New Hybrid Real Estate Strategies – 2023 Outlook

Hoe anders gebruiken we met z’n allen de werkplek na de coronapandemie? Heel wat ondernemingen hebben een nieuwe aanpak aangekondigd, maar hoe representatief zijn ze voor de markt als geheel? Wat speelt er werkelijk, in verschillende sectoren en bij kleine én grote bedrijven?

Urbanite onderzoeksrapport 2023 - cover

Download een gratis exemplaar (in het Engels)

Ontdek de resultaten van een internationale enquête

De respondenten (voornamelijk verantwoordelijken voor commercieel vastgoed) vertegenwoordigden in het vierde kwartaal van 2022 samen meer dan 13 miljoen m² aan kantoorruimte. Urbanite Advisors nam de enquête af.

Houd aan de hand van het onderzoeksrapport je eigen hybride vastgoedstrategie tegen het licht:

Enkele belangrijke bevindingen van het onderzoek:

  • Elke week 2,4 dagen telewerken blijft de norm. Sinds 2022 is dit cijfer licht gestegen.
  • Werknemers vinden nog steeds moeilijk de weg terug naar kantoor: amper 2 dagen per week (bezettingsgraad van 41%). In alle sectoren ligt dit cijfer lager dan het doel dat de werkgevers hebben vooropgesteld. Met andere woorden: werknemers telewerken meer dan de bedoeling is.
  • De trend in het ruimtegebruik blijft stabiel. De komende vijf jaar zal naar verwachting gemiddeld 16% tot 18% minder kantoorruimte worden benut.
  • De vraag naar flexibel vastgoed neemt toe: 68% van de respondenten is van plan coworkingruimtes/flexibele ruimtes in gebruik te nemen als antwoord op tijdelijk ruimtetekort.
  • Het aantaal agile werkplekken met gedeelde bureaus is bijna verdubbeld (situatie voor corona vergeleken met 2022).
  • Aanwervingen: meer dan de helft van de respondenten zoekt in een ruimer gebied naar kandidaten, om nieuwe talentpools te benutten.
  • ESG is een topprioriteit bij de meeste bedrijven. Meer dan 80% van de ondernemingen is van plan om initiatieven ten gunste van zachte mobiliteit te nemen of te verbeteren (meer dan 60% van de koolstofuitstoot van een kantoormedewerker is te wijten aan het woon-werkverkeer).

Urbanite Advisors laat zijn klanten met een frisse blik naar hun vastgoed- en stadsontwikkelingsstrategieën kijken, om ze klaar te stomen voor nieuwe manieren van werken. Met uitgebreid en onafhankelijk advies begeleidt de onderneming huurders bij alle strategische aspecten van hun bedrijfsvastgoed. Ook helpt Urbanite Advisors beleggers afzonderlijke assets te heroriënteren binnen bredere beleggingsstrategieën, op basis van een gedegen inzicht in wat de gebruikers van de gebouwen nodig hebben.

Home » Resources » Onderzoek en inzichten » New Hybrid Real Estate Strategies – 2023 Outlook