Laptop and phone with MCS software

MCS: en helt integrerad IWMS-programvarulösning

MCS-programmet Integrated Workplace Management System (IWMS) integrerar en rad olika lösningar och mobila applikationer. Varje lösning motsvarar en viss domän och kan användas oberoende eller helintegrerad mot andra lösningar.

Fastighetsservice i byggnaden

Säkerställ en extraordinär servicenivå för att förbättra användarnas upplevelse

Läs mer

Hantering av underhåll

Optimera prestandan för hela livscykeln hos byggnader och installationer

Läs mer

Arbetsplatshantering

Hantera en snabbt föränderlig arbetsplats med framgång

Läs mer

Möten & bokningar

Säkerställ en optimal mötes- och besöksupplevelse

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Optimera era byggnaders funktionella och ekonomiska prestanda

Läs mer

MCS | Fastighetsservice i byggnaden

Säkerställ en extraordinär servicenivå för att förbättra användarnas upplevelse

Utmärkt integrerat FM-system som tillhandahåller användningsredo processer och centraliserad planering av resurser och aktiviteter. Inklusive helpdesk, callcenter, arbetsorderhantering, projektledning, uppgiftsplanering, rapportering och mobilappar.

MCS Facility Management screenshot

Touchpoints

Ger byggnadens användare olika kanaler för att logga förfrågningar

Effektivitet

Automatisera ärendeskapande och kompetensbaserad fördelning av arbetsordrar

Prestanda

Utför arbetet tidsenligt och effektivt

MCS | Hantering av underhåll

Optimera prestandan för hela livscykeln hos byggnader och installationer

Detta underhållssystem bygger på bästa praxis och används av stora organisationer i hela världen för att överblicka alla underhållsärenden och driva på en kontinuerlig utveckling. Inklusive underhållsplanering, mobila tjänster, BIM-inspektioner, skickbedömningar och mobilinventering.

MCS Maintenance management screenshot

Mobilt arbete

Främja produktiviteten hos teamen ute på fältet med kraftfulla appar

Effektivitet

Spara tid och pengar genom effektiv planering, schemaläggning och utförande

Prestanda

Övervaka SLA:er och säkerställ en fullständig spårbarhet och compliance

MCS | Arbetsplatshantering

Hantera en snabbt föränderlig arbetsplats med framgång

Ger arbetsplats- och fastighetsförvaltarna insyn i organisationens användning av utrymmen och resurser. Den stödjer analyser av kostnader och prestanda, automatiserar kostnadsallokering och återbetalningar, samt hjälper er att förutse efterfrågan på utrymmen. Inklusive utrymmeshantering, flyttprojekt, hantering av planlösningar och rapportering.

MCS Workplace management screenshot

Effektivt

Optimera nyttjandet av utrymmen och hur utrustning används

Produktivt

Ge stöd åt nya sätt att arbeta och en organisatorisk flexibilitet

Uppkopplat

Få maximal nytta av hjälp på arbetsplatsen och fatta informerade beslut

MCS | Möten & bokningar

Säkerställ en optimal mötes- och besöksupplevelse

Denna lösning fokuserar på att hjälpa organisationer att hantera arbetsplatsen och förbättra upplevelsen för de anställda. Mycket konfigurerbara bokningsfunktioner inklusive bokning av rum, tjänster och utrustning, återbetalning för bokningar, funktioner för sammansatta rum, konfidentialitet och återkommande möten, otillgängliga timmar/dagar, min./max. tid före bokning och MS Exchange-synkronisering till Outlook. Lösningen inkluderar även besökarhantering med in- och utcheckningsfunktioner.

MCS Meetings & Reservations screenshot

Flera touchpoints

Flera olika touchpoints bistår olika slags användare i olika situationer

Beläggningsgrad i realtid

Livedata från sensorer visar hur utrymmen är tillgängliga i realtid på våningsplanen

One-stop shop

Arbetsplatsbokningar integrerade med besökarhantering och servicetjänster

MCS | Fastighetsförvaltning

Optimera era byggnaders funktionella och ekonomiska prestanda

Lösningen för kommersiell och företagsmässig fastighetsförvaltning ger insikter i hur fastighetsportfolion presterar. Programvaran gör det möjligt för fastighetsförvaltare att få ut bäst värde av sina byggnader i enlighet med affärsstrategin.

MCS Real Estate screenshot

En översikt

Uppdaterad överblick över alla fastighetens aspekter

Automatisering

Effektiv hantering genom automatisering av konfigurerbara arbetsflöden

Insikter

KPI-översikter och rapporter med avkastning och nyttjandegrad

MCS: Huvudskillnader

Ett användargränssnitt

Era data och processer på en plats (en sanningskälla)

Användarorienterat

Självbetjäning genom flera touchpoints och appar

Låga löpande kostnader

Snabb aktivering, konfigurera enkelt själva

Insikter

Bästa praxis-rapporter från våra egna experter inom fastighetsförvaltning

Öppet

Integrerat mot IoT-sensordata och program från tredje part

Skalbart

Modulärt och flerspråkigt, för små och globala lanseringar

Några nöjda MCS-kunder

Proximus logo
iss logo
Atlas logo
Universiteit Gent logo
NMBS logo

MCS: modulär och skalbar

Gör som tusentals användare och få tillgång till användarvänliga program som ger insyn i realtidsdata, flexibla arbetsflöden, översikter och rapportering.

Årskontrakt

Betala per aktiv användare

Automatiska uppdateringar

Skalbar prissättning

Home » Bekanta dig med våra erkända varumärken » MCS: en helt integrerad IWMS-programvarulösning