Vilka är de viktigaste fördelarna med att använda integrerad mjukvara för att effektivisera underhållet av dina byggnader?

Beräknad lästid:
5
minuter

Det finns flera fördelar med att använda integrerad mjukvara för att hantera byggnadsunderhåll. Den förenklar och effektiviserar underhållsteknikernas arbete och klarar de nuvarande och framtida utmaningar som ansvariga för fastighetshantering och fastighetsservice ställs inför.

Här följer en presentation av CMMS för byggbranschen och de olika fördelar som finns med mjukvara för underhållshantering för att öka utrustningens drifttid och minska underhållskostnaderna.

Vad är mjukvara för byggnadsunderhåll?

CMMS, Computerized Maintenance Management System, är en metod för att hantera underhållet av en byggnad genom att använda underhållsmjukvara. Denna IT-lösning, som brukar kallas CMMS-mjukvara eller bara CMMS, underlättar underhållsgruppernas dagliga arbete, förenklar företagets hantering och ger en bättre grund för beslutsfattandet.

Hur fungerar mjukvara för byggnadsunderhåll?

Användningen av ett digitalt verktyg för att hantera underhållet av en byggnad gör det möjligt att ersätta pappersformulären och det välbekanta väggschemat för arbetsgrupper med en lösning som är mer tillgänglig och användarvänlig.

Varje utrustningsenhet har en motsvarande datapost, som tjänstebeställningar och underhållsrapporter kopplas till. Denna information är sedan tillgänglig från en dator, en surfplatta eller en smartphone, och kan analyseras för processoptimering.

Läs också: Vilka är de viktigaste fördelarna med en mobil CMMS-lösning för din organisation?

För vem är CMMS lämpligt?

CMMS-mjukvara för byggbranschen kan vara inriktad på olika aktörer i sektorn, till exempel följande:

  • Företag som har sina egna tekniska tjänster för att hantera underhållet av sina byggnader.
  • Byggföretag som har ett avtal med ett underhållsföretag för sin slutkund.
  • Fastighetsserviceföretag som hanterar underhållet i sina kunders byggnader.
  • Företag för byggnadsverksamheter som utkontrakterar underhållet av de byggnader de hanterar och måste rapportera i förhållande till sina avtalsförpliktelser.

Fördelarna med en CMMS-lösning för byggnadsunderhåll

Mjukvara för hantering av byggnadsunderhåll har innovativa funktioner som förenklar och effektiviserar underhållet.

En samlad portal för allt

Med CMMS för byggnadsunderhåll kan du centralisera all information i ett och samma verktyg, för att underlätta kommunikationen mellan alla deltagare.

Hantering av alla dina underhållsaktiviteter

Alla underhållsåtgärder, oavsett om de är korrigerande, förebyggande eller förutsägande på alla typer av utrustning kan hanteras i ett CMMS-system.

För förutsägande underhåll kan du enkelt komma åt viktiga data via instrumentpanelen. Du kan också få meddelanden om potentiella haverier, och beställningar av åtgärder görs automatiskt om så behövs.

Mobilapp

Genom att välja en lösning som inkluderar en mobilapp kan du underlätta teknikernas arbete genom att erbjuda dem flexibilitet, responsivitet och omedelbar åtkomst till all dokumentation som behövs för åtgärderna..

Fullständig inventarieförteckning för fastigheter

Mjukvaran för underhållshantering inkluderar en fullständig förteckning över alla fastigheter, utrustningsenheter, anläggningar och underleverantörer som ingår i ekosystemet för byggnadsunderhåll.

Styrning för prestanda

Med hjälp av CMMS-teknik för byggbranschen kan du dra nytta av många olika resultatindikatorer för tillgänglighet, kvalitet, gruppreaktivitet o.s.v. Beslutsfattandet förenklas och effektiviseras, vilket i sin tur ökar prestandan för den utrustning som underhåll ska utföras på.

Använd CMMS för att hantera utmaningarna i fastighetshantering och fastighetsservice

Med integrerad mjukvara för underhållshantering kan du effektivt hantera de många ekonomiska, regleringsbaserade och energirelaterade krav som finns på fastighetsservice och fastighetshantering.

Följ standarderna

Det finns många reglerande standarder som gäller för driften av byggnader, särskilt för offentliga byggnader. De är avsedda att hålla människor i säkerhet, garantera hälsosäkerhet och göra det möjligt att undvika olyckor.

Dessa standarder gäller särskilt för:

  • byggnadsutformning
  • larmenheter
  • utrymmesplanering
  • belysning
  • luftkvalitet
  • brandskydd

I efterlevnaden av dessa standarder ingår bland annat att föra säkerhetsloggbok, att följa brandskyddskrav och att använda enheter för mätning av luftkvalitet. Alla dessa åtgärder kan hanteras och styras i CMMS-systemet för byggnader.

Optimera byggnadsanvändningen

I optimeringen av användningen av en byggnad ingår att hålla den i fungerande skick för att tillhandahålla de planerade tjänsterna till användarna utan avbrott. Detta inbegriper uppvärmnings- och kylsystem och hissar samt strömförsörjnings- och säkerhetssystem.

Det huvudsakliga målet med optimeringen är att öka utrustningens drifttid, dess tillförlitlighet och installationernas livslängd.

Genom att använda integrerad underhållsmjukvara får du både global överblick och en detaljerad insyn i tillståndet för byggnaden och dess utrustning för att optimera dess drift.

BIM

Utveckla smarta byggnader

Dessutom gör denna typ av lösning det möjligt att använda nya tekniska lösningar i uppkopplade eller smarta byggnader – till exempel IoT (Internet of Things) eller BIM (Building Information Modeling) – för att optimera energianvändningen, förbättra användarnas komfort och minska driftkostnaderna.

Tack vare de nya digitala verktyg som är centraliserade i CMMS är det möjligt att identifiera underhållsbehovet för en byggnad i förväg. Via sensorer kan den till exempel automatiskt skicka underhållsbeställningar.

Läs också: Vad är en smart byggnad?

Hantera utmaningarna i hållbar utveckling

Mål relaterade till hållbar utveckling har i dag stor betydelse för byggnadshanteringen. De visar sig särskilt i behovet av att minska energiförbrukningen.

En viktig åtgärd för att minska denna förbrukning och nå de mål som satts av byggnadernas förvaltare eller ägare är införandet av CMMS-mjukvara.

Det har fått mycket stor betydelse att ha en integrerad lösning för att hantera byggnadsunderhållet. Genom att välja Spacewells CMMS-mjukvara kommer du att kunna optimera användningen och driften av de byggnader du har ansvar för, och du kommer att ge dig själv möjlighet att hantera nuvarande och framtida utmaningar.

Home » Resurser » Blogg » Vilka är de viktigaste fördelarna med att använda integrerad mjukvara för att effektivisera underhållet av dina byggnader?