fastighetsforvaltning

Mjukvara för fastighetsservice

Med modern mjukvara för fastighetsservice kan du hantera, spåra och automatisera den dagliga verksamheten för underhåll, städning, catering med mera.

Genom att skapa smarta arbetsflöden och använda automatisering kan du bättre tillgodose behoven hos en hybridbaserad arbetsstyrka, samtidigt som du håller kostnaderna under kontroll.

Konfigurerbara arbetsflöden

Utför arbete i tid med hjälp av arbetsflödesbaserad mjukvara för fastighetsservice

Öka effektiviteten

Automatisera ärendehanteringen och kompetensbaserat utskick av arbetsordrar

Många touchpoints

Ge användarna touchpoints för beställningar i helpdesk-systemet för ärenden

Självbetjäningsbeställningar

 • Centralisera förfrågningar från flera kanaler på en enda punkt
 • Gör mer rätt från början med hjälp av konfigurerbara förfrågningsmallar
 • Hantera ärenden mobilt och följ upp hur de har åtgärdats
 • Kommentera bilder eller spela in röstanteckningar
 • Skanna QR-koder eller använd våningsplanen för att beställa åtgärder ännu snabbare
Ledning av underhåll på arbetsplatsen

Arbetsorderhantering

 • Automatisera skapandet av arbetsorder (genererade från helpdesk-ärenden, förebyggande underhållsplaner eller aktiverade av sensorer)
 • Använd mallar för att underlätta standardiserade arbetsmetoder
 • Registrera orsaken till ingripanden och felkoder
 • Ge leverantörerna tillgång till en leverantörsportal för att hantera arbetsorder och markera dem som slutförda
Ledning av underhåll på arbetsplatsen
Hantering av arbetsorder på arbetsplatsen

Interaktiv planeringstavla

Planera teamets arbetsbelastning på ett enkelt och visuellt sätt med hjälp av arbetsplaneraren.

 • Dra och släpp arbetsorder på planeringstavlan
 • Få en tydlig överblick över otillgänglighet (semester, sjukledighet) och se planerat arbete per teammedlem
 • Skapa dina planeringstavlor för att effektivt organisera alla öppna arbetsuppgifter
Företagsseminarium

Lagerhantering för fastigheter

 • Hantera lagerhållningen för dina fastigheter centralt med ett minimum av administration
 • Bläddra snabbt bland lagervaror och se deras status (reserverade, tillgängliga, ombeställda o.s.v.)
 • Håll lagren på rätt nivå med hjälp av olika påfyllningsmetoder
 • Ge teknikerna enkel tillgång till det material som behövs för att utföra arbetsuppgifterna
 • Förhindra obehörig lagerhantering genom rollspecifik rättighetshantering
Företagsseminarium
Projekthantering

Projekthantering

 • Automatisera fastighets- och anläggningsprojekt med företagsspecifika arbetsflöden
 • Behåll kontrollen över projektens tidsplaner, ekonomi och risker
 • Balansera personalens arbetsbelastning och optimera resursanvändningen
 • Samarbeta effektivt i realtid
 • Skydda känsliga projektdata genom att hantera åtkomsträttigheter
 • Använd projekthistorik för att förstärka bästa praxis för projektledning

Vill du se hur det fungerar?

Boka en kostnadsfri live-demo med en produktspecialist och få snabba svar på dina frågor.

Kvinna sitter vid skrivbord och ler.
Home » Programvaror » Arbetsplatslösningar » Workplace Management Software » Fastighetsförvaltning