IWMS+ Mer än summan av delarna

Beräknad lästid:
3
minuter

I april i år introducerade Spacewell konceptet ”IWMS+” i en artikel som vi skrev för The Real Deal. Baserat på konversationer som vi har haft sedan den publikationen släpptes ville vi utveckla vad vi menar med den termen, och hur kombinationen av en traditionell IWMS med IoT-sensorteknologi kan ge fördelar för företag på både kort och lång sikt. Detta första inlägg inleder serien genom att definiera termen, och resten av serien kommer främst att fokusera på användningsfall för programvara för smarta byggnader och värdet av IWMS+.

IWMS+: IWMS integrerat med programvara för smarta byggnader

I vår artikel kallar vi IWMS+ för ”grundläggande för framtidens programvara.” IWMS+ kombinerar kraften hos ett IWMS (Integrated Workplace Management System) med Smart Buildings-teknologi på ett sätt som förbättrar båda dessa distinkta programvarukategorier.

Enligt definitionen från Gartner, som myntade uttrycket, är ett IWMS en programvaruplattform med management-funktioner mellan kapitalprojekt, fastighetsportföljer, utrymmen och anläggningar, underhåll och hållbarhet och energihantering. IWMS-programvara är en etablerad teknologi som ger omfattande och nödvändigt stöd för fastighetsansvariga, de som använder byggnader och serviceleverantörer.

Smart Buildings-programvara är en nyare teknologi som drar nytta av den explosiva utvecklingen av IoT-sensorer (Internet of Things) och data för att tillhandahålla analys i realtid om byggnader, från användning till komfortnivåer. Smart Buildings-teknologi kan vara ovärderligt vid planering av ombyggnad av kontor, då byggnadernas ägare får möjlighet att identifiera hur mycket och vilken typ av utrymmen de behöver.

IWMS+-teknologi integrerar de två programvaruplattformarna för att göra IWMS-funktionen smartare och låter Smart Buildings-lösningen driva större beteendeförändringar och annan prestandaförbättring. Resultatet, enligt oss, är att IWMS+ är mer än summan av delarna. Varför är det så? Det är eftersom båda typerna av programvaruplattformar fungerar bäst med högkvalitativ data, oavsett om det är IoT-sensordata eller inbyggd BIM/rich asset-data. Genom att integrera över de två systemen kan IWMS+ få tillgång till mer högkvalitativ data i realtid än vad systemen skulle kunna individuellt, och dessa insikter levereras mellan stuprör i verksamheten och användartyper. I princip är ett IWMS+ en typ av digital tvilling för arbetsplatser.

En översikt över vår bloggserie

Hur IWMS och Smart Building-teknologi kompletterar varandra varierar beroende på användningsområdet, men dessa användningsområden är mycket varierande, inklusive det senaste med möjligheten att stödja kontorslösningar för tiden efter pandemin. Det här är några av de ämnen vi tänker ta upp i vår kommande serie:

  1. Smart städning
  2. Smarta rumsbokningar
  3. Smart hantering av arbetsplatsen
  4. Spåra utnyttjandet av utrymmen för hyresförhandling och kontorsdesign

Finns det några användningsområden som du är speciellt intresserad av att höra mer om? Kontakta mig här för att föreslå ämnen för vår bloggserie eller för att få mer information om Spacewells IWMS+-lösningar, som kombinerar IWMS och programvara för smarta byggnader.

eGuide

Handledning för smarta byggnader

Hur du kan öka värdet på dina befintliga byggnader

Home » Resurser » Blogg » IWMS+ Mer än summan av delarna