Att välja rätt väg till hybridarbete (inspelat webbseminarium)

Se en inspelning av det mycket intressanta samtalet mellan James McHale från Memoori Research och Asaël Akkerman från Spacewell.

Att välja rätt väg till hybridarbete förhandsvisning

Fyll i formuläret för att se detta exklusiva 30-minuters webbseminarium om strategier för hybridarbete (tillgänglig på engelska):

Letar du efter insikter för att bygga upp en effektiv strategi för hybridarbete i din organisation? Missa då inte chansen att lära dig av experter i detta webbseminarium, där man diskuterar:

  • En svår avvägning! I hjärtat av hybridarbetet ligger en svår avvägning. Chefer, som tenderar att föredra en återgång till kontoret, befinner sig i en dragkamp med anställda, som ofta föredrar den flexibilitet som distansarbete innebär. De som förespråkar en återgång till kontoret lyfter fram fördelarna med interaktion ansikte mot ansikte och fysiskt samarbete. Förespråkare av en strategi för distansarbete i första hand hävdar däremot att man genom att hålla fast vid det förflutna bortser från den effektivitet och flexibilitet som distansarbete innebär. Samtidigt som det genomsnittliga ”tillåtna” distansarbetet för anställda är cirka 2,5 dagar är den faktiska graden av återgång till kontoret i allmänhet lägre, två dagar i veckan (41 % beläggning) enligt Urbanite Advisors undersökning om hyresgäster.
  • Dilemmat med kontorsutrymme. Även om det har skett en stadig ökning av antalet arbetstagare som återvänder till kontoret under de senaste månaderna, visar några häpnadsväckande prognoser från branschledare på oroande utsikter när det gäller den framtida efterfrågan på kontorslokaler. Fastighetsjätten Cushman & Wakefield förutspår till exempel 1,1 miljarder kvadratfot i lediga kontorslokaler, Boston Consulting Group talar om ”zombiebyggnader” och Leesman, ett forskningsföretag som mäter och analyserar arbetsplatsupplevelser, säger att FM är på ”klippkanten” då kontorslokaler blir mindre nödvändiga.
  • Att välja sin egen väg. Vår rapport om strategier för hybridarbete argumenterar för en alternativ väg. I stället för att förespråka polariserade åsikter presenterar vi ett nyanserat, anpassningsbart och transformativt ramverk som gör det möjligt för organisationer att göra sina egna vägval. Detta ramverk gör det möjligt för organisationer att återta makten över sitt eget öde och utnyttja data och teknik för att fatta välgrundade beslut som är anpassade till deras egna unika omständigheter.
Home » Resurser » Webinarier » Att välja rätt väg till hybridarbete (inspelat webbseminarium)