Spacewell ger ut rapport om avkastningen på investeringar i en smart arbetsplats

Spacewell har publicerat en rapport som beskriver de olika sätt på vilka företag kan få avkastning på investeringar från sensorbaserad arbetsplatsteknik inriktad på att optimera utrymmet och de anställdas upplevelse.

Antwerpen, 11 maj 2021 – Under det att hybridarbetet ser ut att öka och de flesta (87 %) ledande befattningshavare tänker göra förändringar i sitt fastighetsbestånd under 2021 (PwC:s undersökning om distansarbete i USA) hanterar företag som strävar efter att förbättra sina arbetsplatser många konkurrerande krav på investeringar för att ge stöd både för arbete på kontoret och för distansarbete. Med så många nya prioriteringar är det naturligt att vid utvärdering av lösningar för den smarta arbetsplatsen fråga sig vilken avkastningen på investeringen är jämfört med andra potentiella produkter.

”I stället för en statisk metod och formel för avkastningen på investeringen presenteras i rapporten i stället forskningen och affärsnyttan tillsammans med allmänna sätt att beräkna avkastning som kan anpassas från fall till fall”, förklarar Wouter Hartemink, CRO på Spacewell. ”Den beskriver olika tillvägagångssätt så att företagshyresgäster, byggnadsägare och potentiella investerare får alla verktyg de behöver för att uppskatta de möjliga vinsterna för sina egna kontorsutrymmen.”

Lösningar för smarta arbetsplatser innefattar hårdvaru- och mjukvarulösningar för att optimera den fysiska arbetsplatsen, effektivisera arbetssätt på kontoret och skapa en positiv arbetsplatsupplevelse. Dessa tekniska lösningar har blivit alltmer kostnadseffektiva, men kan ändå innebära en betydande investering – för att inte tala om all den tid som fastighets- och IT-ansvariga måste ägna åt att utvärdera olika alternativ.

Två vägar till ROI: Utrymme och upplevelse

För att hjälpa företag att utvärdera olika alternativ har Spacewell publicerat en rapport som är utformad som en vägledning för att skapa förståelse för de möjliga vinsterna med en viss typ av teknik för den smarta arbetsplatsen: mjukvaruplattformar som registrerar, behandlar, analyserar och visualiserar data från övervakning av utrymmen. Dessa tekniska lösningar är utformade för att optimera två grundläggande egenskaper hos arbetsplatsen: utrymmenas prestanda och de anställdas upplevelse. Var och en av dem underindelas ytterligare för att visa vilka fördelar tekniken kan skapa på olika sätt. För utrymmet beaktas i rapporten storlek, förtätning och storleksanpassning. För de anställdas upplevelse fokuserar den på produktivitet och talanghantering. Rapporten är till stor del baserad på etablerad tredjepartsforskning för att förklara både källorna till och omfattningen av den möjliga avkastningen. Den anger vilka indata som behövs samt metoder för att beräkna investeringsavkastningen för olika optimeringsscenarion.

Till rapporten (gratis nedladdning)
Home » Företag » Nyheter » Spacewell ger ut rapport om avkastningen på investeringar i en smart arbetsplats