IWMS+ Smarta tjänster: Inrikta tillhandahållandet av tjänster på utnyttjande

Beräknad lästid:
4
minuter

Vilket påpekades förra veckan finns ett antal sätt som tjänsteleverantörer kan utnyttja förbättringsmöjligheterna med IWMS med fastighetsdata i realtid. Både smart städning och underhåll kan bli mer målinriktat i användandet av resurser samtidigt som det ger en mer responsiv service. Samma gäller för service inriktad på hyresgäster såsom catering eller tillhandahållande av AV-utrustning.

Förbättra planeringen med utnyttjandeinsikter

Liksom med de båda servicekategorierna vi diskuterat är ett IWMS avgörande för planering och övervakning av komplexa serier med återkommande och engångsuppgifter innefattande hyresgästtjänster. IWMS lagrar information om leverantörer såsom cateringföretag, scheman och kompetens för byggnadens personal, liksom inventarienivåer, prissättning och vilka typer av tjänster som kan bokas för olika typer av rum. I ett väldesignat IWMS är byggnadens användare anslutna till systemet via mobil-appar och andra touchpoints. När man till exempel gör en rumsbokning kan användarna göra en beställning av lunch från företagets cafeteria, eller begära en projektor för sin presentation.

En plattform för smarta byggnader lägger till den här kraftfulla grunden genom att erbjuda ytterligare insikt om var och när tjänsterna utnyttjas. Om en byggnad har ett eller flera lunchrum kan utnyttjandespårning hjälpa tjänsteleverantörer att identifiera rusningstid för respektive rum olika dagar i veckan, för att hjälpa till att planera för tillräckligt med personal som kan hålla väntetiderna så låga som möjligt. På samma sätt kan utnyttjandespårning användas för personalrum, snackbarer eller kaffeställen – som ofta användas vid mindre förutsägbara intervall – för att hjälpa till med personalhantering och inventarier genom att identifiera rusningstider.

Slutligen innebär bättre planering som resulterar i att samla detaljerad tjänsteinformation med realtidsplaneringsinsikter att tjänsteleverantörer kan planera mat- och dryckesleveranser så att tillgången är som bäst under stor efterfrågan och minskar risken för matavfall. Detta i sin tur resulterar i lägre kostnader för konsumtionsvaror, och erbjuder dessutom en bättre användarupplevelse.

Snabb leverans med realtidsvarningar

Förutom att identifiera breda användningsmönster och förbättra resursallokeringen kan sensordata även driva mer mottaglighet i realtid. System för smarta byggnader kan till exempel möjliggöra automatiska varningar för städning eller renovering när fotstegen i ett område överskrider ett specifikt tröskelvärde. Dessa varningar kan komplettera andra inventariehanteringssystem, såsom QR-kodsavläsningar som signalerar att specifika konsumtionsvaror börjar ta slut.

Beläggningsinformation kan även vara användbar för att informera tjänsteleverantörer när de kan gå in i ett mötesrum för att installera AV-utrustning eller fylla på vatten med minsta störning. Med tillgång till live-planritningar som visar huruvida ett rum används eller inte, kan personal undvika att promenera rakt in i ad-hoc-möten eller bokningar som gått över tiden. Särskilt under en pandemi har möjligheten att minimera oväntade inspring ytterligare hälso- och säkerhetsfördelar för personalen.

Slutsats

Som användarfallens om beskrivits hittills visar är IMWS+ en heltäckande arbetsplatslösning som skapar ett system med fördelar som förvandlar arbetsplatsen till en mer responsiv, användarvänlig och effektiv miljö. Även om fördelarna med tillhandahållande av smarta tjänster i de flesta fall inte kommer att vara drivkraften i antagandebesluten (särskilt när andra tjänstesystem redan finns), är avsikten med det här inlägget att illustrera ytterligare, mindre uppenbara sätt att låsa upp potentialen hos IWMS+-teknologin. Även om ett IWMS+ kan generera stor avkastning även när den riktas på ett enda användarfall kan den som en heltäckande arbetsplatslösning skapa förbättringar i hela organisationen.

Efter att ha uppmärksammat många av de möjliga tillämpningarna med ett IWMS+, kommer de två sista inläggen i den här serien fokusera på implementation, från hur man väljer en IWMS+-lösning som passar din organisation till att bygga intern support för investeringen.

Det här inlägget är del 8 i en pågående serie om IWMS+. Tidigare inlägg introducerade konceptet med IWMS+ och en rad ämnen kring smarta byggnader. Om du vill få meddelanden om framtida inlägg i den här serien och annat kunskapsinnehåll från Spacewell, registrera dig här.

Home » Resurser » Blogg » IWMS+ Smarta tjänster: Inrikta tillhandahållandet av tjänster på utnyttjande