FMIS+ Slim onderhoud: De transitie naar voorspellend onderhoud

Geschatte leestijd:
4
minuten

Eerder in deze reeks legden we de nadruk op de waarde van FMIS+ voor gebruikers en beheerders van gebouwen. Maar sommige van de meest beloftevolle toepassingen van deze technologie zijn vooral gericht op serviceproviders. Het onderhoudspersoneel van gebouwen staat in voor heel wat services. Die gaan van liften draaiende houden, kritieke systemen zoals sanitaire installaties en HVAC monitoren en beheren, tot noodzakelijke reparaties aan assets in gebouwen. Bij een goed functionerend onderhoud verlopen deze services praktisch onopgemerkt. Toch zijn taken zoals de bedrijfstijd handhaven, de levensduur van de assets in het gebouw maximaliseren en op aanvragen van gebruikers ingaan belangrijk. Ze genereren namelijk een belangrijk rendement voor de eigenaars van het gebouw, die zo geld besparen en makkelijker huurders kunnen aantrekken en houden.

Een FMIS is onmisbaar voor het onderhoudsbeheer van complexe gebouwensites of -portfolio’s. Het FMIS centraliseert alle essentiële informatie over het onderhoudspersoneel (inclusief vaardigheden, werkschema’s, contactinformatie) en de assets (zoals informatie over garanties, de onderhoudsgeschiedenis, een onderdeleninventaris). Op die manier kunnen facilitair beheerders plannen voor meerjarenonderhoud ontwikkelen en duidelijke workflows, checklists en inspectieprotocollen opstellen. Naargelang het type geactiveerde sensoren, kan de smartbuildingcomponent van het FMIS+ deze informatie op meerdere manieren verrijken.

Reactief onderhoud opwaarderen

In gebouwen met ver doorgedreven, op de gebruiker gerichte sensorsystemen zoals gebruiks- en bezettingsmonitoring, wordt de waarde van het FMIS+ grotendeels bepaald door de band tussen serviceproviders en gebruikers te verbeteren. Doorgaans verlenen smartbuildingoplossingen gebruikers toegang tot een reeks interactieve touchpoints zoals mobiele apps en kiosken. Die kunnen een hulpmiddel zijn om serviceaanvragen in te dienen. Met een goede werkplekapp kunnen gebruikers niet alleen de vereiste velden invullen, maar ook contextuele informatie opvragen zoals foto’s om onderhoudsmedewerkers een beter inzicht te geven in het probleem. Apps kunnen voor onderhoudspersoneel ook een manier zijn om gebruikers op de hoogte te houden over de status van hun werkbonnen. Daarnaast kan een realtimevisualisatie van de bezetting of reserveringen het onderhoudspersoneel helpen om de interventies met minimaal ongemak uit te voeren.

Als er ook een systeem voor comfortmonitoring is geïnstalleerd, waarover we het in onze blog van vorige week hadden, kan het ook worden gekoppeld aan een ticketingsysteem voor onderhoud om automatisch waarschuwingen uit te sturen wanneer kernindicatoren zoals de vochtigheid, vluchtige organische stoffen of de temperatuur buiten het normale bereik vallen. Zulke waarschuwingen zouden dan aanleiding geven tot verder onderzoek om mogelijk defecte uitrustingen op te sporen, luchtfilters te vervangen of andere factoren te identificeren die een negatieve invloed hebben op de prestaties van de assets in het gebouw. Dit is vooral interessant voor onderhoud op afstand, omdat het de technici helpt om hun bezoeken in te plannen en zelfs de mogelijkheid biedt om op klachten te anticiperen.

Voorspellend onderhoud activeren

Het volle potentieel van het FMIS+ in onderhoudswerkzaamheden komt pas tot zijn recht door het te koppelen aan een uitgebreid sensorenarray dat de belangrijkste assets van het gebouw monitort. Zo kunnen er sensoren worden geïnstalleerd in de liftsystemen van een gebouw om de prestaties van de afzonderlijke componenten te volgen en zelfs de snelheid en de trillingen van de warmteontwikkeling te meten. Na verloop van tijd kunnen deze gegevens met machineleertechnieken worden verwerkt tot een grondslag van de manier waarop goed functionerende liftcomponenten moeten presteren (of om juist te bepalen wat de typische storingen zijn). Als er eenmaal een grondslag is vastgesteld, kunnen zelfs kleine afwijkingen dienen als waarschuwingssignalen die het facilitaire personeel attent maken op mogelijke storingen.

Door het systeem direct te monitoren, in plaats van te focussen op de output zoals in het voorbeeld hierboven, kunnen interventies meer op voorhand dan achteraf plaatsvinden. Dit zal de bedrijfstijd maximaliseren en de levensduur van de asset eventueel verlengen. Andere voordelen zijn een beter beheer van de onderdelenvoorraad en een efficiënter, doelgerichter gebruik van de tijd van de technici. Sensoren installeren, genoeg hoogwaardige gegevens verzamelen in de loop van de tijd en dataspecialisten inhuren om robuuste voorspellende algoritmen te ontwikkelen, vereisen echter een aanzienlijke investering en zijn misschien niet voor alle gebouwen geschikt. Dit gezegd zijnde, is deze aanpak – die in feite een digitale tweeling van een gebouw creëert – een belangrijke opstap naar volledig autonome gebouwen.

Beter onderhoud op alle niveaus van de digitalisatiecurve

Hieruit blijkt dat een FMIS+ bruikbare inzichten en een betere service kan bieden aan alle organisaties, of ze zich nu richten op reactief onderhoud, volledig voorspellend onderhoud of vertrouwen op onderhoud op basis van conditie. De uitvoerige gegevens en gebruikersinterface van het FMIS gecombineerd met realtimetriggers van smartbuildingtechnologie kunnen de workflow van het onderhoud en het reactievermogen verbeteren, zodat het gebouw voor iedereen aangenamer wordt.

Deze post is deel 7 van een lopende blogreeks over FMIS+. In eerdere berichten brachten we al het concept FMIS+ en verschillende onderwerpen rond slimme gebouwen ter sprake. Wilt u graag een melding krijgen wanneer een nieuwe post is verschenen of Spacewell nieuwe informatie of kennnis heeft gepubliceerd? Schrijf u hier in.

Home » Resources » Blog » FMIS+ Slim onderhoud: De transitie naar voorspellend onderhoud