GMAO

Företagets ansvar och hållbar utveckling

Nu är det rätt tid att realisera digitala och tekniska möjligheter

Ett ansvarstagande företag

Spacewell | A Nemetschek Company har som mål att bedriva sin verksamhet med socialt ansvar och bidra till en hållbar utveckling, i enlighet med den internationella standarden ISO 26000 Guidance on Social Responsibility.

För att främja etik, integritet och förtroende har Nemetschek Group definierat standarder för den löpande verksamheten i sin uppförandekod, som anger skyldigheterna för anställda, inklusive skyddet av naturtillgångar, korruptionsmotverkande föreskrifter och skyldighet att avstå från alla former av diskriminering.

Anställda

Våra anställda är vår största tillgång. Som arbetsgivare uppmuntrar Spacewell mångfald i sina arbetsgrupper och skapar en miljö för lärande där de anställda ges möjlighet att utvecklas både yrkesmässigt och personligt.

Vi anser att mångfald, inkludering och samarbete är av grundläggande betydelse när det gäller att skapa extraordinära arbetsgrupper. Vi förväntar oss inte att våra anställda ska vara perfekta eller extraordinära. Men vi tror att de kan nå extraordinära resultat när de arbetar tillsammans med ett gemensamt mål.

Spacewell erbjuder karriärmöjligheter för människor med olika kulturella och sociala bakgrunder. Vår rekryteringspolicy är neutral när det gäller kön, sexuell läggning, ålder, etnicitet, nationalitet och religiös tro. Vi värnar om en bra balans och en kultur av öppenhet med respekt för allas personlighet och åsikter.

Byggnader med träd överlagrade

Hållbarhet och klimatförändring

Vi hjälper organisationer att minska sitt koldioxidavtryck

Spacewells kärnkompetens finns på området effektiv och hållbar hantering av byggnader och fastigheter. Vi hjälper alla typer av organisationer – både små och stora – att minska sitt koldioxidavtryck genom att optimera utrymme och energieffektivitet. Vi hjälper dem att skapa användarinriktade, samarbetsfokuserade och hälsosamma arbetsplatser.

Läs vår e-guide om ESG inom fastighetsförvaltning: ”Datadriven ESG-strategi: Hur fastighetsförvaltning kan visa vägen”

50 Sustainability & Climate Leaders initiative Thumbnail

Initiativet ”50 Sustainability & Climate Leaders”

Klimatförändringen är vår tids stora fråga. Nemetschek Group är en av 50 ledande aktörer på hållbarhets- och klimatområdet som utsetts av FN, och som tillämpar bästa praxis och genomför åtgärder som är positiva för klimatet.

En Spacewell-skog ska inspirera ansvarstagandet för vår planet

Vi stöder Treedom, en organisation som kombinerar miljöprojekt med ett socialt engagemang i utvecklingsländer. Plantering av träd bidrar till upptagningen av växthusgasen koldioxid från atmosfären och till att motverka miljöförstöring, avskogning och jorderosion. Treedoms mål är däremot inte bara att plantera träd.

I början av 2021 erbjöds alla Spacewell-anställda att adoptera ett eget träd. På detta sätt planterar Spacewell och andra varumärken i Nemetschek Group en virtuell företagsskog med över 2 000 träd. Varje träd fotograferas, geolokaliseras och visas på en egen profilsida. Detta gör våra medarbetare engagerade på ett lekfullt sätt, berör dem känslomässigt och påminner dem – genom regelbundna uppdateringar – om vår organisations långsiktiga åtagande om hållbarhet.

Kenyanska människor som håller i trädplantor
Home » Företag » Företagets ansvar och hållbar utveckling