IWMS+ Smart komfort Kom igång med komfortövervakning

Beräknad lästid:
5
minuter

En konsekvens av COVID-19-pandemin har varit det ökade intresset för luftkvalitet och komfortövervakning. Bättre förståelse och kommunikationen kring miljöförhållanden blir en viktig del av säkerhetsstrategierna när anställda är oroliga för en eventuell virusexponering på kontoret. På samma sätt investerar många företag i förbättringar av sina HVAC- och filtreringssystem för att minska risken för att virus ska cirkulera. Som i de tidigare fall som diskuterats i denna serie sammanför IWMS+ övervakningsfunktionerna i smarta byggnadssystem med den praktiska sidan av IWMS, vilket säkerställer att data omsätts till handling.

Varför luftkvalitet har betydelse

Fördelarna med god luftkvalitet framstår som uppenbara mot bakgrunden av en folkhälsokris, men redan innan COVID-19-utbrottet fanns det en ökande medvetenhet om att friska byggnader leder till positiva resultat för både användare och ägare.

En studie från Harvard-Syracuse från år 2016 visade till exempel att tjänstemän uppvisade en 61 till 101 procent ökad kognitiv prestanda på ett kontor med bättre ventilation, lägre CO2 och färre flyktiga organiska föreningar (TVOC) än på ett konventionellt/kontrollerat kontor.1 I en litteraturundersökning påvisar Muldavin, Miers, och McMackin att WELL-åtgärder också kan öka produktiviteten med 1-10% eller mer per åtgärd. Vidare sammanfattar de forskning som tyder på att en gynnsam fysisk miljö kan minska personalomsättning och frånvaro, tillsammans med andra fördelar för arbetsplatsen.

Undersökningar bland arbetare stöder också tanken att komfort och luftkvalitet är viktiga fördelar på arbetsplatsen. Future Workplace Wellness-studien fann att nästan hälften av de tillfrågade anställda upplevde att dålig luftkvalitet gjorde dem sömniga under arbetsdagen, medan en tredjedel av de anställda upplevde att temperaturen på deras kontor konstant var för hög eller för låg. 2

Slutligen föreslår ny forskning från MIT Real Estate Innovation Lab att dessa fördelar för användarna även utsträcker sig till byggnadsägare. I genomsnitt beräknas hyran hälsocertifierade byggnader i New York City vara 9,87 dollar högre per kvadratfot än icke-certifierade byggnader och verkar också kunna generera längre hyresavtal. 3

Denna forskning tyder på att det finns betydande värden i investeringar i övervakning och upprätthållande av komfort och luftkvalitet i kontorsbyggnader. IWMS+, även om det inte utgör en fristående lösning för detta användningsfall, kan spela en viktig roll i att leverera en hälsosammare och bättre kontorsmiljö.

Övervakning av komfort och luftkvalitet

Bättre luftkvalitet och komfort börjar med övervakning. Särskilt eftersom uppfattningar om ”för varmt” eller ”för kallt” varierar från person till person är det viktigt att samla korrekta och objektiva avläsningar av kontorsförhållandena. Moderna komfortövervakare kan mäta ett brett spektrum av miljöförhållanden, från temperatur och luftfuktighet till CO2, TVOC och radon och kan till och med producera ett sammansatt index för den totala komforten. Dessa förhållanden samlas in över tid och kan också kommuniceras till byggnadsanvändare på planlösningar som visas i mobila appar eller kioskstationer.

För det mesta är uppgiften för ett välfungerande ventilationssystem att kunna upprätthålla relativt konstanta nivåer på viktiga komfortindikatorer. En noggrann övervakning över tid kan emellertid hjälpa till att identifiera fluktuationer som kan indikera systemfel, designfunktioner som kan blockera luftflödet eller vissa mänskliga ingripanden (som ett eget värmeelement i ett rum) som kan påverka byggnadsmiljön.

Använda data för att driva åtgärder

Det är just när övervakningsdata identifierar avvikelser eller anomalier i komfortnivåerna som IWMS blir värdefullt. Om registrerade värden faller utanför acceptabla nivåer kan smarta byggnadssystem utlösa en mängd automatiska svar på detta. Om de är integrerade med ett byggnadshanteringssystem kan de utlösa åtgärder i HVAC-systemet, som att vrida upp luftkonditioneringen när rummen blir för varma. Ändå kommer denna åtgärd endast att ge resultat om det inte finns några fel i själva luftkonditioneringssystemet.

I detta fall kan det vara särskilt värdefullt att koppla övervakningssystemet till IWMS. När sensorer identifierar en avvikelse kan ett övervakningssystem skicka aviseringar till tekniker eller avdelningschefer för mänsklig uppföljning. Robusta arbetsordersystem kan följa ärendets status och hålla reda på de ansvariga parterna och deras åtgärder. Beväpnade med avgörande information och en tydlig ansvarskedja kan underhållspersonalen snabbt svara på ett lokalt problem, lösa frågan och förebygga klagomål från användare. IWMS-underhållssystemet kommer att registrera problemet så att återkommande problem flaggas för en mer omfattande uppföljning.

Långsiktiga fördelar

Förutom att utlösa ingripanden i realtid kan komfort- och luftkvalitetsdata även användas för att stödja det förebyggande underhållet. För det förebyggande underhållet bearbetar maskininlärningsalgoritmer ett brett spektrum av data från utrustning eller miljösensorer, tillsammans med andra inmatningar, för att försöka förutsäga när utrustning kan gå sönder och åtgärda innan detta sker. Miljöförhållanden kan vara en bidragande orsak till utrustningsfel såväl som varningssignaler, därför erbjuder insamlingen av denna information värdefulla kontextuella data för förebyggande underhållsalgoritmer och andra maskininlärningstillämpningar.

Medan IWMS spelar en mindre synlig roll i IWMS+-ekvationen kring komfort och luftkvalitet än i vissa av de andra användningsfall som vi har diskuterat, kan vi bara utnyttja värdet av övervakning när data leder till handling. Särskilt när det gäller användarnas hälsa och komfort vill vi inte sluta vid att bara diagnostisera ett problem, vi vill se till att rätt person informeras och kommer att vidta åtgärder för att lösa det.

Detta inlägg är del 6 av en pågående serie om IWMS+. Tidigare inlägg introducerade konceptet IWMS+ och en rad ämnen kring smarta byggnader. Om du vill få aviseringar om framtida tillägg i denna serie och annat innehåll från Spacewell kan du registrera dig här.

  1. Muldavin, Miers, and McMackin (2017). Buildings emerge as drivers of health and profits” Corporate Real Estate Journal Vol. 7 No. 2, pp. 177-193.
  2. View (2019). Future Workplace Wellness Study.
  3. Sadikin and DeWeess (2020). “The Impact of Healthy Buildings: Rental Prices and Market Dynamics in Commercial Office Markets”
Home » Resurser » Blogg » IWMS+ Smart komfort Kom igång med komfortövervakning