Smart energiinformation. Hur du genomför en smart energistrategi med IoT Serien ”Från sensor till insikt”, del 5

Beräknad lästid:
5
minuter

Foto av CHUTTERSNAPUnsplash

IoT (Internet of Things) håller på att förändra det sätt på vilket vi hanterar våra byggnader. Med den nuvarande övergången till hybridarbete är denna teknik dessutom mer användbar än någonsin förut.

Men IoT är inte bara användbart för att optimera byggnadsbeläggningen, säkerheten eller inomhusluftens kvalitet, utan bidrar också till att förbättra energieffektiviteten och minska miljöpåverkan. Det är här smart energihantering får betydelse tack vare Energy IoT.

Energiutmaningen på den nya hybridarbetsplatsen

Energibesparingar i byggnader är nu mer nödvändiga än någonsin förut, särskilt med modellen för hybridarbete, som gradvis håller på att införas i företag efter covid-19. Under pandemin vande sig många anställda vid distansarbete i hemmet (DA) och upptäckte en del av de fördelar detta kan ge. Som ett resultat av detta föredrar många kontorsarbetare i dag att kombinera DA med arbete på kontoret.

Därför håller många av våra byggnader på att bli hybridarbetsplatser, där beläggning och användningstid varierar betydligt.

Detta för med sig en ny utmaning för energi- och fastighetsansvariga: att göra byggnader energieffektiva i hybridarbetets tidevarv.

Till exempel har byggnader nu inte fasta tidsintervall för energiförbrukning, eller så sker den största förbrukningen inte alltid vid samma tid. Detta betyder att många byggnader förbrukar energi konstant och i onödan i många av sina fysiska områden, utan några användare eller med låg beläggning jämfört med användningen innan pandemin.

Men problemen med att hantera energin i byggnader i den nya hybridarbetsmodellen kan lösas genom användning av IoT. Dessutom kommer detta att förvandla dina byggnader till smarta och hållbara byggnader, så att du kan sänka energikostnaderna mer än någonsin förut.

Hur påverkar Internet of Things (IoT) energihanteringen i byggnader?

Internet of Things (IoT) är ett nätverk av fysiska objekt (”things”), med inbäddade sensorer, avancerad mjukvara och annan teknik för kommunikation med andra system via internet. Med andra ord är det ett smart nätverk som knyter samman och delar ”things-data” via internet.

Låt oss nu för ett ögonblick föreställa oss att du kan göra dina byggnader hållbara och energieffektiva med hjälp av Energy IoT.

Till att börja med, vad menar vi med Energy IoT?

När det gäller energihantering i byggnader talar vi om Energy IoT. Det handlar om sensorer, mjukvara och avancerad teknik som kopplar upp dina byggnader och förmedlar deras energidata.

Vi ska skapa ett hypotetiskt scenario för att ge en tydligare illustration av IoT. Föreställ dig att du äger en tiovåningsbyggnad och att elräkningarna du får inte har förändrats sedan du införde modellen för hybridarbete. Byggnaden har färre användare per dag än före pandemin och förbrukar fortfarande lika mycket energi.

Med hjälp av ditt belysningssystem kopplat till IoT och ditt system för beläggningsövervakning upptäcker du att det finns tidsperioder med färre närvarande personer och att vissa områden inte längre används. Du har redan den information du behöver för att schemalägga dina LED-lampor för att tändas och släckas.

Parallellt registrerar det smarta mätsystemet som är kopplat till ditt energihanteringssystem (EMS) förbrukningstoppar vid tidpunkter där inga sådana fanns förut. Dessa toppar har lett till ökad energiförbrukning, vilket ger dig en betydligt dyrare elräkning. Informationen har också gjort det möjligt för dig att upptäcka en avvikelse på lagret för kontorsmateriel!

Du kan åtgärda detta i god tid och undvika onödig energiförbrukning.

Detta är bara några exempel på användningsscenarion för Energy IoT. Men det finns många utrustningsfunktioner i en byggnad som kan anslutas och automatiseras för att förbättra prestanda, öka effektiviteten och minska utgifterna ännu mer.

Hur du kan genomföra din smarta energistrategi tack vare IoT

När du inför Energy IoT-teknik i din byggnad, till exempel smarta mätare, styrning av belysning och luftkonditioneringssystem, EMS och andra tekniska lösningar, kommer denna att tillämpa en strategi för smart energihantering.

Spacewells DEXMA-plattform är ett exempel på användning av Energy IoT. Denna avancerade energihanteringsplattform gör det möjligt för energiansvariga att genomföra en helhetsstrategi för smart energihantering i alla sina byggnader och automatisera mängder av arbetsuppgifter.

DEXMA-plattformen är utformad för denna typ av avancerad energihantering, eftersom dess funktioner bygger på tre grundpelare:

1 – DEXMA Detect: Detta är ett viktigt första steg för ett framgångsrikt genomförande av den smarta energistrategin och därmed möjligheten att ta de följande två stegen. Vi rekommenderar det starkt, även om inte alla företag behöver det.

Det handlar om att identifiera de största möjligheterna till energibesparingar för varje byggnad i byggnadsbeståndet. Med hjälp av artificiell intelligens kommer DEXMA Detect att identifiera och klassificera dina byggnader efter deras besparingspotential. Detta kommer att hjälpa dig att inleda ditt energieffektivitetsprojekt i de mest intressanta byggnaderna.

DEXMA Detect Dashboard

2 – DEXMA Analyse: Denna andra grundpelare är den stabilaste. Med den kan du få energidata från dina sensorer oavsett vilket protokoll eller vilken hårdvara du har valt, och övervaka dem i realtid. Tack vare den här funktionen kommer dina energiansvariga att kunna genomföra den mest arbetskrävande delen av den smarta energistrategin.

Vidare kommer du att få tillgång till mängder av verktyg för att göra avancerade förbrukningsanalyser, kontrollera mätvärden och verifiera besparingar, eller skapa personligt anpassade instrumentpaneler, och fler funktioner.

DEXMA Analyse - Dashboard compilation

3 – DEXMA Optimise: Sist men inte minst kommer det tredje verktyget och grundpelaren med namnet DEXMA Optimise att hjälpa energispecialister att automatisera dataanalysprocesserna för hela dygnet, vilket minskar tidsåtgången och kostnaderna.

Hur fungerar det? Med Energy IoT och artificiell intelligens levererar DEXMA Optimise en uppskattning av vad en byggnad eller en fastighet borde förbruka jämfört med vad den förbrukar för närvarande. Om lösningen registrerar avvikelser i resultaten kommer den att skapa arbetsuppgifter och rekommendationer med den relaterade informationen.

DEXMA Optimise Scheme
DEXMA Optimise

Vill du veta mer om Spacewells DEXMA Energy Intelligence Platform och dess energihanteringsprodukter? Välkommen att kontakta våra experter på energihanteringsmjukvara.

Spacewell logo vit

Energiutmaningen i kommersiella fastigheter

Hur analysfunktioner och IoT hjälper till att driva hållbarhetsomvandlingen

Rapport

Home » Resurser » Blogg » Smart energiinformation. Hur du genomför en smart energistrategi med IoT Serien ”Från sensor till insikt”, del 5