Checklista för val av bokningssystem för kontor


Vad bör du förvänta dig av mjukvara för rums- och skrivbordsbokning på arbetsplatsen?

Tio viktiga överväganden vid val av bokningssystem för kontor

Viktiga överväganden Programvara för reservationer

Gratis infografik

På dagens distribuerade arbetsplatser, där många anställda kan arbeta både på kontoret och på distans, är det viktigt att alla företag som vill ligga steget före har ett väl utformat bokningssystem för kontor. För att skapa en ”pendlingsvärd” arbetsplats måste man skapa en flexibel arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och produktivitet samtidigt som man ger tillgång till rätt verktyg och resurser. Ett av de viktigaste verktygen i detta sammanhang är mjukvara för bokning av rum och arbetsplatser. I den här infografiken listas de grundläggande funktioner och möjligheter som chefer och anställda på arbetsplatsen bör förvänta sig när de letar efter ett bokningsprogram som uppfyller deras behov.

Home » Resurser » Forskning och insikter » Checklista för val av bokningssystem för kontor