Förändrat beteende på kontoret kräver mer än bara rätt etiketter

  • Tekniska lösningar är nödvändigt för att mäta och optimera socialt avstånd
  • “2-meterskontoret” går in i en andra testfas med mål att optimera arbetsmiljön på lång sikt

Amsterdam, 14 september 2020 – De internationella rådgivarna Cushman & Wakefield har precis kungjort de första analysresultaten från användningen av initiativet 2-meterskontoret (6 Feet Office). Konceptet, som skapades i april i år, är en del av fastighetskonsulternas “Kompletta arbetsplatsstrategi (Total Workplace Strategy)” och fungerar som ett “levande laboratorium” på Cushman & Wakefields kontor på Zuidas i Amsterdam. Med hjälp av tydliga skyltar, transparent kommunikation, gångvägar, extra hygienåtgärder och rörelsesensorer har en miljö skapats i vilken arbetet kan utföras på ett säkert sätt.

Att göra ett kontor lämpligt för det nuvarande sociala avståndet på två meter är mer komplext än att bara flytta skrivbord och tvätta händerna oftare. 2-meterskontorsmiljön är utrustad med tydliga avgränsningar, beteenderegelverk och rörelsesensorer. Rörelsesensorerna är viktiga för att avgöra huruvida beteendet verkligen ändrats och medarbetarna (fortfarande) följer föreskrifter och protokoll. Hittills visar data från rörelsesensorerna att “socialt avstånd” på arbetsplatsen är mycket framgångsrikt, särskilt i 87 procent av fallen. Flaskhalsarna som uppstår är ofta lätta att åtgärda.

Återstående 13 procent av fallen, där standarden inte uppnås helt (se diagram) utgör i de flesta fall närheten till arbetsplatser. Att ta ansvar och fortsätta kommunicera förefaller vara avgörande när det gäller att skapa och upprätthålla en säker men framförallt behaglig arbetsmiljö för alla medarbetare.

Asaël Akkerman, Head of Workplace på Cushman & Wakefield menar: ”Den nuvarande situationen, där socialt avstånd är norm, gör behovet av compliance av vissa regler akut. Utifrån vår erfarenhet inom Total Workplace (Komplett arbetsplats) med råd och data från rörelsesensorer, har vi i många år vetat hur arbetsplatsen kan optimeras. För oss bekräftar det här första resultatet betydelsen av tekniska lösningar”.

Spacewell-teknik

Cushman & Wakefield samlade in data om beläggning och rörelser i kontorsmiljön med hjälp av teknik för smarta byggnader från samarbetspartnern Spacewell. Mätningarna som nu redovisas omfattar perioden maj, juni och juli 2020, en period under vilken beläggningen på Cushman & Wakefields nederländska huvudkontor gradvis skalats upp till 50 procent, jämfört med före COVID-19.

Följande faktorer mättes:

  • Trängseln på kontoret
  • Utnyttjande av slutna och öppna ytor och arbetsplatser
  • Gångriktning för kontorsanvändare (ljud av fotsteg)
  • Respekt för riktlinjer gällande socialt avstånd (SDI)
  • Miljöfaktorer innefattande inomhusluftkvalitet, temperatur och CO2

För att säkerställa att färre brott mot den nödvändiga 2-metersdistansregeln begås, har informationsrutor optimerats, vilket innefattar tillägg av nya mätningar. Bättre rapportering gör det möjligt att kontrollera och förbättra miljön runt arbetsplatserna, både på kort men även lång sikt när “socialt avstånd” kan skalas ner.

Omvandla kontoret

Enligt Cushman & Wakefield har COVID-19-pandemin skyndat på förändringarna när det gäller utnyttjandet av kontoret. Mer än att enbart tillhandahålla en kontorsrelaterad arbetsplats blir kontoret en plats för samarbete, kreativitet och (informella) möten. En jämförelse av uppgifterna med en pre-COVID-19-beläggningsmätning i juli 2019 visar att beläggningen på arbetsplatsen nästan har fördubblats (från 33 procent till 62 procent). Detta kan förklaras av de införda 2-metersreglerna på kontoret, såsom färre arbetsplatser och obligatorisk bokning av arbetsplatser.

Dessutom får kvaliteten på arbetsplatsen mycket mer uppmärksamhet. Utöver hälsa och säkerhet förbättras andra aspekter, såsom möjligheten att arbeta tillsammans, kvaliteten på utrustningen och möjligheten att koncentrera sig.

Medarbetarnas välbefinnande och hälsa på arbetsplatsen blir och förblir viktigare för varje arbetsgivare. Just nu lanseras den andra testfasen i “live-laboratoriet” på Amsterdam Zuidas. De förvärvade insikterna kommer att översättas till förändrad kontorsinredning som är optimalt anpassad för att organisationer på lång sikt ska kunna arbeta mer framgångsrikt.

I Guide för återöppnande av din arbetsplats, som kan laddas ner kostnadsfritt, har fastighetskonsulten samlat alla riktlinjer baserade på (internationell) data och erfarenhet.

Om Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) är globalt ledande inom professionella tjänster för kommersiella fastigheter. Som strategisk rådgivare skapar organisationen hållbara affärsvärden genom att vägleda kunderna i att formulera bästa möjliga fastighetsbeslut och lösningar, och tar ansvar för deras realisering. Cushman & Wakefield är en av världens största strategiska rådgivare inom kommersiella fastigheter med omkring 53 000 medarbetare på runt 400 kontor i 60 länder. 2019 nådde organisationen en omsättning på 8,8 miljarder USD med kärnaktiviteter såsom egendom, anläggning och projektledning, uthyrning, kapitalmarknad, värdering och andra tjänster. Mer information finns på www.cushmanwakefield.com och via LinkedIn.

OM SPACEWELL

Spacewell ingår i börsnoterade Nemetschek Group. Som en av världens ledande företagsgrupper täcker Nemetschek hela livscykeln för bygg- och infrastrukturprojekt med programvarulösningar och vägleder kunder mot en digitaliserad framtid. Med Spacewells innovativa teknik- och programvarulösningar som förenar livscykeldata, processer för bästa praxis samt användbar kunskap på en enda plattform, kan kunder världen över förbättra resultaten för sina fastighetstillgångar. Spacewells produktportfölj innefattar MCS (IWMS), Axxerion (fastighetsservice), O-Prognose (långsiktigt underhåll), Cobundu (plattform för smarta byggnader) samt Advisory Services (rådgivningstjänster). Spacewell grundades 1989 och sysselsätter för närvarande mer än 300 personer på 10 platser. Mer information finns på www.spacewell.com och via LinkedIn.

Home » Företag » Nyheter » Förändrat beteende på kontoret kräver mer än bara rätt etiketter