Bouwonderneming Groep Van Roey en Van Roey Services: duurzaam gebouwenbeheer

Naam

Sector

Bouwsector (DBFMO: design-build-finance-maintain-operate)

Locatie

België

Scenario’s

 • Onderhoudswerkzaamheden – FMIS (MCS)
  • Online meldingportaal (ongeveer 25 meldingen per dag)
  • Werk- en resourceplanning
  • Mobiel werkbonbeheer
  • Checklists / kwaliteitsborging
  • Transparante SLA-opvolging
  • Rapportering
  • Factuuraanvragen
  • Reserveringen
 • MJOP (O-Prognose)
  • Conditiemeting (NEN 2767)
  • Voorcalculatie (standaardkosten)
  • Meerjarenonderhoudsplanning en begroting
 • Smart Building (Cobundu platform at the Van Roey head office)
  • Space Monitor (bezettingsanalyse aan de hand van sensordata)
  • Cobundu Assist Kiosk: interactief scherm met realtime informatie op vloerplan
 • AEC-software: Solibri, Vectorworks (Nemetschek Group)

Sites onder beheer

100.000 m² oppervlakte in onderhoud, nationaal verspreid.
Organisaties uit diverse sectoren loggen in op het systeem, o.a.:

 • AG VESPA sites (stadsprojecten Antwerpen)
 • Scholen & wetenschappelijke instellingen
 • Sportcentra (Sportoase)
 • Publieke dienstverlening (bibliotheken)
 • Gemeentelijke infrastructuur (brandweerkazerne, politiekazerne, werkplaatsen)
 • Recreatieve en retailprojecten
 • Hotels
 • Sociale woningen
 • Woonzorgcentra en assistentiewoningen

Gegevens

 • Eén bron van waarheid: alle data gecentraliseerd en toegankelijk
 • Alle activiteiten worden gelogd en zijn traceerbaar
 • Voldoen aan contractuele afspraken / SLA’s
 • Conditiemeting door 2 gecertificeerde medewerkers
 • Objectief inzicht in bezettingsgraden van werkruimten

Uitdaging

Groep Van Roey realiseert een belangrijk deel van zijn omzet in “complexe” projecten die niet stoppen na de bouw en oplevering, maar waar Van Roey Services naderhand ook instaat voor duurzaam gebouwenbeheer. Het gaat typisch om langlopende contracten tot 30 jaar of meer. Om die werkzaamheden proactief te ondersteunen en transparant te monitoren had het bedrijf nood aan software die alle data rond assets, contracten, onderhoudsactiviteiten, serviceafspraken, interventietijden, etc. logt en centraal toegankelijk en inzichtelijk maakt voor alle betrokken partijen. Daarnaast zocht het bedrijf ondersteuning voor lange-termijnonderhoudsplanning en budgettering. En wou het het effectieve gebruik en de bezettingsgraden in zijn hoofdkantoor objectief in kaart brengen en analyseren om de ruimtes optimaal af te stemmen op evoluerende behoeften.

Oplossing

Na een grondige evaluatie koos Van Roey Services voor Spacewell software. Die keuze werd gemotiveerd door verschillende factoren:

 • Configureerbare, standaard software, dus geen custom coding met kosten bij elke aanpassing
 • Gebruiksvriendelijke ondersteuning, ook voor de mensen op het terrein (duidelijke interface, overzichtelijke planning, filteren relevante info, kleurcodes voor prioriteiten, etc.)
 • Ook klanten loggen makkelijk in op het systeem
 • Eén bron van waarheid, centraal en makkelijk toegankelijk, volledige historiek
 • Geen subjectieve discussies, sturen op feiten (alles gelogd en traceerbaar)
 • Lange-termijnplanning en best practices van proactief gebouwbeheer
 • Innovatie door het koppelen met sensorinformatie

Resultaat

 • Goed geïntegreerde softwareondersteuning die niet meer weg te denken is uit de werking van het bedrijf. Zowel voor rapportering intern en naar klanten als voor de ondersteuning van managers en technici. De tool bevat een schat aan gegevens die ook selectief en mobiel toegankelijk zijn voor mensen die informatie nodig hebben op het terrein.
 • Best practices voor meerjarenplanning en budgettering.
 • Innovatieve showcase op het hoofdkantoor die toont hoe de werkplek kan worden verbeterd door software te koppelen met het Internet of Things.
Van Roey head office exterior

Wie is groep Van Roey?

Van Roey Services maakt deel uit van groep Van Roey, die de voorbije 280 jaar als een bouwbedrijf pur sang geëvolueerd is naar een bedrijf dat totaaloplossingen aanbiedt. De groep is actief in het ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en exploiteren (DBFMO ) van gebouwen waarbij het streven is om leefbare, duurzame en betaalbare omgevingen te creëren waar mensen graag wonen, werken, winkelen en sporten.

Eén van van de specialisaties van Van Roey is het ontwerpen, bouwen en onderhouden van leefbare en duurzame kantoorgebouwen op maat van de klant.

Door de combinatie van een slim ontwerp met het maximaal gebruik van duurzame materialen, energiezuinige technieken en hernieuwbare energie garandeert Van Roey de laagste levenscycluskost waar de bouwkost, het technisch en bouwkundig onderhoud en de energieprestatie een integraal onderdeel van zijn.

Van Roey meet en garandeert echter niet alleen de energieprestatie van uw gebouw; door het permanent monitoren van oa. de luchtkwaliteit, de temperatuur en de bezetting in het gebouw tracht het bedrijf ook een zo aangenaam mogelijk werkklimaat te realiseren. Dit laatste heeft immers een positieve impact op de gezondheid en welzijn van de werknemers wat op zijn beurt resulteert in een hoger engagement en productiviteit.

Van Roey biedt met andere woorden een totaaloplossing (hardware én service) met de laagste levenscycluskost en de hoogste leefbaarheid waarbij mensen centraal staan. Bouwen met mensen is niet voor niets onze baseline, het bepaalt ons denken en handelen in alles wat we doen.

Bart Cox

Spacewell software vormt echt de ruggegraat van al onze activiteiten, niet alleen voor rapportering maar ook als praktische tool voor de dagelijkse werking van onze teams. Voor ons is het ook heel belangrijk dat het om standaard software gaat die configureerbaar is en flexibel in te richten – Spacewell software sluit perfect aan bij onze behoeften.

Bart Cox

Operationeel Directeur, Van Roey Services

Home » Resources » Klantverhalen » Bouwonderneming Groep Van Roey en Van Roey Services: duurzaam gebouwenbeheer