PostNord: utrymmesövervakning för att öka utrymmeseffektiviteten och hållbarheten

Plats

Norden

Sektor

Kommunikation och logistik

Omfattning

  • 555 arbetsplatser
  • 39 möteslokaler
  • 34 sanitära utrymmen

Arbetsplats

PostNord Denmarks huvudkontor i Köpenhamn

Scenarier

Utrymmesövervakning och optimering

Siffror

Återbetalning: 1 månad via ökad utrymmeseffektivitet och avslutande av delar av hyresavtalet

PostNord: Space monitoring and optimization with Spacewell video thumbnail

Utmaning

PostNord, den ledande leverantören av logistik- och kommunikationslösningar i Norden är en sammanslagning av de svenska och danska postföretagen. Sedan sammanslagningen 2009 har marknaden och villkoren som påverkar företaget förändrats drastiskt. Postföretag över hela världen står inför betydligt lägre postvolymer. För att överleva och utvecklas framgångsrikt måste de förvandla sig själva till smidiga och digitaliserade logistikföretag. Detta kräver en radikal omstrukturering av deras organisationer. I takt med att affärsmodellerna förändras, är ofta tidigare använda lokaler och anläggningar inte längre en bra lösning. Det krävs välinformerade justeringar för att uppfylla kraven för utrymmeseffektivitet och hållbara miljömålsättningar.

Lösning

I samband med bredare IoT-initiativ för att förbättra tjänsterna och minska kostnaderna, inledde PostNord ett pilotprojekt för smarta byggnader för att övervaka utrymmesbeläggningen på den översta våningen i sin huvudkontorsbyggnad i Stockholm (”Arken”). Detta pilotprojekt (som omfattar 1000 m² och 50 personer) testade ingående alla tekniska och innehållsmässiga aspekter. Den smarta byggnadsplattformen Cobundu visade sig uppfylla samtliga krav när det gäller dataprecision, samtidigt som dataintegritet och säkerhet upprätthölls.

Pilotprojektet avslöjade möjligheter att minska antalet arbetsplatser, optimera städtiderna och förbättra beläggningen för möteslokaler via ett transparent bokningssystem som använder sig av sensordata i realtid.

Den framgångsrika valideringsfasen motiverade PostNord att genomföra en uppskalning och implementera lösningen för utrymmesövervakning fullständigt vid sitt danska huvudkontor i Köpenhamn, som omfattar (2020) 555 arbetsplatser, 39 möteslokaler såväl som sanitära utrymmen (34 toaletter).

Resultat

Sensordata och instrumentpaneler för beläggning ger detaljerad insikt i hur arbetsplatser och möteslokaler utnyttjas. Det visas vilka arbetsplatser som är lediga eller vilka möteslokaler som inte utnyttjas tillräckligt. Med hjälp av denna information kunde företaget minska antalet arbetsplatser, förbättra beläggningen för möteslokaler och optimera städtiderna.

Efter en organisationsmässig förändring och skapande av nya affärsenheter, visste PostNord exakt var man kunde förflytta personal till en ny hemmabas eller var man inte borde förflytta personal, eftersom beläggningen redan låg på rätt nivå.

Eftersom utrymmet i denna byggnad hyrs på ett modulbaserat sätt, ger förbättringar av utrymmeseffektiviteten omedelbara kostnadsminskningar för PostNord, vilket innebar att återbetalningsperioden för sensorprojektet bara var en månad.

Christian Gottsche

Vi har kunnat avsluta en del av vårt hyresavtal, vilket ger mig en återbetalningstid för mina sensorer på bara en månad.

Christian Göttsche

Chef för anläggningshantering, PostNord

Home » Resurser » Framgångshistorier » PostNord: utrymmesövervakning för att öka utrymmeseffektiviteten och hållbarheten