FMIS+ Slim comfort: Comfortmonitoring omzetten in acties

Geschatte leestijd:
5
minuten

Een van de vele gevolgen van de COVID-19-pandemie is een piek in de belangstelling voor luchtkwaliteit en comfortmonitoring. Medewerkers maken zich zorgen over blootstelling aan het virus op het werk en moeten dus worden gerustgesteld. Elke strategie daarvoor steunt op meer inzicht in de omgevingsomstandigheden en een betere communicatie erover. Tal van bedrijven investeren dan ook in betere HVAC- en filtersystemen om het risico dat die het virus verspreiden, te verminderen. Eerder in deze reeks kon u al lezen dat FMIS+ de mogelijkheden voor monitoring die slimme gebouwen bieden, combineert met de praktische aspecten van FMIS. Zo zet het gegevens om in concrete maatregelen.

Waarom is luchtkwaliteit belangrijk?

Een gezondheidscrisis stelt de voordelen van een goede luchtkwaliteit duidelijk in het licht, maar nog vóór de uitbraak van COVID-19 groeide het besef al dat gezonde gebouwen positieve resultaten opleveren voor zowel de gebruikers als de eigenaars.

Een onderzoek van Harvard-Syracuse uit 2016 toonde bijvoorbeeld aan dat bedienden in een kantoor met een betere ventilatie, minder CO2 en minder vluchtige organische stoffen (TVOS) 61 tot 101 procent betere cognitieve prestaties leverden dan een controlegroep in een gewoon kantoor1. In een literatuuronderzoek geven Muldavin, Miers en McMackin aan dat elke WELL-interventie de productiviteit met 1 tot 10% kan verhogen. Ze hebben het ook over onderzoek waaruit blijkt dat een gunstige fysieke omgeving onder meer het personeelsverloop en ziekteverzuim helpt te verlagen.

Ook enquêtes onder werknemers staven het idee dat comfort en luchtkwaliteit belangrijke voordelen bieden op de werkplek. Bijna de helft van alle medewerkers die in de Future Workplace Wellness Study werden ondervraagd, meende door een slechte luchtkwaliteit slaperig te worden tijdens de werkuren, terwijl een derde vond dat het constant te warm of te koud was op kantoor. 2

Ten slotte wijst een recent onderzoek door het MIT Real Estate Innovation Lab erop dat niet alleen gebruikers, maar ook eigenaars baat hebben bij gebouwen met een gezondheidscertificaat. In New York City wordt de huurprijs daarvan gemiddeld bijna 90 euro per m² hoger ingeschat dan die van niet-gecertificeerde gebouwen. Ook de huurtermijn lijkt doorgaans langer te zijn. 3

We kunnen dus concluderen dat investeringen om het comfort en de luchtkwaliteit in kantoorgebouwen te monitoren en te handhaven een aanzienlijke meerwaarde opleveren. Voor deze toepassing mag FMIS+ dan wel geen autonome oplossing zijn, toch kan het sterk bijdragen tot een gezondere, betere kantooromgeving.

Comfort en luchtkwaliteit monitoren

Een betere luchtkwaliteit en meer comfort begint bij monitoring. Vooral omdat iedere persoon temperatuur anders aanvoelt, is het belangrijk om de omstandigheden op kantoor nauwkeurig en objectief te meten. Moderne comfortmeetsystemen kunnen een breed spectrum aan omgevingsfactoren meten, van temperatuur en luchtvochtigheid tot CO2, TVOS en radonconcentratie. Ze kunnen zelfs een samengestelde index voor het algemene comfort berekenen. Al deze omstandigheden worden geregistreerd in de tijd en kunnen ook aan de gebruikers van het gebouw ter beschikking worden gesteld, bijvoorbeeld op plattegronden in mobiele apps en op kiosken.

Een goed functionerend ventilatiesysteem kan in principe de meeste kernindicatoren voor comfort vrij constant op peil houden. Zorgvuldige monitoring in de tijd kan wel schommelingen helpen bloot te leggen die kunnen duiden op een storing in het systeem, op ontwerpelementen die mogelijk de luchtstroom blokkeren of op een eventuele menselijke ingreep (bv. extra verwarming in een privéruimte) die de omstandigheden in het gebouw beïnvloedt.

Gegevens gebruiken om maatregelen te nemen

Net wanneer monitoringgegevens wijzen op een uitschieter of afwijking in de comfortniveaus bewijst het FMIS zijn waarde. Als de gemeten waarden de aanvaardbare grenzen overschijden, kunnen de systemen van slimme gebouwen een brede waaier aan automatische responsen activeren. Als ze geïntegreerd zijn met een gebouwbeheersysteem, kunnen ze het HVAC-systeem doen ingrijpen, bijvoorbeeld door de airconditioning hoger te zetten in lokalen waar het te warm wordt. Maar dat heeft alleen nut als er geen storing optreedt in dat airconditioningsysteem.

De meerwaarde van een monitoringsysteem dat aan het FMIS gekoppeld is, wordt al snel duidelijk. Wanneer sensoren een uitschieter identificeren, kunnen monitoringsystemen een melding sturen naar een technicus of kantoorverantwoordelijke, zodat die de situatie persoonlijk kan opvolgen. Efficiënte werkbonsystemen kunnen de status van het ticket volgen en bijhouden wie waarvoor verantwoordelijk is. Dankzij deze essentiële informatie en een duidelijke verantwoordelijkheidsstructuur kan het onderhoudspersoneel snel reageren wanneer een probleem wordt opgemerkt en zo klachten van gebruikers voorkomen. De onderhoudssystemen van het FMIS houden een dossier bij, zodat terugkerende problemen kunnen worden gemeld voor uitgebreidere follow-up.

Voordelen op lange termijn

Gegevens over comfort en luchtkwaliteit kunnen niet alleen worden gebruikt om realtime in te grijpen, maar ook om het voorspellende onderhoud vlotter aan te sturen. Bij voorspellend onderhoud verwerken leeralgoritmen diverse input, waaronder uiteenlopende gegevens van uitrusting of omgevingssensoren. Zo proberen ze te voorspellen wanneer de uitrusting defect kan raken, zodat ze preventief kan worden hersteld. Naast een oorzaak kunnen omgevingsomstandigheden dus ook een waarschuwing zijn voor defecten aan uitrusting. Met deze informatie worden waardevolle contextuele gegevens verzameld die algoritmen voor voorspellend onderhoud en andere toepassingen van machinaal leren kunnen benutten.

In het geval van comfort en luchtkwaliteit is de rol die het FMIS speelt binnen FMIS+ als geheel minder zichtbaar dan bij andere toepassingen die al aan bod zijn gekomen in deze reeks. Toch kunnen we de voordelen van monitoring alleen benutten als gegevens ook tot praktische maatregelen leiden. Vooral als het gaat om de gezondheid en het comfort van gebruikers is de loutere diagnose van een probleem niet genoeg. We willen er zeker van zijn dat de juiste persoon wordt ingelicht en actie onderneemt om het probleem op te lossen.

Deze post is deel 6 van een lopende blogreeks over FMIS+. In eerdere berichten brachten we al het concept FMIS+ en verschillende onderwerpen rond slimme gebouwen ter sprake. Wilt u graag een melding krijgen wanneer een nieuwe post is verschenen of Spacewell nieuwe informatie of kennnis heeft gepubliceerd? Schrijf u hier in.

  1. Muldavin, Miers, and McMackin (2017). “Buildings emerge as drivers of health and profits” Corporate Real Estate Journal Vol. 7 No. 2, pp. 177-193.
  2. View (2019). Future Workplace Wellness Study.
  3. Sadikin and DeWeess (2020). “The Impact of Healthy Buildings: Rental Prices and Market Dynamics in Commercial Office Markets”
Home » Resources » Blog » FMIS+ Slim comfort: Comfortmonitoring omzetten in acties