De waarde van Connected Intelligence (CPIP) voor de moderne, hybride werkplek

Geschatte leestijd:
4
minuten

Een connected intelligence platform biedt meerdere voordelen ten opzichte van losstaande oplossingen voor facilitair beheer (IWMS) en slimme gebouwen (ondersteund door IoT). Deze voordelen omvatten drie categorieën die bijzondere aandacht verdienen. Op korte termijn werpen ze vruchten af op zowel financieel als menselijk vlak. En op lange termijn stellen ze de klant in staat om innovatieve oplossingen in te voeren.

Terwijl deze voordelen ook in verschillende mate kunnen worden behaald door elk van de afzonderlijke softwaretypen, kan een connected oplossing het volledige potentieel van deze technologieën realiseren.

Voordelen van stroomlijnen

Voordelen van stroomlijnen

Ten eerste, en vanzelfsprekend, levert stroomlijnen voordelen op in de vorm van lagere kosten en grotere efficiëntie. Voor klanten die al FMIS- en gebouw-IoT-platformen gebruiken, kan het overstappen naar een gekoppelde oplossing:

  • het risico op fouten of gegevensverlies bij doorsturen beperken;
  • compatibiliteitsproblemen voorkomen;
  • gegevens uit verschillende bedrijfssilo’s delen of groeperen, met meer mogelijkheden voor analyses als resultaat;
  • meer en beter automatiseren;
  • de gebruikerservaring verbeteren dankzij een gemeenschappelijke interface die toegankelijk is vanaf één centrale mobiele app;
  • abonnementskosten verlagen dankzij een kleiner aantal leveranciers; en
  • problemen eenvoudiger oplossen doordat alle serviceaanvragen naar één touchpoint worden gestuurd.

Bij bedrijven die nog geen oplossingen voor slimme gebouwen gebruiken, kan het uitbreiden van FMIS naar een CPIP-platform zorgen voor een enorm concurrentievoordeel, vooral omdat de veranderingen die teweeg zijn gebracht door COVID-19 de concurrentie op de vastgoedmarkt hebben doen groeien. Of het nou is door het verbeteren van comfortniveaus, het vergroten van de respons op onderhoudstickets of de zoekduur naar werkplekken in een flexibel kantoor verminderen: slimme werkstromen die IoT-gegevens ontvangen, kunnen de gebruikerservaring aanzienlijk verbeteren.

Voordelen van innovatie

Daarnaast kan een connected intelligence platform de basis vormen voor de nieuwste technologieën, zoals automatisch leren en kunstmatige intelligentie bij gebouwbeheer, die werken op basis van grote hoeveelheden betrouwbare, relevante en eenvoudig te verwerken gegevens. Daarom brengt CPIP grote innovatievoordelen. In voorgaande jaren kreeg het potentieel van automatisch leren voor gebouwbeheer steeds meer aandacht, met mogelijkheden zoals voorspellend onderhoud en realtime temperatuur- en lichtbeheer om kosten te besparen en een optimaal comfort te garanderen. Voor deze toepassingen moeten niet alleen voortdurend gegevens worden verzameld. Er zijn ook trainingsgegevens nodig om initiële uitgangsniveaus en patroonanalyses in te stellen. Het tijdig invoeren van CPIP om snelle migratie te garanderen is daarom essentieel om concurrentievoordelen te verkrijgen.

Maar het innovatiepotentieel van CPIP gaat nog verder dan deze belangrijke toepassingen. CPIP kan snel reageren op nieuw wetenschappelijk onderzoek over hoe gezondheidsverbeteringen in kantoren kunnen worden doorgevoerd door het bewaken van de luchtkwaliteit, temperatuur, vochtigheid, koolstofdioxidegehaltes, vluchtige chemische stoffen, vaste deeltjes, radon en andere metingen die relevant zijn voor de gezondheid. Voor bepaalde certificaten, zoals de WELL Building Standard® of LEED, kan dergelijke monitoring zelfs verplicht zijn. Voor klanten die betrokken zijn bij alle aspecten van de levenscyclus van een gebouw, het ontwerp, de bouw en het beheer, kunnen de inzichten die CPIP levert en die de beheerfase optimaliseren, ook worden gebruikt om ontwerp- en bouwvereisten te verbeteren. Door bijvoorbeeld te helpen bij het optimaliseren van de positionering en het ontwerp van de sensortechnologieën of door de ruimte te configureren op een manier die de tevredenheid van gebruikers vergroot.

Tenslotte zijn veel van de innovatievoordelen van CPIP afhankelijk van de specifieke doelen en behoeften van de gebruikers. Het is echter duidelijk dat technologieën die gegevens verzamelen en, nog belangrijker, die gegevens kunnen vertalen naar informatie op basis waarvan kan worden opgetreden, de basis zullen vormen voor toekomstige concurrentievoordelen voor allerlei soorten bedrijven.

Voordelen van veerkracht

Ten derde biedt CPIP het voordeel van veerkracht. Wie veerkrachtig wil blijven op een markt die steeds verandert, moet continu optimaliseren, anticiperen en aanpassen. En dus altijd precies begrijpen hoe een gebouw wordt gebruikt en hoe de gebruikspatronen veranderen (Bekijk een Analytics uitlegvideo). CPIP kan helpen bij de besluitvorming over de voetafdruk van kantoren, ontwerp van de ruimtes, onderhoudsstrategieën en het verbeteren van gebruikerstevredenheid. Dit zorgt voor loyaliteit van huurders in een competitieve markt.

CPIP wordt nu al gebruikt om de transitie naar flexibele werkplekken te optimaliseren, waardoor gebouwbeheerders ruimte kunnen besparen. Tegelijkertijd kunnen ze dankzij gegevens over werkelijke gebruikspatronen ook gebruikerscomfort en functionaliteit garanderen. Door te controleren of een ruimte gebruikt wordt en of de bezettingsgraad overeenstemt met de grootte ervan, kunnen gebouwbeheerders bijvoorbeeld hun voetafdruk verkleinen of de indeling aanpassen om de bruikbare ruimte af te stemmen op de werkelijke behoefte. Terwijl de normen inzake thuiswerken blijven evolueren, zullen we waarschijnlijk wereldwijd aanzienlijke veranderingen zien in de ruimtevereisten voor kantoren.

Veerkracht kan ook betekenen dat er systemen worden opgezet die bij gebruikers nieuwe gedragspatronen doen ontstaan. Spacewell heeft bijvoorbeeld op een van zijn klantlocaties vastgesteld dat de introductie van een slimme werkstroom in het reserveringssysteem – die automatisch reserveringen annuleerde wanneer niemand kwam – zich vertaalde naar aanzienlijke veranderingen in gedrag. Zodra de gebruikers beseften dat ze verantwoordelijk waren voor meerdere ‘spookreserveringen’, gingen ze anders reserveren en kwam er waardevolle kantoorruimte vrij. In plaats van vaste reserveringen aan te houden die ze zelden nakwamen, maakten ze voortaan alleen reserveringen wanneer dat echt nodig was. Dit zijn geen triviale wijzigingen: na loonkosten is vastgoed voor de meeste organisaties de grootste kostenpost. De voetafdruk van een kantoor verkleinen of tijd winnen door sneller een beschikbare ruimte te vinden, kan een aanzienlijk investeringsrendement opleveren.

Kortom: CPIP bevordert de moderne werkplek

De meerwaarde van stroomlijnen, innovatie en veerkracht heeft het potentieel om aanzienlijke voordelen op te leveren: financieel rendement door besparingen, reputatievoordelen als marktleider, en gezondheidsvoordelen en grotere tevredenheid van gebruikers. De grootte van dit rendement varieert van klant tot klant. Net zoals voordelen afhankelijk kunnen zijn van het individu, kunnen CPIP-oplossingen worden afgestemd op de individuele situaties.

Deze blogbijdrage is een uittreksel van het whitepaper van juni 2022 over De intelligente geconnecteerde werkplek.

De intelligente geconnecteerde werkplek - white paper omslag

White Paper

De intelligente geconnecteerde werkplek

Uw werkplekbeleving en -beheer optimaliseren met behulp van een Intelligence Platform

Home » Resources » Blog » De waarde van Connected Intelligence (CPIP) voor de moderne, hybride werkplek