BIM och digital tvilling, relevant för byggnads- och arbetsplatsförvaltning?

Beräknad lästid:
3
minuter

What’s the role of BIM and Digital Twins in the building lifecycle? De flesta är medvetna om att BIM stöder utformning och konstruktion av byggnader genom att skapa en gemensam informationskälla och underlätta tillförlitlig datadelning mellan projektpartners. Det är dock en missuppfattning att BIM bara är aktuellt för nybyggnation eller att det avslutas när en byggnad tas i bruk och nycklarna överlämnas. BIM möjliggör tvärtom hantering av information under en byggnads hela livscykel. Under utformning, konstruktion och byggarbete skapas en enorm mängd data som kan ge information om fastighetens drift och minska kostnaderna (vanligtvis uppstår cirka 80 procent av den totala kostnaden för en byggnad i användningsfasen, genom drift, underhåll och renovering). När fastighetsförvaltare kan få tillgång till dessa data och integrera dem i sina egna system utan att information går förlorad kan de täppa till kunskapsluckor och förbättra den operativa effektiviteten. Nästa steg är att förbättra dessa data med insikter i realtid från byggnadshanteringssystem (BMS) och/eller IoT-sensorer som kontinuerligt mäter byggnadens miljö.

I takt med att byggnaderna blir smartare blir det allt vanligare att använda sensorer för att mäta temperaturkomfort, inomhusluftens kvalitet, beläggningsnivåer och utrymmesanvändning. Med BIM som grund kan dessa detaljerade data av hög kvalitet användas för att skapa en digital tvilling, en aktiv virtuell kopia av en fysisk byggnad. Det finns många fördelar med att använda BIM för att skapa en digital tvilling som drivs av dynamiska data, från bättre byggbeslut och förbättrad kostnadskontroll till stärkta FM-team.

Videoserie med frågor och svar: BIM, digital tvilling och information om byggnadens livscykel

I en serie korta videor med frågor och svar förklarar BIM-för-FM-experten Kurt Demeulemeester grunderna och fokuserar på fasen efter byggnationen när byggnaden används. Låt oss därför först kasta lite ljus över själva BIM-processen och hur dess resultat kan utvecklas bortom utformning och konstruktion för att tillföra värden till fastighetsförvaltning och byggnadsdrift:

What is BIM for facility management video thumbnail
Why are facility managers taking an interest in BIM video thumbnail
BIM for FM how easy is it to work with video thumbnail
BIM is a 3D model right video thumbnail
Can BIM be used by front end technicians video thumbnail
How do you keep a BIM model up to date video thumbnail

Användning av digitala tvillingar i fastighetsförvaltning

Som tidigare nämnts är BIM inte nödvändigtvis en slutstation. Det kan också vara grunden för att skapa en digital tvilling. I och med explosionen av Internet of Things och användningen av realtidsdata för att förbättra fastighetsdriften och användarnas upplevelse blir det alltmer realistiskt att utveckla BIM-modeller till digitala tvillingar för fastigheter som i realtid speglar vad som händer i byggnaderna. Fortsättningen på denna videoserie ger insikter om användning av digitala tvillingar ur ett FM- och byggnadslivscykelperspektiv:

BIM and digital twin different words for the same thing video thumbnail
What is a real estate digital twin video thumbnail
Whats the role of the IoT in digital twins video thumbnail
How do digital twins generate value video thumbnail
What is building lifecycle intelligence video thumbnail

Vi hoppas att du gillade introduktionen till den fascinerande världen av BIM och digitala tvillingar i den här videoserien. Om du vill veta mer eller utforska några användningsområden, tveka inte att kontaktaoss.

En annan resurs som du kanske är intresserad av är denna inspelning av ett webbseminarium: ”BIM2FM with Spacewell and Bimplus – From Data Handover to Building Lifecycle Intelligence”.

BIM2FM-webinar förhandsgranskning
Home » Resurser » Blogg » BIM och digital tvilling, relevant för byggnads- och arbetsplatsförvaltning?