IWMS+ Smart underhåll: En flytt mot förutsägbart underhåll

Beräknad lästid:
4
minuter

Flera av de senaste inläggen har betonat värdet av IWMS+ för fastighetssanvändare och -förvaltare. Vissa av de mest förväntade tillämpningarna av den här teknologin är emellertid riktade till alla tjänsteleverantörer. Underhållspersonal tillhandahåller ett brett utbud av tjänster inom fastigheter, från allt från att hissar ska fungera och övervakning och drift av kritiska system som ledningsdragning och HVAC, till att genomföra nödvändiga reparationer och byggnadsvärden. Särskilt när underhållsfunktionerna fungerar bra är dessa tjänster i stort sett osynliga. Ändå är det lättare att locka och behålla hyresgäster när man upprätthåller upptider, maximerar livslängden på byggnadsvärden och ansvarar för användarförfrågningar vilket allt genererar viktiga vinster för fastighetsägarna och spar pengar.

Ett IWMS är livsviktigt för att hantera underhåll i komplexa fastighetsanläggningar eller portföljer. IWMS:t centraliserar all nödvändig information om underhållspersonal (inkluderat kompetens, arbetsscheman, kontaktinformation) liksom om värden (såsom garantiuppgifter, underhållshistorik och inventarier), vilket låter fastighetsförvaltare utveckla långsiktiga underhållsplaner, skapa tydliga arbetsflöden, checklistor och inspektionsprotokoll. Den smarta byggnadskomponenten i IWMS+ har potentialen att berika den här informationen på flera sätt, beroende på exakt vilka typer av sensorer som aktiverats.

Uppgradera reaktivt underhåll

För byggnader som förlitar sig mycket på användarfokuserade sensorsystem såsom användnings- och beläggningsövervakning, grundar sig värdet på IWMS+ mycket på att förbättra kopplingen mellan tjänsteleverantör och användare. Smarta byggnadslösningar ger normalt användare åtkomst till en rad interaktiva touchpoints (t.ex. mobilappar, kiosker), som kan utgöra ett verktyg för att lämna serviceförfrågningar. En välutvecklad arbetsplats-app låter användare inte bara fylla i obligatoriska fält utan även kontextuell information såsom foton som kan ge underhållspersonalen en bättre förståelse för problemet. Appar kan även utgöra ett sätt för underhållspersonalen att hålla användarna uppdaterade kring statusen på deras arbetsordrar. Dessutom kan realtidsvisualisering av beläggning eller bokningsinformation hjälpa underhållspersonalen i planeringen av när deras arbete kan utföras med minsta avbrott.

När även ett komfortövervakningssystem finns på plats, vilket diskuterades förra veckan, kan det även kopplas till underhållsärendesystem för att automatiskt skicka ut varningar när nyckelindikatorer som luftfuktighet, flyktiga organiska föreningar eller temperaturen når onormala nivåer. Sådana varningar utlöser ytterligare undersökningar, potentiell identifiering av felaktig utrustning, behovet av att byta luftfilter eller andra faktorer som underminerar byggnadsvärdets prestanda. Detta är särskilt värdefullt för underhållsoperationer på distans, då det hjälper tekniker att planera sina platsbesök och potentiellt förebygga klagomål.

Möjliggör förutseende underhåll

Den verkliga potentialen för IWMS+ i underhållsoperationer kommer emellertid från att länka IWMS till en bredare krets av sensorer som övervakar viktiga byggnadsvärden. Sensorer kan till exempel installeras via en byggnads hissystem för att övervaka individuella komponenters prestanda, mäta värmegenerering till hastighet och vibration. Över tid kan dessa data behandlas med användning av maskininlärningstekniker till att skapa en baslinje för hur välfungerande hisskomponenter ska bete sig (eller alternativt hur fel ser ut). När en baslinje skapats kan även mindre avvikelser fungera som varningssignaler som varnar fastighetspersonalen om möjliga fel.

Genom att övervaka systemet direkt i stället för att fokusera på resultaten (som i exemplet ovan), kan ingrepp göras förutseende snarare än reaktivt, vilket optimerar upptiden och potentiellt förlänger värdets livslängd. Andra fördelar är bättre hantering av reservdelsinventarier och mer effektivt och målinriktat utnyttjande av teknikernas tid. Att installera sensorer, samla in tillräckligt med högkvalitativa data över tid, och anlita dataexperter för att utveckla kraftfulla förutseende algoritmer utgör en stor investering och kanske inte passar för alla byggnader. Med det sagt är det här tillvägagångssättet – vilket effektivt skapar en fastighets digitala tvilling – en viktig språngbräda på vägen mot helt autonoma byggnader.

Bättre underhåll på varje mognadsgradsnivå

Vad den här diskussionen avslöjar är att IWMS+-lösningar kan tillhandahålla åtgärdbar insikt och bättre service för alla organisationer, oavsett huruvida deras fokus på reaktivt underhåll förlitar sig på tillståndsbaserat underhåll eller rör sig mot helt förutsägbart underhåll. Det omfattande data- och användargränssnittet i IWMS kombinerat med realtidsutlösare från smarta byggnadsteknologier kan förbättra underhållsflöden och lyhördhet, vilket resulterar i en bättre byggnadsmiljö för alla.

Det här inlägget är del 7 i en pågående serie om IWMS+. Tidigare inlägg introducerade konceptet IWMS+ och en rad ämnen kring smarta byggnader. Om du vill få meddelanden om framtida inlägg i den här serien och annat kunskapsinnehåll från Spacewell, registrera dig här.

Home » Resurser » Blogg » IWMS+ Smart underhåll: En flytt mot förutsägbart underhåll