Spacewell publiceert whitepaper over de ROI van investeringen in slimme werkplekken

Spacewell heeft een rapport gepubliceerd waarin een aantal manieren worden geschetst waarop bedrijven voordeel kunnen halen uit werkplektechnologieën met sensoren die erop gericht zijn om het ruimtegebruik en de beleving van medewerkers te verbeteren.

Antwerpen, 11 mei 2021 – Nu hybride werken steeds meer in opkomst is en de meeste leidinggevenden (87%) verwachten in 2021 hun vastgoedportefeuille te zullen aanpassen (PwC’s US Remote Work Survey), worstelen bedrijven die de werkplek willen verbeteren al snel met een waaier aan prangende investeringsvragen. Want ze willen het werk thuis natuurlijk net zo goed ondersteunen als op kantoor. Nu zoveel nieuwe prioriteiten de kop opsteken, rijst al snel de vraag die bij de beoordeling van elk nieuw product opduikt: in welke mate zal dat product beter renderen dan de alternatieven?

“In plaats van een black box-benadering met een kant-en-klare ROI-formule aan te reiken, presenteert het rapport het onderzoek en de business case samen met algemene benaderingen voor de berekening van rendement die per geval kunnen worden aangepast,” verklaart Wouter Hartemink, CRO van Spacewell. “Er worden verschillende benaderingen geschetst, zodat zakelijke huurders, gebouweigenaren en potentiële investeerders alle benodigde tools in handen hebben om de mogelijke baten van investeringen in hun kantoorruimte in te schatten.”

Systemen voor slimme werkplekken, die onder andere via hard- en softwareoplossingen de werkvloer fysiek verbeteren, de manier van werken op kantoor stroomlijnen en een positieve werkplekervaring creëren, zijn kosteneffectiever dan vroeger. Maar de investering kan toch nog altijd aanzienlijk zijn – ook wat betreft de aanzienlijke tijdsbesteding van vastgoed- en IT-teams die de verschillende opties evalueren.

Twee manieren om ROI te halen: ruimte en beleving

Om bedrijven bij de beoordeling van de verschillende opties te helpen, heeft Spacewell een whitepaper gepubliceerd om inzicht te verschaffen in de potentiële voordelen van één subset van slimme werkplektechnologieën, namelijk softwareplatforms die de gegevens van ruimtemonitoring vastleggen, verwerken, analyseren en visualiseren. Die technologieën zijn ontworpen om twee essentiële kenmerken van de werkplek te optimaliseren: de prestaties van de ruimte en de beleving van medewerkers. Elk van deze kenmerken wordt op zijn beurt onderverdeeld in subdomeinen om de verschillende manieren aan te geven waarop technologie haar voordeel kan bewijzen. Wat betreft de ruimte, wordt in het rapport gekeken naar oppervlakte, verdichting en ruimtemix. Wat betreft de beleving van de medewerkers, ligt de nadruk vooral op productiviteit en talentmanagement. Daarbij leunt het rapport sterk op toonaangevende studies van derden aan de hand waarvan zowel de bron als de omvang van het potentiële rendementen wordt toegelicht. Het geeft eveneens aan welke gegevens nodig zijn als input en reikt ook een aantal ROI-berekeningsmethoden aan voor de verschillende optimaliseringsscenario’s.

Naar het rapport (gratis download)
Home » Bedrijf » Nieuws » Spacewell publiceert whitepaper over de ROI van investeringen in slimme werkplekken