Att välja rätt väg till hybridarbete (Memoori)

En verktygslåda för att skapa framgångsrika strategier

Hur kan din organisation välja en bra väg i övergången till hybridarbete? Att övergå till en hybridmodell innebär komplexa överväganden, från att förstå arbetsmönster och formulera sakligt grundade policyer till att på bästa sätt utnyttja fördelarna med data och teknik. I denna rapport presenteras ett nyanserat, anpassningsbart och transformativt ramverk som gör det möjligt för organisationer att staka ut en kurs som passar deras egna unika omständigheter. Ägna bara 30 minuter av din tid åt den här guiden om hybridarbete och vi lovar att du kommer att få en mängd användbara insikter.

Hämta rapporten:

En effektiv strategi för hybridarbete öppnar dörren till enorma möjligheter – förbättrad medarbetarnöjdhet, attraktiva arbetsplatser och en mer dynamisk organisation, redo för tillväxt. En sådan övergång är dock en stor utmaning som kräver en genomtänkt strategi, tillgång till rätt verktyg, mätvärden och data samt ett effektivt engagemang och partnerskap inom hela företaget.

I den här rapporten, som är samförfattad av Memoori och Spacewell, berättar vi vad som krävs för att lyckas med denna omvälvande resa, och pekar på både möjligheterna och fallgroparna med hybridarbete.

Att välja rätt väg till hybridarbete – Innehåll:

 1. Inledning
  • Hybridarbete – en svår avvägning
  • Dilemmat med kontorsutrymme
  • Att välja sin egen väg
  • Hybridarbete på frammarsch
 2. Utmaningarna med en övergång till hybridarbete
  • Utveckling av en lämplig hybridmodell
  • Hitta rätt i införandet av hybridmodeller
  • Anpassa målsättningar och etablera leveransteamet
  • Identifiering av mål och mätning av framgång
  • Kultur, engagemang och kommunikation
 3. Viktiga överväganden och prioriteringar
  • Att besvara frågan ”Varför?”
  • Utvärdering av externa faktorer
  • Förstå arbetsmönster och medarbetarnas behov
  • Utformning av specialanpassade policyer för hybridarbete
  • Utveckling av intern expertis
  • Kommunikation, anpassning och utveckling
  • Fysisk utformning av arbetsplatsen
 4. Data och teknik för effektiva strategier för hybridarbete
  • Betona resultat framför teknik
  • Praktiska tillämpningar
  • Rollen för användningsdata
  • Få så mycket som möjligt av tillgängliga data
 5. Fallstudie
 6. Slutsats och nästa steg
Home » Resurser » Forskning och insikter » Att välja rätt väg till hybridarbete (Memoori)