FMIS+ Slimme service: Dienstverlening en gebruik op één lijn

Geschatte leestijd:
3
minuten

Vorige week vertelden we dat er tal van manieren zijn waarop serviceproviders kunnen profiteren van een FMIS dat verrijkt is met realtimegebouwgegevens. Zo kunnen ze services als slimme schoonmaak en slim onderhoud doelgericht uitvoeren met minder resources én sneller reageren op serviceaanvragen. Hetzelfde geldt voor de dienstverlening aan de huurders, zoals catering en zelfs de levering van audiovisuele apparatuur.

Betere planning door gebruiksinzichten

Net als bij de twee andere servicecategorieën die we hebben besproken, is een FMIS noodzakelijk voor de planning en het beheer van een complexe reeks terugkerende en eenmalige taken tijdens de dienstverlening aan de huurders. Het FMIS slaat informatie op over leveranciers zoals cateringbedrijven, interne schema’s en vaardigheden van het servicepersoneel, maar ook over de voorraad, de prijzen en de services die gebruikers kunnen reserveren voor allerlei lokalen. In een goed ontworpen FMIS zijn de gebruikers van het gebouw via mobiele apps en andere touchpoints met het systeem verbonden. Zo kunnen gebruikers die een lokaal reserveren een lunch bestellen in de bedrijfskantine of een projector aanvragen voor hun presentatie.

Een smartbuildingplatform draagt bij aan deze robuuste basis door extra inzicht te bieden in waar en wanneer services worden gebruikt. Als er een of meer eetruimtes zijn in een gebouw, kunnen gebruiksgegevens serviceproviders ondersteunen om de piekuren voor elke ruimte in de loop van de week te bepalen. Zo kunnen ze dan voldoende personeel inzetten om de wachttijden tot een minimum te beperken. Gebruiksgegevens van pauzeruimtes of koffiebars – die vaak met minder voorspelbare tussenpozen worden gebruikt – zijn ook nuttig om de piekmomenten vast te stellen en de personeelsbezetting en de voorraad te beheren.

Uiteindelijk kunnen serviceproviders dankzij het bundelen van gedetailleerde service- en realtimereserveringsinzichten beter plannen om de levering van voedsel en drank te timen. Op die manier zijn de voorraden vers tijdens piekuren en wordt het risico op voedselverspilling beperkt. Dit vertaalt zich dan weer in lagere kosten voor verbruiksgoederen, terwijl de gebruikerservaring toch beter is.

Snel leveren dankzij realtimewaarschuwingen

Sensorgegevens zijn niet alleen nuttig om algemene gebruikspatronen te identificeren en de toewijzing van resources te verbeteren, maar ook om sneller in real time op aanvragen te reageren. Smartbuildingsystemen kunnen bijvoorbeeld automatische waarschuwingen geven om de ruimte schoon te maken of de voorraad aan te vullen wanneer de drukte in een deel van het gebouw de ingestelde drempel overschrijdt. Deze waarschuwingen kunnen een aanvulling zijn op andere voorraadbeheersystemen zoals QR-codescans, die aangeven dat bepaalde verbruiksgoederen opraken.

Informatie over de bezetting kan ook nuttig zijn om serviceproviders te laten weten wanneer ze een vergaderzaal kunnen betreden om met minimale verstoring audiovisuele apparatuur op te zetten of het water bij te vullen. Met toegang tot live plattegronden van een verdieping die aangeven of een ruimte in gebruik is, kunnen medewerkers lokalen vermijden waar een spontane vergadering gehouden wordt of die gereserveerd zijn. Vooral tijdens een pandemie komt de functie om onverwachts binnenlopen tot een minimum te beperken de veiligheid en gezondheid van het personeel ten goede.

Slimme faciliraire diensten: kernpunten

Zoals de hierboven geschetste gebruikssituaties aangeven, is een FMIS+ een uitgebreide werkplekoplossing met een reeks voordelen die de werkplek transformeert in een meer responsieve, gebruiksvriendelijke en efficiënte omgeving. De voordelen van een slimme dienstverlening zijn doorgaans geen doorslaggevend argument om een FMIS te installeren (zeker als er al andere servicesystemen zijn). Toch willen we in deze post aanvullende, niet voor de hand liggende situaties illustreren om het volledige potentieel van het FMIS+ te ontsluiten. Hoewel een FMIS+ zelfs in een enkele gebruikssituatie zeer rendabel kan zijn, kan het als een uitgebreide werkplekoplossing verbeteringen in heel de organisatie teweegbrengen.

We hebben het nu over tal van mogelijke toepassingen van een FMIS+ gehad. In de twee laatste bijdragen aan deze reeks richten we ons op de implementatie, een FMIS+ kiezen dat geschikt is voor uw organisatie en intern steun verkrijgen voor de investering.

Deze post is deel 8 van een lopende blogreeks over FMIS+. In eerdere berichten brachten we al het concept FMIS+ en verschillende onderwerpen rond slimme gebouwen ter sprake. Wilt u graag een melding krijgen wanneer een nieuwe post is verschenen of Spacewell nieuwe informatie of kennnis heeft gepubliceerd? Schrijf u hier in.

Home » FMIS+ Slimme service: Dienstverlening en gebruik op één lijn