Varför Spacewell flyttade sin IoT-plattform för den smarta arbetsplatsen till Google Cloud

Beräknad lästid:
4
minuter

För att ge stöd för behoven på den smarta arbetsplatsen fortsätter fastighetsservicen att utvecklas och anpassas. När det gäller mjukvara och teknik handlar det inte längre bara om att effektivisera och automatisera processer för bästa praxis. Fastighetsdriften förstärks alltmer med strömmar av realtidsdata från sensorer, byggnadshanteringssystem och användarenheter. Dessa datapunkter ger aktuell information om exempelvis miljöförhållanden och om hur byggnadsanvändarna utnyttjar olika utrymmen. Sådana tillämpningar genererar stora och komplexa datauppsättningar, som normalt är en kombination av strukturerade, halvstrukturerade och ostrukturerade data. När det gäller att ge tillgång till möjligheterna med dessa stora datamängder ger molnbaserade dataplattformar tydliga fördelar i form av skalbarhet, tillförlitlighet, säkerhet och hastighet. Därför återuppbyggde Spacewell sin lösning Cobundu för den smarta arbetsplatsen på Google Cloud, och migrerade alla sina användare under våren/sommaren 2021.

IoT-plattformen Cobundu för den smarta arbetsplatsen

Cobundu by Spacewell is an IoT smart building platform designed for smart workplaces. It is capable of ingesting big data from various sources like IoT sensors and BMS and combining it with a system of records such as Axxerion or MCS Integrated Workplace Management System (IWMS) software. This combined solution enables new levels of insights made actionable in dynamic dashboards (powered by QLIK).

Spacewell valde plattformen Google Cloud (GCP) på grund av dess unika uppsättning moderna och specifika komponenter som är bäst lämpad för Cobundu-IoT-plattformen jämfört med andra större leverantörer av offentliga molntjänster såsom Microsoft Azure, Oracle eller Amazon Web Services.

Fördelar med att flytta datainfrastrukturen till offentliga molntjänster

En molnbaserad plattform som Google Cloud ger följande fördelar:

 • Snabbare utveckling av plattformslösningar än vad som kan uppnås med privata moln
 • Ökad flexibilitet för datahemvist: vi skapade två helt åtskilda instanser på Google Cloud, en i USA, en i Europa (med möjlighet att snabbt skapa nya instanser när så behövs, t.ex. i Asien-Stillahavsregionen)
 • Implementering av molnbaserad bästa praxis
 • Bättre prestanda och stabilitet
 • Omedelbar storleksändring och anpassningsbarhet
 • Förbättrad drifttid
 • Avancerade funktioner för säkerhet
 • GDPR compliance and data protection
  • Kryptering som standard för transporterade och vilande data
  • Strikt implementering för många innehavare: varje innehavare i Cobundu har sin egen dedikerade miljö med alla data helt isolerade från andra innehavare

Utmaningar och resultat vid migreringen

Migreringen från lokal värddatorhantering till offentligt moln omfattade fler än 100 kunder, 100 000 pågående dataströmmar, 5 000 användare och tio miljarder datapunkter. Vid första påseende kan den gamla och den nya miljön ha liknat varandra, men i realiteten var de tekniskt helt olika. Det här projektet – som Spacewell genomförde i samarbete med DevoTeam – var alltså ingen enkel överflyttning från en typ av värddatorlösning till en annan. Det var en komplex övergång från en gammal infrastruktur och arkitektur till en ny molnbaserad infrastruktur.
Migreringen genomfördes på tre månader 2021. Förberedelserna hade börjat 2018 och det faktiska utvecklingsarbetet 2019.

En stor majoritet (95 procent) av Cobundu-kunderna migrerades utan någon påverkan, vilket betyder följande:

 • Användarna kunde alltid logga in, utan driftstopp
 • Instrumentpaneler och touchpoints var alltid tillgängliga, utan driftstopp
 • Inga historiska data gick förlorade och sensorströmningen (realtidsdata) stördes aldrig

De fem procent av kunderna som i viss omfattning påverkades av migreringen var sådana som hade mycket specifika integreringar eller fortfarande var i implementeringsläge. Från dessa kunder fick vi positiv respons på hur migreringen hanterades.

Myter om Google Cloud kan undanröjas

Google behandlar liksom Facebook och Amazon enorma mängder (person)data. De utvinner dem, bearbetar dem algoritmiskt och använder dem för att sälja målinriktade annonser. Är det då verkligen en bra idé att anförtro Google sina arbetsplatsdata?

Google är en stor organisation, som ägs av ett ännu större moderbolag, Alphabet. Data är deras kärnverksamhet. Därför ser många Google som en ”storebror” som håller koll på allt de gör på webben. Som ett resultat av detta cirkulerar ett antal myter om Googles förhållningssätt till integritet. Men om man tittar närmare på fakta upptäcker man att verkligheten ser annorlunda ut.

Google Cloud-plattformen (GCP) körs på samma infrastruktur som Google använder internt för sina slutanvändarprodukter, som Google Search, Gmail, lagringstjänster och YouTube. Den uppfyller de hårda säkerhetskraven för storföretag och har de funktioner som behövs för att snabbt skapa och storleksanpassa lösningar för den smarta arbetsplatsen.

Vill du veta mer om vad IoT-plattformen Cobundu för den smarta arbetsplatsen kan göra för dig?

Boka en personlig demonstration
Home » Varför Spacewell flyttade sin IoT-plattform för den smarta arbetsplatsen till Google Cloud