Gartner® Hype Cycle för hybridarbete, 2023

Gartner logo

Få kostnadsfri tillgång* till denna exklusiva Gartner-rapport, med tillstånd av Spacewell. Ta del av en tioårsöversikt för arbetsplatsledare över de främsta tekniska innovationerna och strategierna som kommer att forma framtiden för hybridarbete.

*Tidsbegränsat erbjudande (Hype Cycle-analyser är vanligtvis reserverade för betalande Gartner-kunder)

Gartner® Hype Cycle™ for Hybrid Work 2023

Läs din kostnadsfria rapport (engelska):

Gartners första Hype Cycle för hybridarbete

“Den globala synen på bästa praxis för hybridarbete och stödjande teknik fortsätter att utvecklas under 2023. Under de senaste tolv månaderna har antalet anställda som arbetar på ett hybridbaserat sätt ökat, medan antalet anställda som endast arbetar hemma eller endast på kontoret har minskat. En pågående polarisering av åsikter om var arbete bäst utförs och osäker avkastning på investeringar i företagslokaler har fått hybridarbetet att sjunka ned i en desillusionens svacka”, säger den första Gartner® Hype Cycle™ for Hybrid Work 2023.

Vad kommer att ta hybridarbetet upp ur desillusionens svacka?

Som förklaras i denna Gartner-blogg: ”Många hybridarbetsmetoder implementerades i all hast 2020, och teknik och ledningsstrategier från platscentrerat arbete fungerar inte bra i en hybridvärld. Lapptäckeslösningar och fragmentariska tillvägagångssätt begränsar effektiviteten hos de ledarskapsstrategier och teknikkategorier som kommer att bidra till att hybridarbetet blir framgångsrikt. Empatibaserad ledning appar för arbetsplatsupplevelser, och det smarta hybridkontoret är avgörande innovationer för att snabbare ta hybridarbetet upp ur svackan.”

Hur fungerar Gartner Hype Cycle?

Gartner Hype Cycleger en grafisk bild av mognadsgraden för och införandet av teknik och tillämpningar, och hur de är potentiellt relevanta för att lösa verkliga affärsproblem och utnyttja nya möjligheter.

Varje Hype Cycle går igenom de fem viktigaste faserna i en teknologis livscykel.

  • Utlösande faktor för innovation: Ett potentiellt tekniskt genombrott sätter igång saker och ting. Tidiga proof-of-concept-berättelser och medieintresse ger upphov till betydande publicitet. Ofta finns det inga användbara produkter och den kommersiella bärkraften är inte bevisad.
  • Topp av uppskruvade förväntningar: Tidig publicitet producerar ett antal framgångshistorier – ofta åtföljda av massor av misslyckanden. Vissa företag vidtar åtgärder, många gör det inte.
  • Desillusionens svacka: Intresset avtar i takt med att experiment och implementeringar misslyckas. Producenter av tekniken slås ut eller går under. Investeringarna fortsätter endast om de överlevande leverantörerna förbättrar sina produkter så att de tidiga användarna blir nöjda.
  • Upplysningens uppgång: Fler exempel på hur tekniken kan vara till nytta för företag börjar utkristalliseras och bli mer allmänt kända. Andra och tredje generationens produkter kommer från teknikleverantörer. Fler företag finansierar pilotprojekt, konservativa företag förblir försiktiga.
  • Produktivitetens platå: Den allmänna spridningen börjar ta fart. Kriterierna för bedömning av leverantörernas livskraft är tydligare definierade. Teknikens breda marknadstillämpning och relevans ger tydliga resultat.

(Källa: Gartner Hype Cycle for Hybrid Work)

Gartner Hype Cycle för hybridarbete

Gartner Hype Cycle for Hybrid Work 2023 | Analytiker: Tori Paulman, Caitlin Duffy, Graham Waller och Emily Rose McRae | Publicerad 12 juli 2023.

GARTNER är ett registrerat varumärke och tjänstemärke för Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt, Hype Cycle är ett registrerat varumärke för Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag och används i detta dokument med tillstånd. Med ensamrätt.

Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i dess forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att välja endast de leverantörer som har de högsta betygen eller andra beteckningar. Gartners forskningspublikationer består av Gartners forskningsorganisations åsikter och ska inte uttolkas som ett fastställande av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckta eller antydda, vad gäller dess forskning, inklusive garantier om handelsbarhet eller lämplighet för ett specifikt syfte.

Home » Resurser » Forskning och insikter » Gartner® Hype Cycle för hybridarbete, 2023