Zorginstelling SVRZ: vooruitstrevende aanpak van onderhoud, verduurzaming en energietransitie

De zorgsector staat voor een reeks uitdagingen op het gebied van huisvesting. De vraag naar nieuwe zorgwoningen en zorglocaties neemt toe. Daarnaast wordt vanuit de overheid sterk de nadruk gelegd op verduurzaming en het terugdringen van het energieverbruik. Hoe gaan zorginstellingen hiermee om? Deze keer het verhaal van zorgorganisatie SVRZ.

Sector

Ouderenzorg

Omvang

Zeeland: 57 locaties verspreid over 23 kernen

Scenario’s

  • Meerjarenonderhoud
  • Verduurzaming
  • Energietransitie

Locatie

Middelburg, Nederland

SVRZ verleent zorg aan kwetsbare ouderen in heel Zeeland, die als gevolg van lichamelijke klachten of geheugenproblemen, voor korte of langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben. Met ca. 3.600 medewerkers en 1.500 vrijwilligers wil SVRZ de komende jaren ‘zorgen voor een goede toekomst’. Dat is een grote uitdaging door onder meer de Zeeuwse eilandenstructuur en de vergrijzing.

Met ruim 57 zorglocaties verspreid over 23 kernen in Zeeland heeft SVRZ een flinke opgave in onderhoud van het vastgoed. De afdeling Huisvesting & Onderhoud van SVRZ Servicecentrum is hiervoor verantwoordelijk. Sinds 2012 maakt SVRZ naar tevredenheid gebruik van het programma O-Prognose om de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) op te stellen.

Succesvolle aanpak onderhoud en verduurzaming van zorglocaties

Binnen de afdeling Huisvesting & Onderhoud is Gertjan van Driessche als Coördinator Onderhoud de beheerder van de MJOP data in O-Prognose. “Bij SVRZ beschikken we over relatief jong bezit qua vastgoed met bouwjaren veelal vanaf 2005 en nieuwer”, vertelt hij. “Binnen SVRZ hebben we enkele jaren geleden een nieuwe aanpak gelanceerd voor onderhoud en verduurzaming van ons vastgoed”.

Gertjan van Driessche legt uit: “Naast de jaarplanning in O-Prognose brengen we jaarlijks een bezoek aan elke locatie om de situatie ter plekke te beoordelen. Dit gebeurt aan de hand van de door mij opgestelde MJOP in O-Prognose en de betreffende medewerker onderhoud & techniek, dus niet middels de NEN 2767. Aanvullend nemen we ook de wensen vanuit de locatie zelf mee. Tot slot vindt een toetsing plaats met de verduurzamingsplanning van de betreffende locatie.”

Stappenplan aanpak SVRZ:

Jaarplan in O-Prognose
Beoordeling locatie ter plekke
Meenemen wensen locatie
Toetsing planning energietransitie
Jaarplan in O-Prognose
Beoordeling locatie ter plekke
Meenemen wensen locatie
Toetsing planning energietransitie

Middels deze werkwijze ontstaat een onderhoudsplanning op maat voor iedere locatie, waarmee SVRZ al jaren een succesvolle onderhoudsaanpak heeft voor haar vastgoed.

SVRZ gebouw

Verduurzaming van de locatie Koriander naar een all-electric concept

Wat zijn de ambities van SVRZ op het gebied van huisvesting en duurzaamheid?

Afdeling Huisvesting & Onderhoud heeft de opdracht om alles netjes op gelijkwaardig peil te houden, vanuit de doelstellingen van de organisatie om een fijne leefomgeving voor de cliënten te bieden. In 2020 is het Masterplan Energietransitie vastgesteld, met als subtitel “Vol gas van het gas af”. Dit betekent dat SVRZ de duurzame doelstelling en ambitie heeft om in 2030 het zorgvastgoed volledig gas-loos te maken. Als ze deze ambitieuze doelstelling realiseren, benaderen ze mogelijk al vóór 2030 de landelijke klimaatdoelen voor 2050.

Planning met energierenovaties per locatie

Om dit voor elkaar te krijgen heeft de afdeling Huisvesting & Onderhoud in het Masterplan Energietransitie een planning met energierenovaties per locatie opgesteld. Hierbij kijkt SVRZ naar de natuurlijke vervangingsmomenten van de gasinstallaties, waarbij een locatie dan volledig all-electric of in eerste instantie nog hybride wordt gemaakt. Dit realiseren ze middels (lucht-water) warmtepompen. In geval van hybride installaties wordt de levensduur van de bestaande cv-ketel verlengd.

Natuurlijk vervangingsmoment vs. verduurzaming

“Het vervangingsmoment van de bestaande technische installaties is bij uitstek een geschikt investeringsmoment om te verduurzamen”, legt Gertjan van Driessche uit. “Dit geldt ook bij een verbouwing of renovatie van een pand. Er vindt dan namelijk geen of veel minder kapitaalvernietiging plaats.” Als bijvoorbeeld de vloerafwerkingen vervangen worden bij een renovatie, wordt indien mogelijk vloerverwarming aangebracht om het rendement van warmtepompen te verhogen.

Verder heeft SVRZ al op 20 locaties in totaal ruim 6.500 zonnepanelen geplaatst. Hierbij is vooraf gekeken vanuit de meerjarenonderhoudsplanning naar de technische staat van de dakbedekking. Op een aantal locaties is de dakbedekking voorafgaand aan de installatie van de zonnepanelen vervangen, waarbij meteen de isolatiewaarde flink is verhoogd tot huidig nieuwbouwniveau.

SVRZ heeft ook het principe van het natuurlijk vervangingsmoment toegepast bij renovaties door oude TL- en PL-verlichting meteen te vervangen door LED verlichting, en bestaande gasdrogers te vervangen door elektrische warmtepompdrogers.

SVRZ groepswoning

De verbouwde groepswoningen in Ter Schorre, een deel is al gereed. In 2025 is het volledige project afgerond.

CO2-reductie

Met deze aanpak heeft SVRZ in de periode 2018-2020 een CO2-reductie van maar liefst 28% gerealiseerd en ruim 400.000 m³ gas per jaar bespaard. In de komende jaren wordt de realisatie van het Masterplan Energietransitie op basis van het duurzaam MJOP voortgezet.

Gertjan van Driessche

O-Prognose is voor ons een belangrijke schakel in het planmatig onderhoudsproces

Gertjan van Driessche

Coördinator Onderhoud, Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ)

Home » Resources » Klantverhalen » Zorginstelling SVRZ: vooruitstrevende aanpak van onderhoud, verduurzaming en energietransitie