Cushman & Wakefield – gör byggnader smarta(-re)

Cushman & Wakefield partners with Spacewell video thumbnail

Scenario

Säkerställa balansen mellan tillgängliga arbetsytor/lokaler och användningen av dessa.

Göra det enkelt för anställda att hitta lediga arbetsutrymmen.

Siffror

Sensorer på huvudkontoret, 7 400 m², 4 våningar

Utmaning

De flesta kontorsbyggnader underutnyttjas idag. Därmed finns det en väldigt stor möjlighet för CRE:er att göra förbättringar.

Lösning

Cushman & Wakefield och Spacewell använder sin kombinerade erfarenhet för att göra byggnader smartare och stödjer den mest värdefulla tillgången i en byggnad; människorna.

Resultat

Optimering av utrymmesfördelningen.

Justering av lokalvårdstillfällena.

Scenarier med  bevisade tillvägagångssätt

Användarupplevelsen

 • Möjliggöra bokningar via flera ”skärmar” och frigör automatiskt lediga rum
 • Hitta kollegor via planritningen (på frivillig basis)
 • Gör det enkelt för användare att beställa tjänster och ge återkoppling
 • Digital livscoach på jobbet (hälsa, kost, motion)

Balansera underhåll & energi

 • Tillämpa datavetenskap för att upptäcka flaskhalsar och finjustera för att förbättra produktivitet och välmående
 • Balansera upp kostnader för byggnadens underhåll och energiåtgång
 • Reducera organiskt avfall genom att övervaka användning av utrymmen och kökstrender för att förutse cateringbehov

Standardisering

 • Standardiserad energi, utförande av lokalvård, underhåll och utrymmeseffektivitet
 • Identifiera områden som kan förbättras och lägg upp projekt
 • Bli och förbli LEED-certifierade

Effektiv användning av ytor

 • Inhämta uppgifter om beläggningsgraden (anonymt) med trådlösa sensorer under bord och i rum
 • Få insyn i hur utrymmen och användningen av dessa presterar via överblicksskärmar på våningen

Användarkomfort

 • EDA (exploratory data analysis/utforskande dataanalys)
 • Inhämta temperatur + luftfuktighet + CO2 för öppna ytor & i möteslokaler
 • Få insyn i faktorer som komfort och hälsa på arbetsplatsen

Optimering av lokalvården

 • Matcha er lokalvårdsprogramvara med faktisk användning av lokaler för att förbättra effektiviteten av lokalvården
 • Direkt lokalvård där det behövs (med hjälp av en överblicksskärm + triggade lokalvårdsaktiviteter)
 • Förse lokalvårdare med en app för arbetsassistans med planritningsbaserade instruktioner

Vi har valt Spacewell som samarbetspartners inom proptech, på grund av att de kommer från en IFM-bakgrund vilket gör att de har ett integrerat tankesätt, i kombination med den datapunktsagnostiska molnplattformen Cobundu som använder ett IWMS-system för att få insikter som går att agera på.

Asaël Akkerman

Partner | Strategisk konsult EMEA | Global Occupier Services, Cushman & Wakefield

Home » Resurser » Framgångshistorier » Cushman & Wakefield – gör byggnader smarta(-re)