Humankind: operational excellence met Axxerion FMIS

Humankind logo

Locatie

Nederland

Sector

Niet-commerciële organisatie voor kinderopvang en -ontwikkeling

Sites

 • 471 locaties verspreid over heel Nederland (2932 medewerkers)
 • De facilitaire afdeling bestaat uit 10 personen

Scenario’s

Axxerion FMIS cloudbased software voor facilitair beheer:

 • Contacten
 • Contracten
 • Inventaris
 • Gebouwen
 • Meldingen (serviceverzoeken/problemen bijhouden)
 • Energiebeheer
 • Projecten
 • Werkbonnen
 • Groot onderhoud/MJOP
 • Productencatalogus

Uitdaging

 • Facilitaire data waren voorheen versnipperd, niet actueel, opgeslagen op papier, in spreadsheets en in de hoofden van de medewerkers, wat de organisatie kwetsbaar maakte.
 • Kwaliteit van de dienstverlening kwam onder druk te staan door de explosieve groei van de organisatie.
 • Groeiende behoefte om informatie eenduidig vast te leggen, veilig te delen, eenvoudig snel toegankelijk te maken en data aan elkaar te koppelen voor efficiënt beheer.

Oplossing

 • Axxerion FMIS-software voor facilitair beheer. De functionaliteit en het SaaS-licentiemodel sluiten perfect aan bij de ambitie van operationele uitmuntendheid van Humankind
 • Ondersteuning bij de implementatie door Axxerion-adviseurs met veel kennis van facilitaire processen
 • Makkelijk in gebruik zonder hoge eisen te stellen aan training
 • Aanpasbaar aan de behoeften van de organisatie: standaardapplicatie maar voelt als een maatpak

Resultaat

 • Alle facilitaire informatie op één plek, eenduidig, snel te raadplagen en overal toegankelijk; bovendien kunnen gebruikers dankzij de dwarsverbanden in Axxerion heel snel door de informatie navigeren.
 • De organisatie is minder afhankelijk van de parate kennis van medewerkers.
 • Meldingen komen op één punt binnen, worden centraal beoordeeld en interne klanten worden goed en snel geholpen
 • De software laat toe om consistent kwalitatieve service te verlenen en gefundeerde beslissingen te nemen.
Child with paint on its hands

Wie is Humankind?

Humankind is met ruim 35 jaar ervaring toonaangevend in Nederland op het gebied van kinderopvang en -ontwikkeling. De organisatie staat voor een pedagogische visie gebaseerd op humanistische waarden. Humankind gelooft in optimale groei en bloei van ieder kind. In een samenleving waarin zorg en respect voor de leefomgeving belangrijk zijn. Voor mens en natuur. Voor elk individu en voor elkaar. Nu en in de toekomst. Wij innoveren, stimuleren, faciliteren en brengen betrokken partijen samen om de cirkel rondom het kind en ouders te versterken. Dat doen we zowel lokaal als landelijk.

Wij dagen kinderen uit, stimuleren hun zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en het ontdekken wat hun talenten zijn. Bij ons mag en kan veel. Natuurlijk binnen de grenzen van veiligheid. Een kind dat zelf mag ervaren, ontdekken, beslissen én fouten maken, blijft je verbazen. Als vandaag wél kan, wat gisteren nog niet lukte.

Wij vangen wekelijks ca. 25.000 kinderen op en dat doen we met 3000 medewerkers in meer dan 450 locaties.

Organisatie facilitair beheer

De facilitaire afdeling, onder leiding van Dion Roeffen, Manager Inkoop, Logistiek en Huisvesting, bestaat uit 10 personen. Zij verrichten direct ondersteunende facilitaire werkzaamheden voor de locaties en de regiokantoren (facility desk, huisvesting, onderhoud en contractbeheer & inkoop). Vier collega’s werken t.b.v. het servicekantoor in Heerlen (receptie en gebouwenbeheer) en het management.

Dion Roeffen: “Inhoudelijk stuur ik de afdeling aan en ben lid van het kernteam. Ik adviseer de raad van bestuur en de regiodirectie over huisvesting, leveranciersbeleid en facilitaire dienstverlening. De inkoop is gecentraliseerd waarbij raamovereenkomsten met landelijke en regionale leveranciers de basis vormen van het inkoopbeleid. Locaties kunnen binnen deze raamovereenkomsten producten en diensten afroepen/inregelen. Met het kernteam geven we richting en inhoud aan het beleid van de organisatie.”

“Het leveranciersbeleid is gericht op partnerships, langdurige relaties en het realiseren van een optimale dienstverlening voor de locaties met maximale ondersteuning aan de facilitaire afdeling. Operational Excellence is het uitgangspunt, daarvoor is Axxerion voor ons een fantastische tool.”

Ervaringen met Axxerion

Medewerkers hadden volgende feedback:

 • De software is makkelijk om mee te werken
 • Alle info op één plek en snel toegankelijk
 • We kunnen de interne klant beter en sneller helpen
 • Axxerion zit logisch in elkaar en je kunt snel navigeren
 • Het is een standaardapplicatie die voelt als een maatpak

Advies over de implementatie en het gebruik van IWMS

 • Reserveer tijdens de implementatie extra capaciteit voor het op orde brengen van de stamdata en het vullen van het FMIS
 • Reserveer intern structurele capaciteit voor het op orde houden van de stamdata
 • Start eerst met Contacten, Contracten, Gebouwen en Inventaris voordat je begint aan de module Meldingen
 • Houd de opzet van de meldingenportal of de app zo eenvoudig mogelijk, daarmee maak je het gebruik laagdrempelig en dat bevordert de adoptie
 • Breng organisaties met eenzelfde informatiebehoefte bij elkaar voor het delen van ervaringen

Operational Excellence is het uitgangspunt van onze facilitaire dienstverlening, daarvoor is Axxerion voor ons een fantastische tool.

Dion Roeffen

Manager Inkoop, Logistiek en Huisvesting, Humankind

Home » Resources » Klantverhalen » Humankind: operational excellence met Axxerion FMIS