Scholen optimaal in kaart bij Dommelgroep

De Dommelgroep is een coöperatieve vereniging bestaande uit vijf schoolbesturen. Onder de Dommelgroep vallen in totaal 39 basisscholen, met ongeveer 800 personeelsleden en ruim 8.700 leerlingen. De Dommelgroep bestrijkt het gebied in de Meijerij, gelegen tussen de stedelijke gebieden met aan het noorden ‘s-Hertogenbosch en in het zuiden Eindhoven/ Son en Breugel.  We spreken met Gernard van Uden, Huisvestingsmanager binnen de Dommelgroep. “Ik ben sinds 2 jaar werkzaam bij de Dommelgroep. Samen met 1 collega ben ik verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van 39 basisscholen. Vanaf 2002 werken de schoolbesturen al samen op het gebied van personeel en financiën. In 2015 is huisvesting hieraan toegevoegd. Waar vroeger het onderhoud werd uitbesteed, hebben de besturen besloten de kennis op het gebied van huisvesting zelf in huis te halen met eigen medewerkers. Ik ben erg blij met deze ontwikkeling. De directeuren zijn nu collega’s geworden met een gezamenlijke doelstelling. Omdat ik regelmatig zelf op de scholen aanwezig ben, zijn de onderlinge banden een stuk beter.”

Dommelgroep logo

Gemak van O-Prognose

Gernard vervolgt: “In 2015 hebben we 0-metingen gedaan van de staat van onderhoud van alle schoolgebouwen. Door zelf de inspecties uit te voeren weet je precies wat de staat van het onderhoud is en krijg je gevoel bij de gebouwen. We zijn toen ook op zoek gegaan naar een software oplossing voor het maken van onze Meerjaren Onderhoudsplannen. Na een uitvoerig selectietraject hebben we in 2015 voor O-Prognose gekozen. Voornaamste redenen waren de gebruiksvriendelijkheid, de duidelijke structuur en de eenvoud van het pakket. Je hoeft geen hogere wiskunde te hebben gestudeerd om het pakket te doorgronden.

Efficiencyslag

We gebruiken onze eigen tool voor onderwijs als moederbestand voor O-Prognose. Op basis van onze eigen database stellen wij onze Meerjaren Onderhoudsplannen samen in O-Prognose. Aan het einde van ieder jaar generen wij op basis van het meerjarenplan een jaarplan met bijbehorend budget voor het volgende jaar. De 10 en 20-jarige begrotingen geven goed inzicht in de reserveringen voor de langere termijn. Voorheen maakte ieder schoolbestuur zelf hun MJOP. Hierdoor was er totaal geen overzicht. Sinds 2015 worden de activiteiten onderling vergeleken en kunnen we waar mogelijk activiteiten clusteren en gezamenlijk inkopen. Hierdoor gaan we steeds efficiënter werken en tevens op kosten besparen. Ook onze andere collega’s zijn erg tevreden. Rapporten zijn goed leesbaar met een heldere en duidelijke structuur. Door ook de huisvesting van de scholen gezamenlijk te organiseren, worden de schoolbesturen enorm ontlast. Ze hebben de specialisten nu in huis en hoeven zelf niet meer om te kijken naar het onderhoud.”

Gernard besluit: “Vanaf het eerste moment zijn wij perfect ondersteund door Spacewell. We zijn erg tevreden met de klantvriendelijke organisatie en raden O-Prognose dan ook aan voor andere (onderwijs) organisaties.”

Home » Resources » Klantverhalen » Scholen optimaal in kaart bij Dommelgroep