Den digitala förvandlingsresan inom fastigheter: Vinster av att flytta upp mognadskurvan

Beräknad lästid:
5
minuter

Vid det här laget har vi alla läst berättelser om hur digital omvandling gått från potentiellt värdefull till verksamhetskritisk. Företagen behöver hantera ett brett spektrum av resurser – från anställda och bärbara datorer till hela byggnader – på distans, samtidigt som de arbetar i en snabbt föränderlig och osäker affärsmiljö. Att ha enkel extern tillgång till all relevant information i ett enda program, tillsammans med kraften i avancerad analys, verkar som en uppenbar fördel just nu.

Men för de företag som bara befinner sig i början av den digitala omvandlingen är kraven i denna process överväldigande. Som minst måste företagen ta reda på var all deras information lagras idag, bestämma vilken teknik de behöver för att bearbeta och centralisera allt, och sedan fastställa vem som ska komma åt och kontrollera vilken typ av information. Fördelarna kan vara betydande, men inlärningskurvan kan vara brant.

Förstå stegen mot digital transformation inom fastigheter

Även när vi får höra om behovet av att implementera snabb digitalisering, verkar det klart att inte alla företag behöver flytta upp mognadskurvan för digitalisering på en gång. Det finns betydande vinster att göra i varje skede av resan och omvandlingstakten bör vägas mot organisationens ultimata behov.

  • Steg 1: Distribuerad, manuell insamling
  • Steg 2: IWMS Light
  • Steg 3: Fullt integrerad IWMS
  • Steg 4: Optimerad IWMS
  • Steg 5: IWMS + Smart Building
  • Steg 6: Digital tvilling

Vi ser minst sex stadier av digital omvandling inom fastigheter baserat på aktuell teknik.

I steg ett förlitar sig byggnads- och anläggningschefer på fristående verktyg och manuella rutiner för att hantera spridd information. Kostnadsdata kan samlas in som pappersfakturor som arkiveras i en skrivbordslåda, medan HR-data lagras i separata Excel-filer på olika datorer eller företagsinformation som kan sparas i olika databaser. Problem hanteras reaktivt eftersom spridd information och ansvar gör det svårt att förutse problemen innan de uppstår.

För att få bättre kontroll över förvaltningsfrågor kan steg två innebära en lätt version av en IWMS. Med färre funktioner och avsaknad av den omfattande konfigurerbarheten hos en fullständig IWMS, centraliserar och strukturerar ett sådant program ändå data och bidrar till att skapa standardarbetsflöden som ger struktur och effektivitet till en organisation. Detta i sin tur gör det möjligt för ledningen att bli mer proaktiv. En sådan IWMS Light-lösning är väl lämpad för små organisationer med relativt enkla hanteringsbehov som vill få effektivitet och fördelar med digitalisering utan komplexitet och kostnader för en fullständig IWMS.

Det tredje steget i digitaliseringen är en fullständig IWMS som Axxerion och MCS. Precis som med light-versionen centraliserar IWMS information i hela organisationen, med förmågan att styra vem som kommer åt vilka komponenter, men lägger till fler moduler och konfigurationsalternativ. IWMS ansluter till en mängd olika tjänsteleverantör och slutanvändarnas beröringspunkter, vilket skapar alla fördelar med bättre hantering i hela organisationen. För medelstora och stora organisationer är en komplett IWMS ovärderlig. Nivån på anpassning, konfiguration och integration med andra företagssystem kan variera, men potentialen att sammanföra hela utbudet av moduler för fastigheter, arbetsplats, fastighetstjänster och andra funktioner, gör det möjligt för chefer att spåra, jämföra och förbättra processer och resultat i hela organisationen. Detta gör det möjligt för chefer att driva proaktiva förbättringar vad gäller resultat och kostnad.

Steg fyra i den digitala omvandlingen inom fastigheter tar arbetet med att optimera processerna ytterligare framåt, med fokus på bland annat livscykelkostnader och långsiktig planering. Produkter som till exempel O-Prognose, möjliggör omfattande optimering av underhållsplanering och sammanför funktioner kring inspektion, planering och utveckling av insikter som är rotade i djup specialistkunskap.

De första fyra stegen tenderar att förlita sig på manuell datainsamling (även om automatiserade processer kan skicka information till olika affärsenheter). Steg fem, å andra sidan, höjer hela modellen med automatiserad datainsamling med IoT-enheter. Genom att övervaka utrymme, utnyttjande, komfort och andra aspekter av byggnader på en verkligt detaljerad nivå, kan Smart Building-teknik som Cobundu driva nya insikter i hur tillgångar används. Dessa plattformar kan styra hanteringen med instrumentpaneler samtidigt som serviceleverans och support för slutanvändare förbättras. Den här tekniken är idealisk för organisationer som genomgår betydande förändringar eller som försöker driva ytterligare optimering av arbetsflöden, men med tanke på den större kostnaden kanske den inte är kostnadseffektiv för mindre organisationer.

För närvarande toppar mognadsresan i steg sex, när programvara och hårdvara integreras i ett helt ekosystem av byggnadssystem som kombineras till en digital tvilling. Dessa virtuella kopior av byggnaden uppdaterar sig kontinuerligt med realtidsdata som hämtas från hela byggnadens livscykel. Den stora mängden information i digitala tvillingar, tillsammans med framsteg inom AI, kommer så småningom att möjliggöra ökande automatisering av byggnader, och i slutändan nå ett stadium av helt autonoma byggnader som kan hantera byggnadsprocesser och användarupplevelsen utan mänsklig inblandning.

Hämtställen

Även om vi alla hör om behovet av digital omvandling, vad det innebär och hur långt det är vettigt för ett visst företag att gå vidare, varierar det mellan olika företag. Även om vi alla kanske strävar efter en framtid av autonoma kontor, är avkastningen från att avancera till steg sex på kort sikt bara tillräckligt för företag med stora portföljer av tillgångar som kan bygga stordriftsfördelar genom att bära insikter från en tvilling till att anpassa utformningen av en annan byggnad.

Men även om steg sex fortfarande är utom räckhåll bör det inte på något sätt avskräcka organisationer från att gå vidare till det tidiga stadiet av digital transformation inom fastigheter. Fördelarna med att gå vidare även från steg ett till två eller tre är enorma – uppskattningarna för tidsbesparingarna ensamt är i intervallet 50 – 80 procent. Vad detta säger oss, oavsett var ett företag befinner sig på mognadskurvan, är att det alltid finns utrymme för förbättring och optimering. Som vi har sett i den anmärkningsvärda innovationsspurten kring distansarbete och back-to-the-office-lösningar, fortsätter tekniken att utvecklas för att hantera nya problem, där digitala tvillingar bara är början.

Wouter Hartemink

Av Wouter Hartemink

VD för Spacewell

Wouter är en erfaren teknikchef med över 15 års internationell erfarenhet kring IT & Big Data. Hans mångsidiga blandning av ledaregenskaper och ledarerfarenhet gör det möjligt för honom att snabbt skapa en ”helhetsbild”, väga affärssituationer och utveckla möjligheter. Han är en öppen och direkt kommunikatör, med fokus på att driva positiva resultat för alla intressenter.

Home » Den digitala förvandlingsresan inom fastigheter: Vinster av att flytta upp mognadskurvan