Bruikbare informatie – meer dan alleen een modewoord binnen facility management

Geschatte leestijd:
4
minuten

Tegenwoordig maakt elk bedrijf gebruik van systemen die enorme hoeveelheden gegevens genereren. Ze zijn zich ervan bewust dat het om een belangrijke resource gaat. Maar veel bedrijven kunnen het volledige potentieel niet benutten. Zo alomtegenwoordig als gegevens zijn geworden (in de laatste twee jaar zijn meer gegevens gegenereerd dan in de hele geschiedenis van de mensheid), zo groot is de behoefte aan bruikbare informatie en inzichten (minder dan 1% van alle gegevens is ooit geanalyseerd).

Laat uw gegevens renderen

Het comfort in de werkomgeving wordt alsmaar belangrijker voor het management. Het is dus belangrijk te weten hoe uw bedrijf functioneert en hoe de omgeving daarop kan worden afgestemd. Facility managers hoeven dus niet bang te zijn van gegevens en analyses. Integendeel, ze moeten hun beste vriend worden. Een vriend die het bedrijf de juiste ondersteuning biedt, de investering helpt renderen en instemming van het management mogelijk maakt.

Bruikbare informatie kan in verschillende vormen voorkomen en dient meerdere doelen. Laten we de belangrijkste aspecten voor facility managers nader bekijken:

Gecentraliseerde gegevens

Binnen facility management gaan gegevens vaak nog schuil achter oude systemen en kantoortools. Bijgevolg zijn ze gefragmenteerd, moeilijk doorzoekbaar en worden ze niet efficiënt – of helemaal niet – gebruikt. Gegevenssilo’s en een gebrek aan traceerbaarheid kunnen dubbele en tegenstrijdige gegevens, gebrekkige rapporten en inefficiënte processen met zich meebrengen. Silo’s zijn zeer gangbaar binnen facilitymanagementsoftware, zoals een point solution en een traditioneel FMIS. Maar het kan ook anders. Volledig geïntegreerde software voor werkplekbeheer (FMIS compatibel met IoT) centraliseert alle gegevens op één platform. Zowel op het vlak van gegevenskwaliteit als integratie van bedrijfsprocessen biedt dit enorme voordelen. Wat denkt u ervan om alle gegevens over uw gebouwen, hun gebruik en bijhorende kosten binnen handbereik te hebben?

Ruimtelijke gegevens

Goede ruimtelijke gegevens zijn van fundamenteel belang. Ze zijn onontbeerlijk voor het beheer van ruimtes en reserveringen, het monitoren van de bezetting, het opvolgen van assets en onderhoudsactiviteiten. De beste FMIS-software zet tekeningen om in intelligente gegevens zodat wijzigingen in de database automatisch op dynamische vloerplannen worden weerspiegeld.

Benchmarkingsgegevens

Gebouwen met elkaar vergelijken is een uitstekende manier om slechte presteerders te detecteren en de zaken te verbeteren. Ga alleen geen appels met peren vergelijken. Gebruik een internationale ruimtenorm om portefeuilles van gebouwen in verschillende landen met elkaar te vergelijken. Normaliseer daarnaast energiegegevens voor het weer voordat u de energie-efficiëntie evalueert.

Mobiele gegevens

FM-teams zijn altijd al mobiel geweest en werken in sites of gebouwen. Met mobiele apps kunnen ze naargelang de behoefte informatie raadplegen en hun werk onderweg beheren. Daarnaast kunnen ze met deze apps QR-codes scannen en de kwaliteit van de gecapteerde gegevens verbeteren. Niet alleen facilitaire werkkrachten hebben hier baat bij. Omdat het mobiele werken en activity-based working alsmaar toeneemt, dient FM-software alle werknemers een dergelijke flexibiliteit te bieden en de gegevens te gebruiken om realtimeassistentie en dynamische diensten te voorzien.

Live gebruiksgegevens

Alsmaar meer bedrijven passen het IoT in kantoorgebouwen toe om gegevens te capteren over wat er zich in realiteit op de werkvloer afspeelt. Met geconnecteerde sensoren hoeft er niet langer te worden gegist, omdat ze voortdurend parameters zoals omgevingscondities en ruimtebezetting meten. Wanneer de sensoren met operationele FM-software zijn geïntegreerd, maken de gegevens uit IoT-apparaten het mogelijk om assets in real time te monitoren, personen dynamisch te begeleiden op de werkvloer, de omgevingscondities af te stellen en diensten op basis van activiteiten te leveren.

Workplace screenshots op laptops, tablets en kiosken

Historische gebruiksgegevens

Door al deze gegevenspunten samen te voegen en te visualiseren, vertonen ze tendensen en afwijkingen in de performantie. Hiermee kunnen facility managers ruimte, energie en dienstverlening optimaliseren en de productiviteit in de werkomgeving verhogen.

Inzicht in bruikbare informatie

Het is voor een facility manager van essentieel belang om verder te kijken dan een “systeem van records” waarin gegevens worden bewaard en later verwaarloosd omdat er simpelweg te veel gegevens zijn en niet duidelijk is hoe ze zinvol kunnen worden benut. Denk eerst na over de doelstellingen en scenario’s van uw bedrijf. Verzamel dan pas de gegevens die u nodig heeft om acties (bijna) in real time te triggeren. Zet uw analyses om in acties om preventief en voorspellend onderhoud, een betere werkplekbeleving en slimmere diensten mogelijk te maken.

Work assistant bruikbare informatie

Eenvoudigere besluitvorming met gegevens

Leg KPI-doelstellingen vast en maak gebruik van gegevensvisualisatie en dashboards om prestatie-indicatoren op te volgen en ervoor te zorgen dat u op de goede weg bent. Goede dashboards zijn zoals een cockpit dat zich aanpast aan de omgeving en bewegende bakens. Luister naar wat de gegevens u te vertellen hebben, hetgeen van uw verwachtingen kan afwijken. Bagatelliseer de bevindingen niet, zelfs wanneer ze u niet aanstaan (of wanneer ze niet bewijzen wat u hoopte vast te stellen). Roep tot slot de hulp in van data-experten om de gecapteerde gegevens correct te interpreteren.

Wilt u de bruikbaarheid van de gegevens omtrent uw gebouw verhogen? Neem gerust contact met ons op om relevante scenario’s van dichterbij te bekijken of om een kosteloze demo aan te vragen.

Gegevensgestuurde ESG-strategie. E-Gids cover.

e-gids

Gegevensgestuurde ESG-strategie:

Hoe facilitymanagement de weg kan wijzen

Home » Resources » Blog » Bruikbare informatie – meer dan alleen een modewoord binnen facility management