Nya hybridstrategier för fastigheter – utsikter för 2023

Hur utvecklas användningen av arbetsplatsen efter pandemin? Många organisationer har tillkännagivit nya policyer, men hur representativa är dessa för marknaden? Vad händer egentligen i olika branscher och i företag av olika storlekar? Unlock key takeaways to inform your real estate strategies.

Urbanite research report 2023 - cover

Hämta ditt kostnadsfria exemplar (finns på engelska):

Ta del av resultaten från en internationell undersökning om hyresgäster

Svaren (mestadels från chefer för kommersiella fastigheter) representerar mer än 13 miljoner m² kontorsyta, mätt under fjärde kvartalet 2022. Undersökningen genomfördes av Urbanite Advisors.

Få tillgång till denna forskningsrapport som hjälper dig att utvärdera din hybridstrategi för fastigheter

Några viktiga resultat från undersökningen

  • Konsensus om 2,4 dagars distansarbete kvarstår, med en liten ökning sedan 2022
  • Graden av återgång till kontoret är fortfarande låg, med två dagar per vecka (41 % beläggning), och inom alla affärssektorer är det lägre än vad arbetsgivarna förväntar sig (vilket betyder att de anställda arbetar mer på distans än vad de får)
  • Dynamiken i fotavtrycket förblir stabil – Den förväntade minskningen av utrymmet under de kommande fem åren ligger kvar på i genomsnitt 16–18 %
  • Efterfrågan på flexibla fastigheter ökar och 68 % av respondenterna planerar att erbjuda tillgång till gemensamma/flexibla lokaler för att hantera överflöd
  • Användningen av flexibla arbetsplatser med arbetsplatsdelning fördubblas nästan (före covid jämfört med 2022)
  • Mer än hälften av respondenterna utökar sina geografiska rekryteringsområden för att hitta nya kompetensunderlag
  • Miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning står högst upp på de flesta organisationers dagordning och över 80 % planerar att förbättra och skapa nya anläggningar för att stödja mjuk rörlighet (över 60 % av koldioxidutsläppen för en kontorsanställd arbetstagare är relaterade till pendling mellan hem och kontor)

Urbanite Advisors hjälper sina kunder att ompröva sina strategier för fastighets- och stadsutveckling för att anpassa sig till nya sätt att arbeta. De erbjuder hyresgäster omfattande och oberoende rådgivning för att stödja alla strategiska aspekter för kommersiella fastigheter. De hjälper också investerare med allt från omplacering av enstaka tillgångar till bredare investeringsstrategier som bygger på en god förståelse av hyresgästernas efterfrågan.

Home » Resurser » Forskning och insikter » Nya hybridstrategier för fastigheter – utsikter för 2023