This event has passed

Nordic Workplace | Online

(Konferenspresentation) How Digital Twin Technology is Changing Building Management

Carlo Van Der Steen

Gå på Carlo Van Der Steens föredrag den 11 november kl. 14:45
”How Digital Twin Technology is Changing Building Management”

Nu när BIM håller på att bli en del av fastighetsservicen och kostnaderna för IoT-sensorer minskar finns det en stor affärsnytta med digitala tvillingar för att ge helt nya möjligheter till ökad produktivitet, kostnadsbesparingar, förbättringar i byggnaders livscykler och en allmänt bättre användarupplevelse. Lär dig mer på det här föredraget.

Home » Events » Nordic Workplace | Online