Sweco – Inspektioner inom brand, underhåll, energi & hållbarhet

Scenario

  • Mätning av omständigheter enligt NEN 2767
  • Långsiktig planering av underhåll
  • BOEI-inspektioner (brand, underhåll, energi, hållbarhet – enligt nederländsk metodik)
  • Skräddarsydda rapporter

Utmaning

Med 14 500 anställda i Europa, en omsättning på cirka 1,7 miljarder euro och flertalet projekt i 70 länder över hela världen är Sweco (tidigare Grontmij) det största heltäckande konsult- och ingenjörsföretaget i Europa. Henry Heida, projektchef på Swecos fastighetsavdelning, har ordet.

Fastighetsavdelningen har 3 team: Ett fastighetsförvaltningsteam och två förvaltnings- och underhållshanteringsteam. Teamen utgår från Groningen och De Bilt och hjälper kunder i hela Nederländerna från dessa kontor. Vastgoed Management specialiserar sig på att förvalta portföljer med investerare och VVE-förvaltning. Förvaltnings- och underhållshanteringsteamen har huvudsakligen klienter i inom sektorerna myndigheter, utbildning, sjukvård och industrin. Vi hjälper våra klienter med förvaltning och underhåll av deras fastigheter. Beroende på kundens önskemål kan vi hjälpa våra klienter på olika vis. Här ingår uppsättandet av en flerårig underhållsplan, forskning och rådgivning inom lagstiftning och bestämmelser, support vid implementering, framtagning/övervakning av (prestanda-) avtal, policyer, integrerad forskning som fastställer det framtida värdet i egendomen och organisationen för hela förvaltningen.

Lösning

Vi använder O-Prognose för att utföra mätningar av omständigheterna enligt NEN 2767, skissa upp fleråriga underhållsplaner, utföra BOEI-inspektioner och ta fram förvaltningsrapporter, bland annat. En stor fördel är att systemet är väldigt flexibelt och lätt kan anpassas efter våra behov. Spacewell har utvecklat ett antal anpassade rapporter åt oss som genererar användbar styrinformation för våra kunder.

Resultat

Tack vare O-Prognose registreras vår grundinformation på ett strukturerat vis och kan lätt användas i efterföljande arbete. Vårt samarbete med Spacewell (tidigare Plandatis) sträcker sig ännu längre. Vi har delat vår erfarenhet med dem från inspektioner enligt RGD BOEI-metodiken. Sedan använde de detta som underlag för utvecklingen av den nya utgåvan som kom ut i år.

Henry Heida

Få en bra grund – en god insyn i fastigheten är avgörande för att få en optimal förvaltning av fastigheten. O-Prognose lämpar sig perfekt för detta och kan bidra till att er organisation når nya professionella höjder.

Henry Heida

Projektchef, Sweco

Home » Resurser » Framgångshistorier » Sweco – Inspektioner inom brand, underhåll, energi & hållbarhet