SBC ger Spacewell lösningsackreditering enligt ramverket för certifiering av smarta byggnader

Amsterdam/Antwerpen – Smart Building Certification har givit Spacewell lösningsackreditering enligt SBC-ramverket.

”Vi kan alla lära oss mycket av Spacewell”, sade Nicholas White, medgrundare av Smart Building Certification. ”De har lösningar som omfattar hela certifieringen och kan verkligen leverera holistiska smarta byggnader, från tillgångshantering, fastighetsservice, underhåll, smarta arbetsplatser, energieffektivitet och nu återkomsten till kontoret. Oavsett vad det handlar om när det gäller smarta byggnader har Spacewell en intelligent åsikt.”

Smart Building Certification: ackreditering av lösningar

SBC-lösningsackreditering är snarare än en checklista en dynamisk process för att bedöma förekomsten och användningen av teknik för att mäta:

Byggnadens användning

Hur människor använder byggnaden är avgörande för vilka utrymmen, bekvämligheter, systemautomatiseringar och anpassningar som krävs för att bättre tillgodose användarnas behov. Om användarens behov kan tillgodoses på ett effektivare sätt kan man lättare förbättra prestandan och kostnadsbasen.

Byggnadens prestanda

Insyn i en byggnads prestanda ur ett systemperspektiv, men även i fråga om bekvämligheter och maskinhantering, gör det möjligt att optimera verksamheten och eliminera onödiga kostnader eller slöseri. Detta tema syftar till optimering av investeringar, förbättrad effektivitet, konsumtion och minimering av miljöpåverkan.

Byggnadens miljö

Byggnadens fysiska miljö har aldrig varit viktigare än nu. Användare, byggnadsägare och till och med regeringar kommer i allt högre grad att kräva hälsosamma miljöer och, ännu viktigare, data som visar att miljöerna är hälsosamma.

Hälsa, säkerhet och trygghet

Tekniken är det enda sättet för oss att veta om byggnaderna uppfyller hälso- och säkerhetsnormerna och verkligen kan hålla användarna säkra. Säkerhet är ett grundläggande mänskligt krav som alla andra aspekter bygger på.

Användarbeteende och samarbete

Smarta byggnader har en inneboende koppling till sin funktion och människorna i dem. Det här temat handlar om hur byggnaden främjar användarnas beteende och samarbete och stöder maximeringen av värdet och syftet med utrymmet.

Integrativ design och uppkoppling

Hur väl är lösningarna integrerade med varandra och med byggnaden? Minst antal lösningar för största möjliga nytta. Smidig systemintegration och eliminering av avdelningars isolering. Smarta byggnader och kontinuitet i verksamheten är beroende av nivåerna av internetanslutning i byggnaden. I det här avsnittet behandlas integrativ design och uppkoppling i detalj.

Solution Infographic Spacewell thumbnail

Ta en titt på denna infografik för mer information om Spacewell-lösningen i förhållande till SBC-ackrediteringsramverket.

Sven Toelen, VP Marketing & Communication på Spacewell, kommenterade:“Vi är mycket glada över att få SBC-lösningsackreditering då vi fortsätter att arbeta tillsammans för en smartare, hälsosammare och mer produktiv framtid. Vi ser Smart Building Certification som starkt pådrivande för förändring inom kommersiella fastigheter och ett bra initiativ för att samla många parter kring en definition av smarta byggnader. Vi är glada över att vara en del av ekosystemet för att stödja branschen och våra kunder så att de kan få ut mer av sina investeringar.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta våra experter. Klicka på länken nedan för att starta konversationen.

Home » Företag » Nyheter » SBC ger Spacewell lösningsackreditering enligt ramverket för certifiering av smarta byggnader