Nemetschek Group utsedda till Representativ leverantör i 2020 års utgåva av Gartners Market Guide for Integrated Workplace Management Systems

Världens ledande forsknings- och konsultationsföretag, Gartner, har utsett Nemetschek Group till Representativ leverantör i sin januari-utgåva år 2020 av Market Guide for Integrated Workplace Management Systems av forskningsanalytikerna Carol Rozwell och Rashmi Choudhary. Rapporten slår fast att ”den här marknadsguiden bistår applikationsledare i valet av ett integrerat system för arbetsplatshantering som uppfyller deras krav.”

Spacewells VD, Eric Van Bael, kommenterade utmärkelsen: “Nemetschek Groups erkännande i den här utgåvan av Market Guide är något vi är väldigt stolta över. Våra lösningar fortsätter att utvecklas för att uppfylla våra klienters behov – vi känner att utmärkelsen i Market Guide är ytterligare ett erkännande av våra ansträngningar med att göra vår plattform smartare, mer effektiv och lättare att använda. Vi tror också att det här betonar de strategiska fördelarna med vår utökade produktportfölj som nu omfattar MCS, Axxerion, O-Prognose, plattformen för smarta byggnader Cobundu, och Advisory Services.”

Marknadsinriktning: SaaS-preferens

Enligt rapporten ”är ett integrerat system för arbetsplatshantering en programvaruplattform som används av yrkeskunniga inom IT och fastighetsförvaltning för att hantera hela livscykeln hos fastighetsbolag. De hjälper till att optimera hur arbetsplatsens resurser används för att ge de anställda en bättre upplevelse. De bistår också i kostnadsbegränsningar genom att övervaka fastighetsportföljen, energiförbrukningen och drivande projekt.” Rapporten slår vidare fast att ”den vanligaste formen av IWMS-lansering har skiftat från lokal fysisk installation till SaaS”.

Gartner, “Market Guide for Integrated Workplace Management Systems,” Carol Rozwell, Rashmi Choudhary, 28 januari 2020

Gartners prenumeranter kan se Market Guide här.

Gartner främjar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som återges i deras forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att enbart välja leverantörerna med högst betyg eller andra beteckningar. Gartners forskningspublikationer består av Gartners forskningsorganisations åsikter och ska inte uttolkas som ett fastställande av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckta eller antydda, vad gäller dess forskning, inklusive garantier om handelsbarhet eller lämplighet för ett specifikt syfte.

Om Spacewell

Spacewell – en del av Nemetschek Group, är ett teknik- och mjukvaruföretag som hjälper sina kunder att förbättra prestandan i fastigheter och processer. Vårt främsta mål är att få byggnader att arbeta hårdare åt sina användare genom att samla in och bearbeta byggnadsdata. Vi bistår våra klienter med att optimera deras fastighetsdrift och göra besparingar från botten och uppåt. Och vi hjälper dem att skapa arbetsplatser med all agilitet, flexibilitet och anslutningsbarhet som behövs för de nya sätten att arbeta. Spacewell grundades år 1989 och har för närvarande mer än 300 anställda på 10 platser.

Home » Företag » Nyheter » Nemetschek Group utsedda till Representativ leverantör i 2020 års utgåva av Gartners Market Guide for Integrated Workplace Management Systems