10 friska anställda för varje frisk chef?

Beräknad lästid:
4
minuter

Om det finns något positivt med COVID-19-krisen, är det att vi sätter vår hälsa främst igen.

Men hur länge kommer det att hålla i sig, när viruset väl är under kontroll?

Personligen hoppas jag att det kommer att hålla i sig mycket länge. Föreställ dig en värld där hälsa, lycka och välbefinnande är i centrum.

Okej, jag erkänner, jag har en personlighet som försöker sätta guldkant på tillvaron. När något dåligt händer, letar jag spontant efter något positivt från det hela, eftersom jag annars inte kan acceptera eller hantera det.

Jag vägrar fortfarande att tro på att Covid-19 bara kommer att försvinna förbi. Våra liv har vänts upp och ner, vi har blivit omskakade, vi har känt både oro och stress och vi har alla utvecklat vår mest positiva inre person.

Jag lämnar bedömningarna vad gäller ekonomiska och miljömässiga effekter åt experterna, men jag har en åsikt angående effekterna det kan och bör ha på (de anställdas) välbefinnande.

Inom arbetsmiljöområdet har ledarna nu en unik möjlighet att skapa mera hälsosamma arbetsplatser och främja de anställdas välbefinnande.

Jag talar inte nödvändigtvis om breda och dyra företagshälsoprogram, inklusive progressiv hälsoteknologi, AI och digitala lösningar som är integrerade med din sjukförsäkring. Många positiva effekter på balansen mellan arbete/fritid, stresshantering och klimat kan uppnås genom optimal integrering av dina arbeta hemifrån-rutiner i din arbetsplatshantering. Att arbeta på distans bidrar till en bättre balans mellan arbete/fritid och erbjuder mera tid för att fokusera på arbetet, samtidigt som de minskar stress och pendlingstider. En utmärkt arbetsplats kommer att tillfredsställa dina behov för social samvaro, brainstorming och kreativt lagarbete.

Det är faktiskt mitt eget företags uppdrag att hjälpa företag att förbättra sin arbetsplatsmiljö och de anställdas upplevelser.

Företag som före utbrottet inte redan tillhandahöll sina anställda möjligheten att arbeta hemifrån, borde nu göra detta till en prioritering. Företag som redan tillhandahöll möjligheten, bör fundera på att utvidga sina rutiner.

Rollen för (friska) chefer

Jag talar även om och till chefer.

Nyckeln till att skapa en hälsosam arbetsplats ligger i första hand i chefernas händer. Chefer fungerar som förebilder för de anställda, därför kan de spela en viktig roll när det gäller att bygga upp en kultur av hälsa och välbefinnande.

Så kära chefskollegor, ägna ett ögonblick åt att fundera över följande frågor:

  • Försöker du uppmuntra till en hälsosam livsstil?
  • Föregår du med gott exempel?
  • Försöker du främja en hälsosam balans mellan arbete/fritid?

Låter det som en tung börda att bära? Det behöver det inte vara.

Det finns många sätt att införa en hälsosam kultur och möjliggöra hälsosamma val.

Att hantera stress är att hantera det mentala välbefinnandet

Ta en sak, till exempel: stress. Den viktigaste faktorn när det gäller den försämrade hälsan för dagens anställda är stress. Chefer bör sträva efter att minska stressen i sina team och utveckla teammedlemmarnas förmåga till stresshantering. Ha tydliga överenskommelser angående målsättningar, förväntade delresultat och prioriteringar. Se till att arbetsbördan fördelas rättvist i ditt team, håll koll på övertiden inom ditt team och vidta åtgärder i händelse av strukturell övertid. Identifiera grundorsaken och försök att hitta en lösning gemensamt. Få dina teammedlemmar att inse att välbefinnande alltid bör prioriteras. Föregå även med gott exempel när det gäller att behålla lugnet. Hitta hälsosamma utlopp, hitta en balans mellan arbete och avslappning och se fram emot kvalitetstid med vänner och familj.

Aktiva arbetsmiljöer för förbättrad produktivitet och fysiskt välbefinnande

När chefer främjar en aktiv arbetsmiljö, bidrar de till företagets övergripande hälsoläge. Ersätt sittande möten med promenadmöten på tu man hand, inför avbrott för fokusering och avslappning under dagen, uppmuntra anställda att delta i idrottsaktiviteter – detta är enkla, men likväl betydelsefulla åtgärder.

Uppskattning

Slutligen, min absoluta favorit: tacksamhet och uppskattning.

Visa uppskattning för dina anställda (och deras ansträngningar), beröm dem och arbetet de utför, ta dig tid att uttrycka hur de gör skillnad och hur deras arbete bidrar till företagets framgångar.

Att visa tacksamhet är en av de enklaste sakerna som chefer kan använda sig av för att förbättra de anställdas välbefinnande. Ett simpelt ”tack” är en viktig moralhöjare och ett recept till lycka. Fortfarande inte övertygad? Uppskattning har en bevisad effekt på högre produktivitet och sänker frånvaron. Glöm inte att din framgång som chef är beroende av ditt teams framgångar. För att vara framgångsrik behöver du även ett friskt och lyckligt team.

Så ta hand om er själva; Ta hand om era anställda!

Home » Resurser » Blogg » 10 friska anställda för varje frisk chef?