Heylen Warehouses väljer de flexibla arbetsflödena av Spacewell

Sektor

Logistikfastigheter

Omfattning

  • Ett antal projekt för logistikfastigheter på strategiskt viktiga platser i Belgien och Nederländerna
  • Ytor på över 850 000 kvm för logistikverksamhet har skapats

Plats

Herentals, Belgien

Implementeringar

  • Axxerion IWMS för hantering av beställningar och arbetsordrar, med koppling till byggnadshanteringssystemet, rapporter och SLA-hantering
  • O-Prognose-mjukvara för periodiskt underhåll (MYMP): import av planerade åtgärder till Axxerion för uppföljning av Heylen Warehouses-team eller underleverantörer.

Problem: underhåll av logistikbyggnader

Heylen Warehouses utvecklar, hyr ut och hanterar framtidsorienterade byggnader för logistikverksamhet. Dessa byggnader är utrustade med sensorer som registrerar miljövariabler i realtid och installationernas status. Tack vare denna byggnadsteknik kan byggnaden signalera funktionsfel redan innan de blir akuta. Dessa data analyseras av algoritmer och omvandlas omedelbart till användbar information för hyresgästerna samt ansvariga för fastighetsförvaltning och underhåll.

Eftersom Heylen Warehouse har en exponentiell tillväxt letade företaget efter ett enkelt system för att effektivisera hanteringen av alla underhållsbeställningar och arbetsordrar. Både loggningen av ärenden av kunder eller Heylen Warehouses-teamet och uppföljningen av beställningar från byggnadshanteringssystemet måste vara lätthanterliga, spårbara och automatiserade så mycket som möjligt.

Heylen Warehouses lastkajer

Foto Lenflex.

Lösning

Efter en noggrann urvalsprocess valde Heylen Warehouses Spacewells Axxerion-mjukvara under senare delen av 2020. Denna SaaS-lösning var det bästa alternativet för Heylen Warehouses för att ytterligare effektivisera, digitalisera och automatisera underhållshanteringen. Utöver de olika IWMS-modulerna för optimering av processer som ärenden, arbetsordrar, avtal och leverantörer ger mjukvaran också möjlighet att länka till specialiserad O-Prognose-mjukvara för kort- och långsiktig planering för underhåll av byggnader och installationer. Felrapporter från byggnadshanteringssystemet, underhållsbeställningar från kunder i Axxerion-webbportalen och periodiskt planerade underhållsaktiviteter från O-Prognose konverteras i Axxerion till arbetsordrar som automatiskt tilldelas till den part som har ansvar för underhållet. Systemet registrerar också arbetade timmar, materialförbrukning och kostnader. Dessutom kan teamet använda instrumentpaneler för att övervaka leverantörernas arbetsresultat och avtal.

Heylens byggarbetsplats

Resultat

Samtidigt går kunderna in på Axxerion-webbportalen för ärenden, och beställningar från byggnadshanteringssystemet kommer också in automatiskt. Arbetet med automatiska arbetsflöden i Axxerion minskar risken för fel på grund av manuell hantering eller förlust av information. Heylen Warehouses kunder är också mycket nöjda med den centrala tillgången till all användbar information och alla dokument. Återkommande åtgärdspunkter används nu i kontakter med kunder, vilket inte bara gör processen mer effektiv, utan också gör samarbetet smidigare. Resultat: mindre risk för fel, bättre kommunikation, tidsbesparingar, kostnadsbesparingar och nöjda kunder.

Nästa steg i implementeringen är att behandla beställningar från byggnadshanteringssystemet helt automatiskt och vidarebefordra dem till rätt underhållsparter. Högprioriterade aviseringar från sensorer konverteras redan automatiskt till arbetsordrar och tilldelas omedelbart till den relevanta underhållsparten. På detta sätt får leverantören överblick över det arbete som ska utföras redan innan någon märker att något är fel i byggnaden.

Heylen warehouse

Heylen Warehouses: hållbart och framtidsinriktat


Heylen Warehouses
är ett logistikfastighetsföretag med över 18 års erfarenhet av att utveckla, hyra ut och hantera ”framtidssäkra” lagerlösningar. Man arbetar åt ledande internationella varumärken och företag både i Belgien och i Nederländerna, och ses som en stor och stabil aktör på området logistikfastigheter.

Hållbarhet och framtidsinriktning är viktiga värden i organisationen. Utöver utveckling av lager på nya platser är Heylen Warehouses också specialiserat på renovering av befintliga anläggningar. För detta ändamål använder företaget sin lösning Building Technologies, en mängd sensorer och manöverdon som kan göra många passiva byggnadskomponenter och installationer aktiva. Detta möjliggör fjärrstyrning av bland annat belysning, dörrar och uppvärmning, och kan automatiseras. Problem kan identifieras snabbt, och underhållsbeställningar kan skickas ut automatiskt av själva byggnaden. Därmed kan åtgärder vidtas mycket snabbt och negativa konsekvenser för driften minimeras. Bland fördelarna finns ökad säkerhet, bättre användarkomfort, fler och mer välunderbyggda möjligheter att spara energi samt förebyggande och därför kostnadsbesparande underhåll.

Pieter-Jan Van Nyen

Spacewell säkerställer enkel, spårbar och i hög grad automatiserad hantering av alla beställningar och underhållsaktiviteter i våra logistikfastigheter. Detta resulterar i tidsbesparingar, lägre kostnader och nöjda kunder.

Pieter-Jan Van Nyen

Property Manager, Heylen Warehouses

Home » Heylen Warehouses väljer de flexibla arbetsflödena av Spacewell