Hur nästa generation mobila IWMS-appar förbättrar arbetsplatsen

Beräknad lästid:
5
minuter

Mobila appar är inget nytt inom fastighetsförvaltning. Men de skiftar fokus. Borta är dagarna då fastighetsappar huvudsakligen användes av fastighetsförvaltarnas serviceteam som arbetar på fältet. Idag utformas mobila IWMS-appar alltmer för att gynna hela personalstyrkan. En av faktorerna bakom utvecklingen är…

Hur smarta telefoner växer fram alltmer

Med 3 miljarder aktiva användare av smarta telefoner i världen så är det uppenbart hur oerhört populära de är. I våra privatliv förlitar vi oss redan i hög grad på våra mobila, ”alltid påslagna” minidatorer och de appar som körs på dem. De låter oss organisera alla aspekter av livet, från shopping och att betala för saker till att hitta vägen och en lång rad andra nyttiga funktioner. Det är bara naturligt att smarta appar också snabbt hittar vägen in i världen med arbets- och fastighetsförvaltning. För att bidra så mycket som möjligt till hur byggnader presterar och hur väl det går för de som använder byggnaden, behöver mobila IWMS-appar ta hänsyn till alla intressenter på fastighetsförvaltningens arena, från serviceteam och fastighetsförvaltare till de som använder byggnaden och de som erbjuder kontorsutrymmen och hyresvärdar.

Den föränderliga arbetsplatsen

Dagens digitala tekniker gör kunskapsorienterad personal mobil och låter dem arbeta i princip var som helst. Men som människor behöver vi också en känsla av plats och gemenskap. Dessutom behöver vi arbetsplatser som uppmuntrar ett levande samspel och att vi delar idéer för att kunna göra vårt bästa och nå gemensamma mål. Samtidigt som det också finns rum för fokuserat arbete på egen hand.

Allt medan flexibla kontorsutrymmen blir normen så ökar behovet av mobila verktyg som komplement. Inte oväntat så har IoT-aktiverade, mobila IWMS-appar redan visat sig ovärderliga för att förbättra interaktionen i byggnader för människor och skapa bättre upplevelser av arbetsplatsen.

Möjligheten att erbjuda en attraktiv, agil, teknikorienterad arbetsplats blir därför avgörande för att verksamheter ska lyckas. För arbetsgivaren är det en viktig tillgång i jakten på kompetens. Och för hyresvärdar blir det avgörande för att hålla hyresgäster nöjda och förbättra möjligheterna för förnyade hyreskontrakt.

Att optimera miljön på den fysiska arbetsplatsen

Belysning, temperatur, buller och luftkvalitet påverkar välbefinnandet och produktiviteten på arbetsplatsen. Därför övervakar företagen alltmer arbetsplatsmiljön via trådlösa IoT-sensorer. Sedan används resultaten av mätningarna för att optimera inomhusklimatet. Med mobila appar blir det till och med möjligt att finjustera miljön (t.ex. temperatur, ventilation, stolar och skrivbord) efter användarens preferenser. När något slutar fungera kan användarna i byggnaden också lätt ge feedback genom appen.

Att föra arbetsplatsen närmare sina användare

Personlig assistans under arbetsdagen är ett scenario som blir alltmer populärt. Det gör det möjligt för personalen att exempelvis kontrollera om lokaler är tillgängliga och boka tjänster i farten. Anställda kan boka en parkeringsplats eller lunch från hemmet på morgonen. Kontrollera sitt schema och få besked när en besökare anländer. Få vägvisning och hitta team-medlemmar i en flexibel arbetsmiljö. Beställa en tjänst eller boka en biljett i farten genom att skanna en QR-kod. Eller få personanpassade förslag baserat på deras historik. Allt görs från telefonerna i ett konversationsbaserat gränssnitt som gör det enkelt att navigera runt på arbetsplatsen. Ett exempel på en sådan app är Spacewell Workplace, som använder sig av sensordata och visualisering av planritningen och ger vägledning i realtid.

Mobila appar är ett bra sätt att informera byggnadens användare om specialanpassade tjänster i eller i närheten av byggnaden. Tänk tränings- och sportcenter, lunchserveringar och matutkörning, barnomsorg eller tjänster för tvätt, kemtvätt och strykning. När organisationer integrerar tredje parter och skickar den sortens tjänstemeddelanden genom appen blir det lättare för de anställda att balansera arbets- och familjelivet.

Att koppla samman människor och skapa ett stödjande ekosystem

En annan aspekt är att lägga till sociala funktioner som låter människor få kontakt på arbetsplatsen. Nu när gig-ekonomin blir alltmer framträdande så är det ett bra sätt att skapa en känsla av gemenskap och tillhörighet. En mobil app kan fungera som en social plattform för hela företaget, där människor som vill samåka eller letar efter sällskap till lunchen kan få kontakt. Kort sagt så förbättras hela upplevelsen när byggnaden kopplas samman med dess användare och omgivning.

Bättre data, bättre upplevelse

Datainsamling via mobila IWMS-appar går snabbt och är exakt. När användare bokar utrymmen via sina appar får ledningen mer nyanserade data från användningen av utrymmena. På samma sätt leder det till bättre information om tillgångar när anställda lätt och smidigt kan boka biljetter i farten. Och tillgängligheten för användarna att boka tjänster och ge återkoppling direkt via en app ger en mer komplett bild av tjänstens kvalitet och hur den kan förbättras.

Senaste utvecklingen av IWMS-appar

Agera på realtidsdata genom IoT-integrering

Sensordata som sänds live är mycket värdefullt för att erbjuda personlig assistans på arbetsplatsen eller utlösa åtgärder och tjänster. Den bearbetas i realtid i en analysplattform och kan göras tillgänglig ögonblickligen via mobilappar hos slutanvändaren.

Integrering av sensordata

Upplevelse över flera kanaler

Många yrkeskunniga använder flera enheter, till exempel en stationär dator, en surfplatta och en smart telefon. Därför görs insatser för att skapa en sömlös upplevelse mellan flera enheter, så att användare kan påbörja en uppgift i en enhet och fortsätta där de slutade på en annan.

QR-koder/NFC-taggar

QR-koder/NFC-taggar

QR-koder är lättanvända för alla som nyttjar fastigheten (och en stor hjälp för servicetekniker). Genom att skanna QR-koder kan objekt identifieras direkt och därigenom kan exempelvis en bokning göras för att fylla på en dryckesautomat.

Sammanfattningsvis

Det är lätt att se hur mobila appar tillsammans med Internet of Things gör våra arbetsplatser smartare. Byggnader blir nav för tjänster och bekvämligheter som förbättrar användarens totala upplevelse. Appen är ett ekosystem som för samman allting och skapar värde åt både användarna i fastigheten, arbetsgivare och hyresvärdar.

Home » Resurser » Blogg » Hur nästa generation mobila IWMS-appar förbättrar arbetsplatsen