Spacewell förstärker sitt MCS-IWMS-utbud

Antwerpen – Spacewell lanserade i dag version 21 av sin BIM-baserade MCS-IWMS-mjukvara. MCS 21 innehåller främst förbättringar på områdena utrymmeshantering, arbetsplatsbokningar, underhåll och affärsinformation, och har ett antal nya instrumentpaneler.

Dessa instrumentpaneler är dynamiska, vilket betyder att varje del av ett diagram eller en visualisering är klickbar. Med funktioner för detaljgranskning förvandlas instrumentpanelen till ett analysverktyg, allt i realtid och baserat på användarens data. I MCS 21 går det också att ställa anpassade frågor för att tillgodose specifika affärsbehov. Dessutom har Spacewell infört en funktion för att använda sin egen BI som gör det möjligt för användaren att ansluta till valfritt eget paket med analysfunktioner för företag. MCS 21 ger också möjlighet att utbyta tillgångsdata med specialiserad O-Prognose-mjukvara för långsiktig underhållsplanering och budgetering.

MCS är ett modulbaserat IWMS-system med noggrann integrering av ett antal olika lösningar och mobila tillämpningar. Varje lösning motsvarar en viss domän och kan användas fristående eller tillsammans med andra lösningar. MCS är känt för sina klassledande mobilappar, sin inbäddade BIM (Building Information Modeling) och sin integrering från grunden med Spacewells IoT-plattform för den smarta arbetsplatsen. I den senaste Verdantix Green Quadrant IWMS-analysrapporten nämndes specifikt styrkorna hos Spacewell MCS på följande områden:

  • Plattformsintegrering för alla centrala IWMS-tillämpningar.
  • Mycket intuitiva funktioner för arbetsplats- och tjänsthantering.
  • Lösningar med IoT-funktioner.

Med det här årets MCS-uppdatering fortsätter Spacewell att förbättra de integrerade lösningarna för hantering av arbetsplatser. Läs mer.

Home » Företag » Nyheter » Spacewell förstärker sitt MCS-IWMS-utbud