Welke voordelen biedt geïntegreerde software voor het stroomlijnen van uw gebouwonderhoud?

Geschatte leestijd:
4
minuten

Het gebruik van geïntegreerde software voor het beheer van gebouwonderhoud kent veel voordelen. Het maakt het werk van onderhoudstechnici eenvoudiger en efficiënter, en beantwoordt aan de huidige en toekomstige uitdagingen waarmee vastgoedprofessionals en facilitymanagers worden geconfronteerd.

Hieronder krijgt u een beeld van CMMS bestemd voor gebouwen en de verschillende voordelen van onderhoudsbeheersoftware voor een verbeterde bedrijfstijd van uw apparatuur en lagere onderhoudskosten.

Software voor gebouwonderhoud: wat houdt die in?

CMMS voor gebouwen

CMMS, of Computerised Maintenance Management System, is een methode om de onderhoudswerkzaamheden van een gebouw te beheren met behulp van onderhoudssoftware. Deze IT-oplossing, ook wel CMMS-software of gewoon CMMS genoemd, vergemakkelijkt het dagelijkse werk van onderhoudsteams, vereenvoudigt het bedrijfsbeheer en maakt de besluitvorming geïnformeerd.

Hoe werkt onderhoudssoftware voor gebouwen?

Het gebruik van een digitaal instrument voor het beheer van het gebouwonderhoud maakt het mogelijk de traditionele papieren fiches en muurschema’s van teams te vervangen door een gemakkelijk toegankelijke en gebruiksvriendelijke oplossing.

Bij elk apparaat hoort een afzonderlijke fiche waar serviceverzoeken en verslagen van onderhoudsinterventies worden bijgehouden. Deze informatie kan vervolgens via een computer, tablet of smartphone worden geraadpleegd en geanalyseerd met het oog op procesoptimalisatie.

Ook interessant: Welke voordelen heeft een mobiel CMMS voor uw organisatie?

Voor wie is CMMS bestemd?

CMMS-software voor gebouwen kan worden gebruikt door verschillende spelers in de sector, zoals:

  • bedrijven die het onderhoud van hun eigen gebouwen laten uitvoeren door hun technische diensten;
  • bouwbedrijven die contractueel verbonden zijn met een onderhoudsbedrijf voor hun eindklanten;
  • facilitymanagementbedrijven die voor hun klanten het onderhoud van hun gebouwen verzorgen;
  • gebouwexploitanten die het onderhoud van de door hen beheerde gebouwen uitbesteden en die verslag moeten uitbrengen over hun contractuele verplichtingen.

De voordelen van CMMS voor gebouwonderhoud

Software voor onderhoudsbeheer van gebouwen biedt innovatieve functionaliteiten die het onderhoud eenvoudiger en efficiënter maken.

Een enkel portaal

Door gebruik te maken van CMMS voor het gebouwonderhoud kan alle informatie in hetzelfde instrument worden gecentraliseerd, zodat de communicatie tussen alle betrokkenen wordt vergemakkelijkt.

Algeheel beheer van het onderhoud

Alle onderhoudswerkzaamheden, of ze nu correctief, preventief of voorspellend zijn, op alle soorten apparatuur, kunnen in een CMMS worden beheerd.

Bij voorspellend onderhoud kunt u met het dashboard snel de essentiële gegevens raadplegen. U kunt ook waarschuwingen ontvangen voor potentiële storingen, en indien nodig kunnen automatisch interventieverzoeken worden geactiveerd.

Mobiele applicatie

Als u kiest voor een oplossing met een mobiele applicatie, vergemakkelijkt u het werk van de technici door hen flexibiliteit, reactiviteit en onmiddellijke toegang te bieden tot alle documentatie die vereist zijn voor interventies.

De volledige inventaris van faciliteiten

Onderhoudsbeheersoftware voorziet in een volledige inventarisatie van de faciliteiten, uitrusting, locaties en dienstverleners die deel uitmaken van het ecosysteem van uw gebouwonderhoud.

Prestatiebeheer

Dankzij CMMS voor gebouwen beschikt u over diverse prestatie-indicatoren met betrekking tot onder meer de beschikbaarheid, kwaliteit en reactiviteit van het team. De besluitvorming wordt op die manier vergemakkelijkt en verbeterd, wat de prestaties van de te onderhouden apparatuur ten goede komt.

Met CMMS inspelen op de uitdagingen van vastgoed- en facilitair beheer

Geïntegreerde software voor onderhoudsbeheer helpt u op doeltreffende wijze te voldoen aan de uiteenlopende economische, reglementaire en energetische eisen van de facilitymanagement- en vastgoedsector.

Compliance

Er zijn nogal veel wettelijke normen van toepassing op de exploitatie van gebouwen, met name voor openbare gebouwen. Ze zijn erop gericht de veiligheid van mensen te waarborgen, de gezondheid te beschermen en ongevallen te voorkomen.

Deze normen zijn in het bijzonder van toepassing op:

  • gebouwontwerp
  • alarmapparaten
  • inrichting van ruimten
  • verlichting
  • luchtkwaliteit
  • brandpreventie

‘Compliance’ houdt onder meer in dat een veiligheidsregister moet worden bijgehouden, de brandnormen moeten worden nageleefd en dat apparatuur moet worden geïnstalleerd om de luchtkwaliteit te meten. Al deze maatregelen kunnen in CMMS voor gebouwen worden beheerd en gecontroleerd.

Optimalisering van het gebouwgebruik

Voor een optimale benutting van gebouwen is het van belang dat deze in operationele toestand blijven, zodat ze zonder onderbreking de beoogde diensten aan de gebruikers kunnen leveren. Dit omvat alles gaande van verwarming en airconditioning tot liften, elektriciteitsvoorziening en beveiligingssystemen.

In eerste plaats heeft de optimalisatie tot doel de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de uitrusting en de bedrijfsduur van de installaties te verbeteren.

Geïntegreerde onderhoudssoftware biedt zowel een globaal als een gedetailleerd beeld van de toestand van uw gebouw en apparatuur om de werking hiervan te optimaliseren.

BIM

Slimme gebouwen ontwikkelen

Met dit soort oplossingen kan bovendien gebruik worden gemaakt van nieuwe “connected” of smart building-technologieën, zoals het IoT (Internet of Things) of BIM (Building Information Modeling), om het energieverbruik te optimaliseren, het comfort van de gebruikers te verhogen en de exploitatiekosten te beperken.

Dankzij de nieuwe digitale instrumenten die in CMMS zijn geïntegreerd, is het mogelijk op de onderhoudsbehoeften van een gebouw te anticiperen. Via sensoren bijvoorbeeld kunnen automatisch interventieaanvragen worden doorgegeven.

Ook interessant: Wat is een slim gebouw?

Duurzame ontwikkeling: de uitdagingen aangaan

De doelstellingen van duurzame ontwikkeling hebben thans onvermijdelijke implicaties voor het gebouwbeheer. Deze komen met name tot uiting in de noodzakelijke vermindering van het energieverbruik.

Om het energieverbruik terug te dringen en de doelstellingen van de exploitanten of eigenaars van gebouwen te bereiken, is het gebruik van een CMMS een essentiële stap.

De toepassing van een geïntegreerde oplossing voor het beheer van het gebouwonderhoud is inmiddels onontbeerlijk geworden. Door te kiezen voor Spacewells CMMS software, kunt u het gebruik en de exploitatie van uw gebouwen optimaliseren en beschikt u over de middelen om de huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan.

Home » Resources » Blog » Welke voordelen biedt geïntegreerde software voor het stroomlijnen van uw gebouwonderhoud?