Uppkopplad intelligens (CPIP) för den moderna arbetsplatsen – värdeerbjudandet

Beräknad lästid:
5
minuter

En uppkopplad informationsplattform erbjuder många fördelar jämfört med separata lösningar för fastighetsförvaltning och smarta byggnader. Tre slags fördelar är särskilt viktiga, då de ger ekonomiska och mänskliga fördelar på kort sikt samtidigt som de ger kunderna möjlighet att införa förändringsskapande lösningar på lång sikt.

Även om dessa fördelar kan nås i olika grad med var och en av de separata mjukvarutyperna kan en uppkopplad lösning frigöra hela potentialen hos dessa tekniska lösningar.

Effektivisering av förmåner

Effektiviseringsvinster

För det första, och mest uppenbart, kan den möjliggöra effektiviseringsvinster i form av lägre kostnader och högre effektivitet. Kunder som redan använder IWMS- och IoT-plattformar för byggnader kan göra följande genom att byta till en enhetlig lösning:

  • Minska risken för fel och förluster vid dataöverföring.
  • Eliminera problem med kompatibilitet.
  • Underlätta delning eller kombinerande av data mellan olika företagssiloer för att utöka analyskapaciteten.
  • Utöka funktioner för automatisering.
  • Förbättra användarupplevelsen genom att presentera ett gemensamt gränssnitt som är tillgängligt via en och samma mobilapp.
  • Sänka abonnemangskostnaderna genom att minska antalet leverantörer.
  • Förenkla felsökningen genom att förmedla alla tjänstförfrågningar till en och samma touchpoint.

För företag som ännu inte använder lösningar för smarta byggnader kan det bli en enorm konkurrensfördel att utöka från IWMS till en CPIP-plattform, särskilt eftersom de störningar som orsakas av covid-19 har ökat konkurrensen på marknaden för kommersiella fastigheter. Oavsett om det handlar om att förbättra komforten, öka svarstiden för underhållsärenden eller minska den tid som går åt till att hitta arbetsutrymmen i en flexibel kontorsmiljö kan IoT-data som ligger till grund för smartare arbetsflöden förbättra användarupplevelsen på ett dramatiskt sätt.

Innovationsvinster

För det andra utgör en uppkopplad informationsplattform grunden för nyskapande teknik som maskininlärning och artificiell intelligens i byggnadshanteringen, med användning av mycket stora mängder tillförlitliga, relevanta och enkelt behandlade data. På detta sätt ger CPIP enorma innovationsvinster. Potentialen för maskininlärning i byggnadshanteringen har fått alltmer uppmärksamhet de senaste åren, med möjligheter som förutsägande underhåll och realtidshantering av temperatur och belysning för att göra kostnadsbesparingar och skapa optimal komfort. Dessa tillämpningar kräver inte bara löpande datainsamling, utan också träningsdata för att ange utgångsvärden och mönsteranalys. Ett tidigt införande av CPIP för att säkerställa en snabb övergång är därför mycket viktigt för att det ska gå att skaffa sig konkurrensfördelar.

Innovationspotentialen med CPIP finns dock för andra än dessa högprofilerade tillämpningar. CPIP kan göra det möjligt att snabbt reagera på nya kunskaper om hur det går att göra kontorsmiljöer hälsosammare genom att övervaka luftkvalitet, temperatur, luftfuktighet, koldioxidnivåer, flyktiga organiska föreningar (VOC), partikelhalter, radonnivåer och andra faktorer som är relevanta för människors hälsa. Sådan övervakning kan krävas för certifieringar som WELL Building Standard® eller LEED. För kunder som hanterar alla aspekter av en byggnads livscykel – utformning, byggarbete och hantering – kan de insikter som uppkommer via CPIP, som optimerar hanteringsfasen, användas för att förstärka utformnings- och byggarbeteskraven, till exempel genom att göra det lättare att optimera placeringen och utformningen av sensorer eller våningsplanens form för att öka användarnöjdheten.

När allt kommer omkring beror många av innovationsvinsterna med CPIP på de unika målen och behoven för dess användare. Vad som dock står klart är att den teknik som samlar in data och – ännu viktigare – kan omvandla dessa data till användbar information kommer att ligga till grund för framtida konkurrensfördelar för företag av alla typer.

Stabilitetsfördelar

För det tredje ger CPIP stabilitetsfördelar. Nyckeln till att behålla sin stabilitet på en ständigt föränderlig marknad är att göra ständiga optimeringar, förutsägelser och anpassningar, och allt detta kräver en djupgående förståelse för hur byggnader används och hur användningsmönstren förändras. CPIP kan göra det lättare att fatta beslut om kontorsstorlek, utformning av våningsplan och underhållsstrategier och att öka användarnöjdheten för att därmed säkerställa hyresgästernas lojalitet på en konkurrenspräglad marknad.

CPIP används redan för att optimera flexibla arbetsplatsomställningar, för att göra det möjligt för byggnadsansvariga att spara utrymme och samtidigt säkerställa användarkomfort och funktioner genom att använda data om faktiska användningsmönster. Till exempel kan byggnadsansvariga genom att analysera både om rum används och om beläggningsgraderna stämmer med rumsstorleken minska den hyrda ytan eller ändra våningsplanen för att anpassa sitt användbara utrymme efter sina faktiska behov. I takt med att normerna för distansarbete fortsätter att förändras kommer vi förmodligen att se betydande förändringar av behoven av utrymme för kontor över hela världen.

Stabilitet kan också innebära att börja använda system som kan vägleda användare till nya beteendemönster. På ett av sina kunders kontor upptäckte till exempel Spacewell att en förändring baserad på smarta arbetsflöden av dess reservationssystem som automatiskt gjorde avbokningar när rum förblev oanvända ledde till betydande beteendeförändringar. När användarna insåg att de gjort sig skyldiga till upprepade ”luftbokningar” började de förändra sitt reservationsbeteende, vilket frigjorde värdefullt kontorsutrymme. I stället för att behålla stående reservationer som sällan utnyttjades började användarna göra reservationer efter behov. Dessa förändringar är inte obetydliga: eftersom fastigheter vanligen är den största kostnaden för en organisation näst efter lönerna kan en minskning av ett kontors yta eller av antalet arbetstimmar som ägnas åt att leta efter tillgängligt utrymme ge betydande avkastning på investeringen.

In conclusion: CPIP benefits the modern workplace

Tillsammans har fördelarna av effektivisering, innovationer och stabilitet därmed potential att ge ekonomiska vinster genom kostnadsbesparingar, renommévinster genom en marknadsledande position och påtagliga vinster genom förbättrad användarnöjdhet och hälsa. Omfattningen av dessa vinster är olika för olika kunder, men på samma sätt som fördelarna kan vara individuella kan CPIP-lösningar anpassas till individuella omständigheter.

Det här blogginlägget är ett utdrag ur vitboken om Transformativ arbetsplatshantering från juni 2022.

Den smarta uppkopplade arbetsplatsen - omslag för whitepaper

Rapport

Den smarta uppkopplade arbetsplatsen

Använd en smart plattform för att optimera upplevelsen och hanteringen av arbetsplatsen

Home » Resurser » Blogg » Uppkopplad intelligens (CPIP) för den moderna arbetsplatsen – värdeerbjudandet