Användbar data – varför det inte är tomma ord inom fastighetsförvaltning

Beräknad lästid:
4
minuter

Nu för tiden har alla organisationer system på plats som genererar enorma mängder data. Företagen inser att det är en viktig resurs. Ändå är det inte alla som använder det i sin fulla potential. Så ymnig som all data har blivit (mer data har skapats bara under de senaste två åren än under hela mänsklighetens historia), så behövs data och insikter som vi kan agera på (mindre än 1 % av all data analyseras någonsin).

Gör större vinst genom datautdelningen

När arbetsplatsens välbefinnande flyttas högre upp på förvaltningsagendan, så är det avgörande att känna till hur er organisation fungerar och hur miljön kan optimeras för detta. Det är därför fastighetsförvaltare inte ska backa undan från data och analyser, utan istället tänka på dem som sin bästa vän. En vän som kan hjälpa dem att ge rätt stöd till verksamheten, förbättra ROI och få engagemang från ledningen.

Användbara data finns i många former och har många syften. Vi tittar närmare på några av de mest relevanta aspekterna för fastighetsförvaltare:

Centraliserad data

Inom fastighetsförvaltning göms data fortfarande ofta undan i traditionella system och kontorsredskap. Därigenom är den fragmenterad, inte lätt att söka igenom och används inte effektivt – eller används inte alls. Datasilos och en bristande spårbarhet kan leda till duplicerad och motsägande data, felaktiga rapporter och ineffektiva processer. Silos är väldigt vanliga inom programvaror för fastighetsförvaltning, som exempelvis lösningar och traditionella CAFM. Men så behöver det inte vara. Verkligt integrerad programvara för arbetsplatshantering (IoT-aktiverad IWMS) centraliserar all data på en enda plattform, med enorma fördelar vad gäller datakvalitet och integrering av affärsprocesser. Föreställ dig att all data om era byggnader, hur de används och relaterade kostnader snabbt finns inom räckhåll.

Spatial data

Bra spatial data är fundamental. Ni klarar er inte utan den vid hantering av platser och bokningar, övervakning av beläggning, spårning av tillgångar och underhållsaktiviteter. Det bästa IWMS-programmet konverterar ritningar till intelligent data så att ändringar i databasen automatiskt återspeglas på de dynamiska planritningarna.

Benchmarking-data

Att jämföra byggnader är ett bra sätt att upptäcka var det presteras sämre och påbörja förbättringsinitiativ. Jämför emellertid inte äpplen med päron. Använd internationella standarder för lokaler när ni jämför byggnadsportföljer för flera länder. Normalisera också energidata efter väderförhållanden innan ni utvärderar energieffektiviteten.

Mobil data

Fastighetsförvaltningsteam har alltid varit mobila i arbetet på platser eller i byggnader. Mobila appar gör det möjligt att få tillgång till information när de behöver det och att hantera sina arbetsflöden på språng. De innehåller också QR-skanning och förbättrar kvaliteten på dataupptagningen. Men mobila appar är inte bara till nytta för servicepersonal. Medan mobilt och aktivitetsbaserat arbete blir allt vanligare så behöver en programvara för fastighetsförvaltning vara tillräckligt flexibel för all personal och använda all data för att ge assistans i realtid och tjänster med bättre punktverkan.

Utnyttjande i realtid

Verksamheter använder alltmer IoT i kontorsbyggnader för att hämta in data om hur verkligheten ute på golvet ser ut. Eftersom de permanent mäter parametrar så som omgivande faktorer och beläggning av lokaler, så eliminerar anslutna sensorer allt gissande. När IoT-enheternas data integreras med programmet för fastighetsförvaltning så kan den spåra tillgångar i realtid, ge dynamisk vägledning om arbetsplatsen, finjustera omgivningens olika faktorer och driva aktivitetsbaserade tjänster.

Cobundu screenshots on laptops, tablet and kiosk

Historisk utnyttjande-data

När alla dessa datapunkter aggregeras och visualiseras så visar de prestandatrender och anomalier, vilket gör det möjligt för fastighetsförvaltare att optimera leveransen av lokaler, energi och tjänster. Och få bort hindren för en produktiv arbetsplats.

Användbara data: insikter

Det är avgörande för fastighetsförvaltare att nå bortom enbart ett ”registreringssystem” där data lagras och sedan ignoreras eftersom det finns sådana mängder av den och det inte är klarlagt hur den ska användas på ett meningsfullt sätt. Tänk först på verksamhetens mål och scenarier, och samla sedan in den data ni behöver för att utlösa åtgärder i (närapå) realtid. Koppla samman era analyser med åtgärder för att möjliggöra preventivt och prediktivt underhåll, en bättre arbetsplatsupplevelse och smartare tjänster.

Work assistant actionable data

Data som stöd för beslut

Välj KPI-mål och använd datavisualisering och översikter för att övervaka resultat-indikatorer och försäkra er om att ni är på rätt väg. Bra översikter är som en cockpit som förändras med landskapet och rörliga målstolpar. Lyssna på vad all data säger er, vilket kan vara något annat än vad ni förväntade er. Avfärda inte det som dyker upp även om ni inte gillar det (eller om det inte bekräftar det ni hoppades att det skulle göra). Och be om råd från dataexperter så att ni tolkar historien rätt som all data berättar för er.

Vill ni göra er byggnadsdata mer handlingsbar? Välkommen att kontakta oss för att se fler relevanta scenarier eller få en gratis demo.

Datadriven strategi för ESG. eGuide-omslag.

e-guide

Datadriven strategi för ESG:

Hur fastighetsförvaltning kan visa vägen

Home » Resurser » Blogg » Användbar data – varför det inte är tomma ord inom fastighetsförvaltning