geïnformeerde beslissingen nemen. Geïntegreerde software helpt hen ervoor te zorgen dat de rapportering aan de voorwaarden voldoet.

Betrouwbare gegevens voor strategische planning

Betrouwbare en gemakkelijk toegankelijke gegevens vormen de basis van succesvol assetbeheer. Een van de voordelen van assetmanagementsoftware is dat gegevens op een duidelijke en overzichtelijke manier worden verstrekt. Assetmanagers kunnen informatie vinden over de technische voorwaarden of het gebruik van de ruimte of werkplek. Ze kunnen ook scenario’s plannen of CAD-visualisaties en rapporten opstellen over de assets.

Deze instrumenten zorgen ervoor dat de vastgoedstrategie strookt met de doelstellingen van de exploitant van de asset. Scenarioplanning voor een assetportfolio is bijzonder nuttig om:

 • de feitelijke prestaties van het portfolio te analyseren in het licht van de gestelde doelen;
 • eventuele hiaten in de huidige strategie vast te stellen;
 • de noodzakelijke instrumenten aan te schaffen om de tekortkomingen te verhelpen, onder meer het beheer van aan- of verkooptransacties van assets en het beheer van investeringsprojecten.

Waardevol hulpmiddel bij de besluitvorming

Software voor assetbeheer helpt assetmanagers financiële beslissingen te nemen door een duidelijk overzicht van hun vastgoedportfolio te bieden. Zo krijgen ze snel informatie over de totale kosten van hun assets (TCO) en kunnen ze strategische keuzes maken op basis van de verwachte levenscyclus.

Met dit instrument kunnen ze bijvoorbeeld gebouwen of gebieden identificeren, waar aanzienlijke besparingen kunnen worden gerealiseerd, of kapitaalstromen nauwkeurig plannen.

Rapportering conform de wetgeving

Met een geïntegreerde FMIS-oplossing kunnen assetmanagers processen en gegevens gemakkelijker standaardiseren voor betrouwbare rapportering die aan de wet- en regelgeving voldoet. Ze stelt hen ook in staat om zowel intern als extern te benchmarken.

Hoe werkt een geïntegreerde assetmanagementsoftware-oplossing?

Geïntegreerde software voor assetmanagement levert significante voordelen op voornamelijk in termen van gegevensverwerking en integratie van digitale instrumenten die het beheer van een assetportfolio faciliteren en verbeteren.

Optimale gegevensverwerking

In een geïntegreerde oplossing worden alle verzamelde gegevens in één databank opgeslagen. Deze database wordt gebruikt voor alle processen die deel uitmaken van het assetbeheer: facilitair beheer, onderhoud van de werkplek, optimalisering van het binnenmilieu, enz. Dit maakt uitgebreide rapportering over de belangrijkste KPI’s en betrouwbare portfolioanalyses mogelijk.

Door de verschillende processen te integreren, is het ook mogelijk om:

 • gelijktijdig strategische, tactische en operationele assetactiviteiten te beheren;
 • verbeteringen te identificeren en uit te voeren;
 • de TCO van het portfolio te beperken.

Integratie van nieuwe digitale instrumenten

Bovendien kan een geïntegreerde oplossing de nieuwste digitale instrumenten integreren die het beheer van een assetportfolio vergemakkelijken. Deze behelzen onder meer:

MCS 20: FMIS met ingebedde BIM

Als u voor een geïntegreerde assetmanagementsoftware kiest in plaats van een traditionele oplossing, beschikt u over een efficiënte tool voor gegevenscentralisering, -analyse en -planning. Hierdoor verschaft u zich de middelen waarmee u de huidige en toekomstige technologische ontwikkelingen kunt benutten voor een efficiënt en optimaal beheer van uw assetportfoli

Home » Resources » Blog » Hoe kan geïntegreerde software voor assetmanagement het beheer van uw vastgoedportfolio verbeteren?