Spacewell når vision med BIM-aktiverad FM

Ny MCS 20 IWMS programvarurelease har fullt inbäddad BIM

MCS 20 programvarurelease utmanar status quo genom att införa livscykelintelligens inom fastighetsförvaltning:

 • OpenBIM-data inbäddad i ett IWMS som ansluter till IoT (digital tvilling)
 • Dubbelriktad integration mellan MCS IWMS och BIM-samarbetsplattformen Bimplus
 • Asset Information Model helt integrerad med arbetsordrar

Antwerpen, 3 september 2020 – Spacewell, en ledande leverantör av programvara för fastighetsförvaltning och som ingår i börsnoterade Nemetschek Group, släpper en stor Q4 2020-uppgradering av sitt MCS Integrated Workplace Management System (IWMS). MCS 20-releasen – med en förenad användargränssnittsdesign och en sammanhållande användarupplevelse på olika enheter – tillåter enkel överföring till BIM-aktiverad FM, och möjliggör för organisationer att optimera fastighetsförvaltning och underhåll. MCS 20 erbjuder tydliga fördelar för fastighetschefer men även för tekniker som kan komma åt BIM-modeller på fältet, visualisera dem i 3D (mycket snabbare än i en vanlig IFC-baserad visare) och se relevanta tillgångar som markerade i en semi-transparent byggnadsmodell med all viktig information som behövs för att utföra bifogade arbetsordrar.

Med MCS 20 behöver tillgångsregister för fastighetsförvaltning inte längre byggas manuellt, alla utrymmes- och tillgångsdata kan importeras från BIM, och våningar, rum och underhållsobjekt kommer att skapas automatiskt. Detta är inte begränsat till en engångsåtgärd; MCS 20 kan importera reviderade modeller, bearbeta skillnaderna och uppdatera informationen i enlighet med detta. En BIM Explorer inom MCS 20 låter användare konsultera BIM-modeller, med alla sina objekt och egenskaper, på ett grafiskt sätt. Användare kan uppdatera egenskaperna för ett BIM-element och skriva tillbaka ändringarna till Bimplus. Tack vare en integrering med MCS Web Work Orders blir verktyget också otroligt användbart för tekniker som arbetar i byggnader, vilket ger dem tydlig information om tillgångsläge och fastigheter inom BIM-modellen.

”Som vi har fått höra så ofta är BIM avsett att stödja hela byggnadens livscykel: design- och konstruktionsfaserna, men också fastighetsdrift och fastighetsförvaltning. BIM-aktiverade FM har dock länge varit i sin linda”, säger Eric Van Bael, VD på Spacewell. ”Jag är jätteglad över att vår nya release nu ger fördelarna med BIM för FM inom räckhåll för fastighetschefer och fälttekniker. Genom att bädda in BIM-data i en IWMS samtidigt som de ansluter till IoT för att samla in data om byggnadsutnyttjande utökar MCS 20 värdet på BIM bortom design och konstruktion och öppnar vägen för att skapa digitala tvillingar som hjälper ägare och projektteam att utnyttja intelligens under hela byggnadens livscykel.”

Förutom att möjliggöra BIM för FM innefattar några av de mest uppseendeväckande och nyskapande funktionerna i den nya MCS 20-releasen följande:

 • Ny BI-motor som kommer förladdad med dynamik och smidiga instrumentpaneler. Fördjupad funktionalitet och förstärkta insikter för att optimera utrymme och komfort för smidigt arbete och COVID-19-policyefterlevnad
 • Förbättrad drift baserad på (nära) realtidssensordataanalys inkluderat scenarier såsom inomhusklimatövervakning, rum- och arbetsplatsanpassning samt aktivitetsbaserad service
 • Mobil-appar för både byggnadsanvändare och tekniker
  • Work Manager, den mobila appen som stöder 25 000 fälttekniker över hela världen, får en uppdaterad och förenad design på olika enheter
  • Smart arbete för fastighetspersonal med Work Assistant, ger tydliga mycket visuella instruktioner på färgkodade planritningar för städning, IT, småreparationer eller catering. Den låter mobila arbetare generera arbetsordrar på fältet och ansluter med IoT för att skapa de rätta tjänsterna i rätt tid baserat på realtidsdata från pågående händelser
  • Personal Assistant mobil-app för ärenden, service, bokningar och återkoppling
 • Smarta skärmar för att berika människors upplevelser på arbetet: samma app används på olika enheter, t.ex. personlig smartphone, pekskärmar utanför mötesrummet och storskärmar för områden med mycket trafik. Dessa kontaktpunkter gör det enkelt för byggnadsanvändarna att hitta och boka lediga utrymmen, hitta kollegor och skapa supportärenden
 • Intuitiv menynavigering ger snabb, personanpassad åtkomst till vanliga funktioner
 • Outlook-tillägg synkroniserat på flera enheter vid bokning av rum i olika appar och schemaläggning av möten i Outlook

Mer detaljerad information finns här.

Spacewells IWMS-programvara är designad för att enkelt kunna konfigureras och erbjuder ett djup med integrerad funktionalitet och snabbt tidsvärde, vilket gör den till en pålitlig lösning för stora och mellanstora företag, organisationer inom offentlig sektor samt fastighetsskötsel- och mäklartjänsteleverantörer. 2019 Verdantix Green Quadrant benchmark of integrated workplace management systems (IWMS) nämner MCS från Spacewell som en av sex globala ledare inom IWMS. Slutsatserna i rapporten baseras på ett frågeformulär med 165 punkter, live-produktdemos och en kundundersökning med över 300 deltagare.

Home » Företag » Nyheter » Spacewell når vision med BIM-aktiverad FM